Ikšķiles novada pašvaldība iesaldē nepilnus 3 miljonus latu ieguldījumos

Ikšķiles novada domes ēka
Ikšķiles novada domes ēka

Viens no „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

   „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti  saskaras ar tādu pašu attieksmi ne tikai pret iedzīvotājiem, bet arī pret deputātiem, lai gan šobrīd priekšsēdētājs ir JL partijas biedrs Indulis Trapiņš, kurš iepriekšējos sasaukumos bija opozīcijā, savukārt bijušais priekšsēdētājs Jānis Rudzītis tagad ieņem priekšsēdētāja vietnieka posteni.

   Šobrīd, no 9. oktobra, notiek sarakste, kurā ir iesaistīta arī RAPLM, lai Ikšķiles pašvaldība pēc būtības atbildētu uz sekojošiem deputāta jautājumiem:

1) Valsts Kasei iesniegtajā 2009. gada augusta pārskatā "Pārskats par pašvaldības pamatbudžeta izpildi (2009)" postenī F20010000 AB "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās", ir uzrādīta summa 1.810.853 latu apmērā. Lūdzu sniegt rakstisku informāciju par nosacījumiem (procenti, termiņi un summas) uz kādiem Ikšķiles pašvaldība ir izvietojusi bankā iepriekšminētos līdzekļus. Kā arī precīzu un secīgu lēmumu pieņemšanas procedūru, veicot noguldījumus.

2) Iepriekšējā punktā pieminētā pārskata postenī F56010000 ir atspoguļota naudas līdzekļu 900.000 latu apmērā ieguldīšana Kopieguldījumu fondu akcijās, kas ir veikta 2009.gada februārī. Lūdzu informāciju par šī kopieguldījumu fonda raksturlielumiem, kā arī informāciju par to, uz kāda lēmuma pamata ir veikta šī investīcija vērtspapīros un kura pašvaldības funkcija no likumā "Par pašvaldībām" minētajām tika realizēta veicot šo ieguldījumu?

3) Lūdzu sniegt skaidrojumu par plānoto investīciju darbību 2010.gadā. Kādi plāni ir attiecībā uz termiņnoguldījumu un ieguldījumu vērtspapīros?

   Uz 1. punktu ir saņemta atbilde, ka „atsevišķa informācija par ieguldījumiem fondā ir uzskatāma par fonda pārvaldītāja komercnoslēpumu (piemēram, īpašās procentu likmes piemērošana Ikšķiles novada domei) un nav izpaužama publiskā telpā”. Šeit gan ir pamatots jautājums – vai informācija par nodokļu maksātāju naudu var būt konfidenciāla?

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, līdzekļu noguldījums bankā pa 2009.gadu ir ienesis tikai 14.206 LVL, kas, reducējot to uz gada procentu likmi sastāda 0,83%, tajā pat laikā, bankas piedāvā parastiem klientiem virs 10% gadā un, noguldot naudu, varētu iegūt 200.000 LVL. Iespējams , ka 900 000 LVL ieguldījums vērtspapīros ir ienesīgāks, bet „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” uzskata, ka pašvaldības funkcijās neietilpst investīciju rotaļas bez investīciju plāna un nopietna pamatojuma šādai rīcībai. Tajā pašā laikā, pašvaldība ir aizņēmusies līdzekļus Valsts Kasē ūdenssaimniecības un kanalizācijas projekta ieviešanai 1.141.254 LVL un par šo kredītu šogad jau samaksājusi 82.566 LVL. Pašvaldība zaudē līdzekļus, jo par aizņēmumu no Valsts Kases maksā procentos vairāk nekā saņem no naudas līdzekļu noguldījuma bankā. Šogad šī starpība jau sastāda 68.360 LVL, kas ir vairāk kā 2009.gada budžetā paredzētie līdzekļi sociālajai aizsardzībai, kuras finansējums 2009. gadam ir 61.398 LVL.

   „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” uzskata, ka šādi ieguldījumi ir klaji nesaimnieciska rīcība ar nodokļu maksātāju naudu. Tik milzīgi naudas atlikumi liecina par pašvaldības nespēju tos apgūt un izlietot novada infrastruktūras un vides labiekārtošanā un pilnvērtīgā pašvaldībai noteikto funkciju realizēšanā.

Atsevišķs jautājums – vai, attiecībā uz noguldījumiem, pašvaldības priekšsēdētājam Indulim Trapiņam ir kaut kas slēpjams, ja deputātam jāsastopas ar tādām grūtībām informācijas iegūšanā?

63 KOMENTĀRI

 1. Šis nav tas gadījums, kad nauda strādā to ieguldot vērtspapīros un depozītos. <br />
  <br />
  Pašvaldības naudai jāstrādā sakārtotā infrastruktūrā un sniedzot pašvaldības iedzīvotājiem adekvātus pakalpojumus, kas noteikti gan likumā “Par pašvaldībām”, gan arī citos likumos, t.sk. nodrošinot pilnīgu atklātību par pašvaldības finansēm.<br />
  <br />
  Kāpēc domājat, ka finanšu plānošana nav vajadzīga? Man gan tas liekas svarīgi, lai iedzīvotāji savlaicīgi zinātu par pašvaldības mērķiem un nākotnes finanšu izlietojumu.<br />
  <br />
  Runājot par Jūsu frāzi: “Labāk paceptos par tēmu – kas šai pilsētai tuvākajā laikā ir vajadzīgs”, gribu pateikt, ka Jūs esat aizmirsuši par pirmsvēlēšanu programmām, kurās ir sarakstīts, kas IR VAJADZĪGS. Lai gan tas ir nedaudz atšķirīgs katram politiskajam spēkam, bet ir taāu arī lietas, kas sakrīt….vai nav jāsāk ar tām?<br />
  <br />
  Kas attiecas uz AI kā ākstiem, tad nevaru piekrist, lai gan sisties ar pieri pret slepenības sienu izskatās diezgan muļķīgi. Bet vajadzētu taāu saprast, ka ja kāds kaut ko stipri slēpj, tad ne bez iemesla :). Starp citu AI pamatvērtības no AI programmas ir: taisnīgums, kompetence un atklātums. Un ja cilvēki ar šādām pamatvērtībām, kādam, izskatās pēc ākstiem….

 2. tukša pļāpāšana – nauda strādā un pelna kamēr tai nav cita pielietojuma. Vai tad mērķim tagad ir jābūt naudas iztērēšanai vai arī saplānošanai , kā nākotnē tērēt? Labāk paceptos par tēmu – kas šai pilsētai tuvākajā laikā ir vajadzīgs. no tā būs lielāka jēga , nekā no populisma , (pie tam vēl nevar saprast vai AI no tā iegūst vai pazaudē, bet pēc ākstiem sāk izskatīties).

 3. Labajiem mirstīgajiem (t.i., tiem, kuri tāpat neliekas ne zinis) derēs “tudi – sjudi”. Bet sliktajiem mirstīgajiem būs lieku reizi iemesls pateikt, ka galīgi stulbi, ja nesaprot 🙂

 4. Man patika, cik tai sižetā skaidri, vienkārši un mīļi šīs sarežģītās naudas plūsmas raksturoja galvenais noguldītājs: “tudi – sjudi!” Kādi jautājumi?

 5. Banka sākotnēji lūdza nepubliskot līgumu, jo gribēja konsultēties ar saviem juristiem, taāu vēlāk atzvanīja un paskaidroja, ka juristi devuši zaļo gaismu pašvaldībai kā publisko tiesību subjektam šādas informācijas publiskošanai. Pēc bankas atbildes saņemšanas, informācija tika sniegta. Uzskatu, ka šāda bankas informēšana bija korekta rīcība pret banku un drošības garants, ka banka nevērsīsies pret domi ar pretenzijām.

 6. Nav taisnība, ka nevar nosaukt summas, to vienkārši sižetā neparādīja! I.Trapiņa kungs runāja 15 minūtes, bet parādīja tikai 2 teikumus + slēptās kameras skatu ar pa telefonu runājošiem kungiem ārpus oficiālās filmēšanas. Kā saka, kas maksā, tas pasūta mūziku, filmu uztaisīja, kādu vajadzēja. Tas jau kļūst par stilu – izraut no konteksta vienu teikumu un pārējo neparādīt, jo tas neatbilst apdir…a scenārijam.

 7. Domei pietiek spēka kliegt pretīm, bet rādīt papīrus negrib!<br />
  <br />
  Lai ko arī tas AI prasītu, tagat jau arī man paliek interesanti.<br />
  <br />
  AI, turaties, Jums vēl daudz spēka vajadzēs.

 8. Redziet, šeit mēs varam redzēt patiesās AI sejas, šīs apvienības deputātu nolūkus un mērķus. Proti, it kā visi domes deputāti ir kolēģi savā starpā, ja viens deputāts vēlas saņemt informāciju un viņam patiesībā to neatsaka, tikai pasaka, ka vajadzētu satikties, izskatīt un izrināt šo jautājumu, bet vienlaicīgi palūdz, lai pagaidām šo informāciju nepublisko, jo tā lūdza banka, tomēr šis deputāts no šī viena teikuma uzpūš stāstu par nelikumīgu afēru un globalizē šo problēmu neiedomājamos mērogos, tad kaut kas ar šī deputāta izpratni nav kārtībā. Kāpēc tad nevienu brīdi nav tikusi publiskota šī atbildes vēstule? Viņa taāu ir Jūsu rīcībā! Tāpēc, ka neviens negrib, lai tauta izlasa visu tās tekstu, tikai grib izraut no tās šo vienu teikumu! Tajā, starp citu, ir arī skaidrojums ar visiem likuma pantiem par ieguldījuma likumību, nosaukts konkrēts ieguldījuma veids, paskaidrota naudas izņemšanas kārtība, kā arī sniegts skaidrojums par šīs naudas turpmāku izlietošanu budžeta maksājumiem. Šajā vēstulē deputātes kundze bija lūgta ierasties domē, lai varētu iepazīties ar prasīto informāciju, iepriekš saskaņojot vēlamo tikšanās laiku, tomēr tā vietā, lai izmantotu šādu iespēju, viņa izvēlējās izķengāt domi par no konteksta izrautu vienu teikumu vēstulē.

 9. Cik es saprotu, Jūs esat tas finānšu speciālists, kurš laipni pavadīja deputātes kundzi uz domi 20.novembrī pētīt šo strīdus ieguldījumu jautājumu? Jums tad arī tika uzrādīti visi oriģinālie līgumi un citi dokumenti un sniegti mutiski skaidrojumi 3 stundu garumā. Vai ar Jūsu pieredzi un zināšanām nepietiek, lai 3 stundās saprastu, kur un cik ir ieguldīts u.tml.? Vai Jūs te vienkārši dzenat politisku reklāmu par labu AI?

 10. Klau, man tagad nav skaidrs, par ko īsti ir cepšanās, jo visa informācija no domes puses jau sen ir sniegta, visi dokumenti, kas saistīti ar naudas ieguldījumiem, ir tikuši uzrādīti. Vai iespējams, ka AI tos vienkārši nespēj interpretēt? Arī skaitļi ir tikuši nosaukti. Nu nav nekur ieguldīta tā pārējā daļa, kas nav Latu rezerves fondā, tā stāv norēķinu kontā Valsts kasē. Un par iespēju to tērēt kredīta apmaksai skaidrojums ir gaužām vienkāršs – šī nauda nav tērējama, tā budžetā ir paredzēta konkrētiem mērķiem, tikai šo mērķu apmaksa vēl nav pienākusi un pa to laiku pelna procentus. Vai tas ir kas nelikumīgs? Vai te kaut kas nav skaidrs? Nesaprotu. Tā nauda ir brīva tikai pagaidām! Tā nav pārpalikums, kuru tagad varētu izlietot kredīta dzēšanā.

 11. Atļautos vienīgi precizēt, mani nevis kaitina bet izbrīna. Ir starpība…<br />
  Ceru arī, ka beidzot tie intriģējošie banku papīri tiks visiem interesentiem piestādīti. Bet vai no tā kas mainīsies? Vai arī opozīcija pameklēs vēl kādu problēmu un izsauks Bez tabū vai Tautas balsi 😀 Nekā personīga domāju māk atšķirt pelavas no graudiem.

 12. Jūs sakāt, ka pastiprinātā interese Jūs kaitina? Varu tikai pateikt, ka tā nebūtu “pastiprināta”, ja informācija par pašvaldības uzkrājumu būtu brīvi pieejama un tā tam vajadzētu būt. Tad gan AI, gan arī es, gan arī jebkurš TV žurnālists varētu apskatīties un saņemt atbildes… bet tā, kā šo atbilžu nav, tad …. nebrīnieties, ka interese pastiprinās 🙂 <br />
  <br />
  Personīgi es šī jautājuma izpētē esmu iesaistījies tikai tādēļ, ka es, savas profesionālās pieredzes dēļ, par šīm finanšu un vērtspapīru lietām šo to arī saprotu. <br />
  <br />
  Lietas skaidrībai daru zināmu, ka neesmu apgalvojis, ka “kādi % aizplūst pozīcijas deputātu un Trapiņa kabatās”. To Jūs tikko pateicāt, lai gan pretjautājuma veidā ….un te varētu sākt domāt, ka cilvēka dabā ir pieļaut tikai to, kas reāli pastāv dabā tas izriet no cilvēka domāšanas psiholoģiskajām īpatnībām…. <br />
  Attiecībā uz nožēlu, par to, ka man netiek, varu teikt, ka man nav noteikti nav “žēl”, drīzāk, ja tas tā notiek, tad tas ir nožēlojami no to puses, kas iesaistīti Jūsu pieminētajā “izskalošanas” shēmā. Es esmu H.Forda ideju un uzskatu piekritējs, ka tikai ieguldītais darbs un saražotās vērtības var atnest labklājību, nevis kapitāla pārdalīšana….<br />
  <br />
  P.S. Sazvērestības teorijas esmu pastudējis, un ir viedoklis šajā sakarā, bet ticiet man, ka Ikšķiles mērogā par tām runāt ir patiešām smieklīgi. <br />

 13. Vai trīs iesniegumi un RAPLM vēstule Trapiņam ir par maz lai sniegtu atbildi uz jautājumu.<br />
  <br />
  Domāju ka Indulis mēgina apēst savu ziloni lai pateiktu, ka bija tikai muša. <br />
  <br />
  Ja Indulis Trapiņš ir vīrs, lai ņēm un viesiem pasaka cik kur ieguldīta nauda, un polēmika beigsies!

 14. Es laikam tiešām blonda, kur es te meloju? <br />
  Un, par tiem sīkumiem un nesīkumiem runājot. Vienmēr jau var atrast mušu, no kā sākt pūst ziloni. Vajag tikai pameklēt, ja nekā cita nav:)). Un par to runāt, runāt, runāt. Tad arī citiem sāks likties tā muša ir zilonis :D<br />
  Bet pēc būtības, vai šajā laikā, ka lielākā daļa banku ir zaudējušas savas investīcijas fondos, bet Ikšķile pat nopelnījusi, kaut nedaudz, šī problēma nešķiet “izpūsta”?? Ja ir nelikumības (un es tās neatbalstu!!!) vajag sūdzēties attiecīgām instancēm un sodīt vainīgos, nevis gozēties kameru priekšā…

 15. Atļaušos personisku piezīmi. LOLITAI vairāk piestāvētu niks GEBELSS: “Melot vajag tā, ka neviens netic, ka tik ļoti var melot!”<br />
  <br />
  Kā nonāk līdz jautājumam, kas nepatīk, paziņo, ka tas nesvarīgs sīkums. Un jautātāji ir “kašķīgi antiņi” Saeimas līmenī. Tikai tāds pats “antiņš” vēl nesen bija tagadējais Domes priekšsēdētājs, kurš jau vairs šodien neatbild uz paša vakar uzdotajiem jautājumiem, jo tos tagad uzdod viņam. <br />
  Saeimas deputātu darba metodes tuvākas noteikti ir visām pozīcijas partijām ar gudriem bosiem Rīgā. Gan jau arī viņiem no šī 3 miljonu “sīkuma” kāds prieciņš tiek. <br />
  AI šis attīstības posms – vara – vēl tikai priekšā, un es esmu ar mieru saderēt, ka šodienas varas partiju “kretīnisma kvalifikāciju” AI nemēģinās un arī netīšām nesasniegs – citi laiki un citas vērtības.<br />
  <br />
  Noslēdzot, arī es pievienojos vienkāršam jautājumiem. Cik, kur, uz kādiem procentiem ieguldīts, cik procentos saņemts, kādi termiņi? Kurš maksās starpību starp kredīta procentiem un noguldījuma ieņēmumiem – Jānis, Indulis vai solidāri?

 16. Man gan šķiet, ka ar demokrātiju te maz sakars, ja izmantojot DeFacto (un tiem, kā izskatās vairs nav ko rādīt) opozīcijas deputāti cenšas risināt šo “milzīgo problēmu”. Nu rakstiet un pieprasiet, nevis kariniet šito pa visu Latviju. Būs papīru āupa, bet ar to varēsiet reāli pierādīt, ka nesniedz jums atbildi.<br />
  Kad dibināja IA, likās, nu tik būs. Tagad paklausos, iet trakāk kā Saemā, balso pret tāpēc ka opozīcija, nevis pēc būtības.

 17. Lasot daudzus komentārus, kļūst tiešām savādi. Ir taāu skaidrs, ka opozicijas deputātu lūgums pēc informācijas par nodokļu maksātāju naudas ieguldījumiem ir absolūti leģitīms – ko, starp citu, tajā pašā De Facto apliecināja arī RA un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis. Un norāde uz zaudējumiem, kas rodas, maksājot kredīta procentus Valsts Kasei par ūdenssaimniecības un kanalizacijas projektu (kamēr bankā guļ nogudījums, no kura tiek saņemti relatīvi niecīgi procenti) ir tikai loģiska un prasa, mazākais, korektus paskaidrojumus no noguldītāju (iedzīvotāju nodokļu naudas “apsaimniekotāju”) puses. Šajā kontekstā gan apstulbinoši, gan skumji, ka runas var aizvirzīties līdz “vienkārši žēl, ka pašam netiek

 18. Citēju IT: ” Kad es aizvietoju RJ ienāca puiši no BES, un jautāja kam tagat būs jāmaksā….” <br />
  <br />
  ar šādu stāstu IT ceļoja apkārt pirms gada.<br />
  Es tam arī neticētu, bet IT tagat neko nezin un nevar paskaidrot.<br />
  <br />
  Secinājums vienkāršs, nav dūmu bez uguns.<br />
  <br />

 19. Man atklāti sakot šī pastiprinātā interese, kāpēc % tik mazi un kādi ir nosacījumi naudas noguldījumiem, liekas nedaudz dīvaina, maigi izsakoties. Vai ir kādas pamatotas aizdomas, ka kādi % aizplūst pozīcijas deputātu un Trapiņa kabatās? Vai arī vienkārši žēl, ka pašam netiek :)) <br />
  Jūs tiešām domājat, ka noguldot bankā pašvaldības naudu, kādu % daļu iespējams kaut kur pa kreisi novirzīt? <br />
  <br />
  P.s. un kas tā par dīvainu tieksmi saskatīt visur sazvērestības teorijas, “Kas tā par sapulci vakar bija, no kuras atnākot Jūs ielikāt šos komentārus????” vai arī tie kas iebilst IA viedoklim ir ko saņēmuši no tās mistiskās naudas :D?

 20. Cik saprotu, tad esat lietas kursā par Domes finanšu vadību, tad varbūt arī paskaidrosiet plašāk to, ko I.Trapiņš un arī J.Rudzīts nevēlas skaidrot.<br />
  <br />
  Tātad Domes līdzekļu naudas atlikums ir 2,9 milj. latu. <br />
  <br />
  1) Daļa A (900.000Ls) ir ieguldīta Latu rezerves fondā un ienesīgums ir samērā labs. Par šo daļu Domes vadība atklāti runā, t.sk. arī jūs. <br />
  2) Daļa B (~ 2.000.000Ls) man pagaidām nav skaidrs kur ieguldīts un uz kādiem nosacījumiem? No publiskajiem pārskatiem esmu sapratis, ka ienesīgums ir 0.83%. Par šo daļu neviens no Domes vadības ne pušplēsta vārda, t.sk. arī AI deputātiem. Vai varbūt jūs zināt un varat atbildēt?<br />
  <br />
  Pat ir aizgājis tik tālu, ka Domes vadība uz jautājumiem par Daļu B sniedz atbildes par Daļu A to arī De Facto varēja pārliecināties. Te ir no manas puses jautājums Vai tas notiek I.Trapiņa un J.Rudzīša nesaprašanas pēc, vai tas tomēr ir apzināti, lai radītu iespaidu, ka apkārtējie neko nesaprot? <br />
  <br />
  Šo triku starp citu izmanto ļoti daudzi politiķi, kas barojas pie lielās “siles”.<br />
  <br />
  P.S. Kas tā par sapulci vakar bija, no kuras atnākot Jūs ielikāt šos komentārus????

 21. Nu, nu! <br />
  <br />
  Taupīgi vai vienkārši pa kluso, kas tad ir paveikts Latvijas ceturtajā bagātākajā pašvaldībā tāds, par ko būtu jālepojās?<br />
  <br />
  Tas kad pašvaldībai ir nauda, tad tas, ir tādēļ, ka Ikšķilieši ir maksājuši labus nodokļus, nevis tadēļ, ka kāds būtu taupīgs.<br />
  <br />
  Puiši meistarīgi noklusēja par tiem miljoniem kas vienkārši depozītā nevis, latu rezerves fondā.<br />
  <br />
  Ja viņiem nebūtu ko slēpt, tad viņi visu teiktu un rādītu.<br />

 22. Tik daudz zinu, ka iepriekšējā domes vadība nav “kalnus gāzusi” Ikšķilē, bet dzīvojusi diezgan taupīgi, kā dēļ pat varēja veikt piemaksas izglītības darbiniekiem, ko nespēja šajā gadā lielākā daļa pašvaldības. Arī šobrīd, kā zinām Ikšķiles pašvaldībai nav “jākar zobi vadzī”. Atļausim tagadējai domei 1 gadu pastrādāt un tad izteiksim vērtējumu, vai tas “velns ir tik melns”.

 23. šodien latu rez fonda gada ienesīgums ir 8,39% un tas sastāda no 900 t ls tieši 75510 Ls. AI ķengājieties precīzāk, jūs paliekat ne tikai dīvaini, bet pat sākat izskatīties mazliet dumji(laikam jau tā arī ir). 3mlj. vienkārši nav nolikti šajā fondā

 24. Nav manā kompetencē izvērtēt finanšu politiku domē. To varētu darīt tikai tad, kad iegūtu pilnu informāciju no domes atbildīgajiem dienestiem, kuri Trapiņa kunga vārdiem ir gatavi paskaidrot. Bet jāpiekrīt ir Lolitai, ka AI kļūst par intrigantu un kašķu biedrību. Ja AI patiešām vēlas kaut ko labu veikt sava novada labā, tad pirmkārt, jābeidz publiski ķengāt sava novada vadību, bet ar toleranci un inteliģenci apliecināt savu pozitivo gribu arī nopietnos darbos. Esmu pārliecināta, ka tagadējā domes vadība ir gatava uz sadarbību, atbalstot un realizējot labas idejas un labojot iepriekšpieļautās kļūdas. AI iesaku mācīties sevi eksponēt nenoliedzot citus!

 25. paklau , cepešpannu bars, tas taāu ir super – beidzot viena pašvaldībaa kurai nav jāaizņemās nuda no bankām , lai izvilktu dzīvību , bet ir reālos plusos. Vai tad tas ir slikti? Kas ir tās dižās lietas kurās jāiegrūž nauda? Manuprāt pat tas ir labi, ja būs galīgi tintē tad būs tas nepieciešamais sociālais spilvens. Tie opozizionāri bij pilnīgi āksti – nesanāca savs mini biznesiņš ar kult.namu , meklē citas metodes kā piesieties. Izlasiet latu rez. fondu noteiaļu. kumus un tad manīsiet vai ir iespējams ar bankas palīdzību “tā teikt zagt” procentu daļu

 26. “par nolemtības sajūtu” – daži tiešām to ir pelnījuši, BET krietni vairāk cilvēku, kas nav, un šie cilv. neatkarīgi no (ne)partejiskās piederības Jums piekrīt tikai neuzdrošinās aktīvi rīkoties – tā arī ir tā nelaime

 27. Ūdensaimniecība tu nav vainīga, problēma ir cita, par naudu kura ir kādā bankā daļu procentu var saņemt cash, depozīts ir tāds pats projekts, kā būvniecība, un atkats arī sanāk.<br />
  <br />
  Banka ar tādiem 2 un trijiem miljoniem uzlabo savu bilanci un rada valstij atkarību no šīs bankas, jo tā taāu ir sistēmas banka (kā PAREX), plus BANKA var dot kreditus. <br />
  <br />
  Pat ja viss tas ko rakstīju ir netaisnība, pašvaldības veāiem jāvar kaut vai nakts vidu pateikt kur, cik, protams arī kas lēma par šādu noguldījumu jo tā nav viņu nauda bet gan cilvēku nodokļu nauda.

 28. nelaime tikai tāda, ka domei nav šāda plāna “sakrāt un atlikt naudu mājas iegādei” – nav ne ilgtermiņa ne īstermiņa attīstības plāna! Rezultatā spontānais pirkums “velosipēds uz līzinga” izradās ūdesnsaimniecības projekts! Kāda te saimnieciska rīcība!??

 29. Miljonāru diskrētais šarms vakar De Facto bija vienkārši burvīgs :)Bet fakts kliedzošs.<br />
  Neticu, ka likums “Par pašvaldībām” šādas piruetes ar nodokļu maksātāju naudu pieļauj. Bet varbūt formāli tomēr jā?

 30. Laikam man saimnieciskuma izpratne būs savādāka par jūsējo.<br />
  Ja man, piemēram, ir sakrāta un atlikta nauda mājas iegādei bankā uz %, tad auto iegādei (vai velosipēda) es ņemšu tomēr līzingu, skaidri apzinoties, ka par to es pārmaksāju, nevis tērēšu savu depozītu.<br />

 31. Nu kā es saprotu (atvainojiet, ja kļudos), peļņa no ieguldījuma ir, lai gan nekāda dižā. Jo vērtspapīru ar ir dažādi, tāpat to % likmes. Pati ieliku fondos naudu (zinu, zinu, pati vainīga) un tas, ka daļu (par nelaimi mazu) ieliku arī drošajos, arī glāba mani. Lai gan tāpat tagad ir -30% no ieguldījuma :((<br />
  Un tas, ka par kredītu % lielāks, nekā par noguldījumu, un kopējā % bilance tad ir ar “-” tas jau pat ezītim skaidrs 🙂 <br />
  <br />

 32. Nu kā es saprotu (atvainojiet, ja kļudos), peļņa no ieguldījuma ir, lai gan nekāda dižā. Jo vērtspapīru ar ir dažādi, tāpat to % likmes. Pati ieliku fondos naudu (zinu, zinu, pati vainīga) un tas, ka daļu (par nelaimi mazu) ieliku arī drošajos, arī glāba mani. Lai gan tāpat tagad ir -30% no ieguldījuma :((<br />
  Un tas, ka par kredītu % lielāks, nekā par noguldījumu, un kopējā % bilance tad ir ar “-” tas jau pat ezītim skaidrs 🙂 <br />
  <br />

 33. Man liekas, ka Jūsu izvērstā diskusija, par to kuros fondos guldīt labāk, nav īsti vietā. Tā ir nodokļu maksātāju nauda un nav paredzēta rotaļām ar vērtspapīriem un depozītiem. Bez tam ņemt kredītu un maksāt procentus par kredīta izmantošanu, kas ir lielāki par procentiem no noguldījuma, tas nu galīgi ir absurdi. Vai Jūs tā darītu?<br />
  <br />
  Tai naudai ir jābūt ieguldītai infrastruktūrā. Ja skatās no makroekonomikas viedokļa, tad jebkura nauda, kas nav laista apgrozībā arvien vairāk pasliktina Latvijas valsts ekonomisko stāvokli… <br />
  <br />
  P.S. reizēm lasot komentārus rodas tāda nolemtības sajūta, ka neko citu arī neesam pelnījuši.<br />
  <br />

 34. Diez vai domes ieguldījumu var pielīdzināt parastā depozīta noteikumiem, jo, neviena depozīta noteikumi neparedz iespēju naudu pilnā apmērā izņemt 24 stundu laikā, kā to paredz Latu rezerves fonda noteikumi, kas ļauj izvairīties no riska “iesaldēt” naudu (kā minēts rakstā). Tāpēc arī procentu likme ir zemāka, jo bankai nav garantijas par naudas izlietošanas periodu. Sava loģika šeit ir. Ja parasts klients – fiziska persona iegulda naudu depozītā, viņam līgumā paredz sodu par naudas izņemšanu no tā pirms paredzētā termiņa, bez tam, naudas izņemšana parasti nevar notikt ātrāk kā 10 dienas pēc paziņojuma iesniegšans. Latu rezerves fonds dod pašvaldībai iespēju elastīgi lietot naudas līdzekļus bez kavēšanās budžeta izpildei.

 35. arī noskatījos šo raidījumu. Man gan palika cita sajūta – ka abi opozīcijas deputāti nebija gatavi sniegt kaut nedaudz konkrētu informāciju, atskaitot prastu E.Repšes publisku goda un cieņas aizskaršanu. :))) Abi izskatījās diezgan stulbi. Piedodiet, bet tā bija. Toties Rudzīša un Trapiņa kungi bija pārliecināti, ka visu dara pareizi un īsti nesaprata, par ko satraukums un kur problēma. Tā arī sižetā netika atrasta neviena nelikumība, atskaitot faktu, ka pirmajā atbildes vēstulē deputātei tika lūgts pagaidām informāciju nepubliskot, tomēr piedāvāts ar to iepazīties klātienē. Vājš mēģinājums.

 36. Nu kā es saprotu (atvainojiet, ja kļudos), peļņa no ieguldījuma ir, lai gan nekāda dižā. Jo vērtspapīru ar ir dažādi, tāpat to % likmes. Pati ieliku fondos naudu (zinu, zinu, pati vainīga) un tas, ka daļu (par nelaimi mazu) ieliku arī drošajos, arī glāba mani. Lai gan tāpat tagad ir -30% no ieguldījuma :((<br />
  Un tas, ka par kredītu % lielāks, nekā par noguldījumu, un kopējā % bilance tad ir ar “-” tas jau pat ezītim skaidrs 🙂 <br />
  <br />

 37. Vakar noskatījos DeFacto, un mani sasmīdināja abi priekšnieki, neviens nespēj atbildēt konkrēti cik tad noguldīts. Sanāk tā, ka mūsu pašvaldību vada vai nu LOHI, vai arī viņi “zin” ,kādēļ nesaka neko konkrētu.

 38. Labāk būtu fondos ielikuši, tad tagad būtu -30% vismaz (ja ne visi -50%) un visi laimīgi :)<br />
  Atvainojiet, bet man jau sāk izskatīties, ka Apvienība Iedzīvotāji kļuvusi par tādu intrigantu pulciņu. <br />

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu