Ikšķiles novada iedzīvotājiem

Laimonis Šmits, 2008.gada 18.oktobris Ikšķiles kultūras biedrības nams, Iedzīvotāju sanāksme
Laimonis Šmits, 2008.gada 18.oktobris Ikšķiles kultūras biedrības nams, Iedzīvotāju sanāksme

Sestdien, 18. oktobrī Kultūras biedrības namā notika biedrības «Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē» organizētā Ikšķiles novada iedzīvotāju sanāksme.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja biedrības valdes priekšēdētājas Maijas Avotas, biedrības valdes locekļu Valda Villeruša, Laimoņa Šmita un biedrības biedra Kaspara Upaciera sniegtos pārskatus par paveikto.

Kopš biedrības dibināšanas šā gada maijā, tā aktīvi cīnās par Ikšķiles novada domes nelikumīgi organizētā zemas kvalitātes būvprojekta “Kultūras kalns” realizācijas pārtraukšanu. Izstrādātais būvprojekts paredz Ikšķiles brīvdabas estrādes nojaukšanu un aptuveni 5 miljonus latu ieguldījumu nefunkcionālā un ekspluatācijā dārgā, nerentablā celtnē. Projektētajā ēkā paredzētās telpas neatbilst Ikšķiles novada iedzīvotāju kultūras, izglītības un atpūtas pasākumu vajadzībām. Biedrība ir apkopojusi 2006. un 2007. gadā Ikšķiles novada domei iesniegtās vairāk nekā 1000 ikšķiliešu iebildes pret minēto kultūras centra projektu, vērsusies pie LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E. Zalāna, LR Vides ministra R. Vējoņa, LR Ekonomikas ministra K. Gerharda. Ikšķiles novada dome saņēma minēto ministriju norādes uz virkni likumpārkāpumu, bet LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aizliedza turpināt nelikumīgo projekta virzību. Lai aizsargātu brīvdabas estrādi no Ikšķiles novada domes nemitīgiem draudiem sākt tās nojaukšanu, biedrība un tās atbalstītāji, daudzi mūsu valstī cienījami cilvēki, vērsās pie Latvijas Republikas Valsts prezidenta Valda Zatlera un Latvijas Republikas Ministru prezidenta Ivara Godmaņa. Arī Valsts prezidents un Ministru prezidents atzina mūsu rīcības pamatotību, atbalstīja to un uzsāka procesa uzraudzību. Sekojot Valsts prezidenta ieteikumam, biedrība lūdza Latvijas Arhitektu savienību (LAS) izvērtēt kultūras centra projektu. Tika saņemts Jāņa Krastiņa – Dr.habil.arch., RTU profesora, LZA akadēmiķa, LAS valdes locekļa − sagatavotais atzinums, kā arī LAS sarīkoja projekta publisku apspriešanu LAS diskusiju klubā. Pēc biedrības ierosinājuma Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izskata vēsturiski nozīmīgas vietas statusa noteikšanu Ikšķiles brīvdabas estrādei.

Biedrība ir aktīvi piedalījusies Skolas ielas kvartāla detālplānojuma sabiedriskajā apspriešanā un pierādījusi domei tā neatbilstību Ikšķiles centra daļas harmoniskas perspektīvās attīstības iespējām. Detālplānojuma pirmā redakcija netika apstiprināta.

Sapulces dalībnieki diskusijās apliecināja, ka, īstenojot pilsoņu pienākumu, piedalīties sabiedriskās vides veidošanā un, interesējoties par sabiedrisko īpašumu un līdzekļu apsaimniekošanu, Ikšķiles novada iedzīvotāji sistemātiski sastopas ar cinisku un noraidošu novada domes vadības attieksmi. Lai nepieļautu patreizējo patvaļu un nodrošinātu perspektīvu – Ikšķiles novada iedzīvotājiem labvēlīgu novada attīstību, sapulces dalībnieki nolēma veidot sabiedrisku organizāciju, kuras ietvaros novada iedzīvotāji aktivizētos pašvaldības vēlēšanām.

Sabiedriskās organizācijas mērķis ir apvienot visus Ikšķiles iedzīvotājus saskanīgam darbam novada attīstības un katra iedzīvotāja labklājīgas, sakārtotas dzīves veidošanai. Jaunveidojamā sabiedriskā organizācija netiks saistīta ar esošajām politiskajām partijām un ekonomiskajiem grupējumiem. Aicinām pievienoties ikvienu, kas vēlas dzīvot civilizēti vienā no senākajiem Latvijas novadiem.

Ja vēlaties sazināties:

e-pasts:  iedzivotaji@gmail.com
Ikšķiles pasta nodaļa, a/k 10, LV 5052

Nākošā sapulce notiks Ikšķiles Kultūras biedrības namā 20. novembrī plkst. 20.

Iniciatīvas grupas vārdā Laimonis Šmits