Ikšķiles novadā Pašvaldības policijas nav

Ikšķiles novada domes ēka
Ikšķiles novada domes ēka

No 1.jūlija Ikšķiles novadā vairs nav pašvaldības policijas, jo Ikšķiles pašvaldība izvēlējās to likvidēt.

Ikšķiles novada iedzīvotājiem kas šobrīd nonākuši nelaimē, pēc palīdzības vajadzētu vērsties pie Valsts Policijas zvanot 112.

Neskatoties uz visiem iepriekšējiem brīdinājumiem par pretlikumīgām darbībām Ikšķiles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Ķekavas novada pašvaldības policiju “Reģionālā pašvaldības policija”.
Šobrīd visas darbības ko veic Ķekavas novada pašvaldības policija “Reģionālā pašvaldības policija” ir pretlikumīgas un var tikt apstrīdētas jo Ķekavas pašvaldībai nav likumīgu tiesību veikt darbības Ikšķiles novadā.

Visi sodi un lēmumi ko Ķekavas novada pašvaldības policija “Reģionālā pašvaldības policija” kas uzlikti Ikšķiles, Inčukalna un Baldones novados ir pretlikumīgi.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir informējusi Ikšķiles, Ķekavas, Inčukalna un Baldones pašvaldības par deleģēšanas līguma pretlikumību un norādījusi, ka deleģēšanas līgums nekavējoties laužams.

Informācija no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstules Ikšķiles, Inčukalna, Baldones un Ķekavas pašvaldību domēm.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) saņēma Iekšlietu ministrijas 2012.gada 28.aprīļa vēstuli Nr.1-38/1335, kurā Iekšlietu ministrija pauda viedokli, ka ar Ķekavas novada domes 2012.gada 9.februāra lēmumu Ķekavas novada pašvaldības iestādei ”Reģionālā pašvaldības policija” (turpmāk – Reģionālā pašvaldības policija) piešķirtās tiesības slēgt līgumus ar citām pašvaldībām, lai darbotos to administratīvajās teritorijās, paplašina Reģionālās pašvaldības policijas kompetenci ārpus Ķekavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas un neatbilst likuma ”Par policiju” 19.panta pirmajā daļā ietvertajam pilnvarojumam. Iekšlietu ministrija lūdza ministrijas viedokli jautājumā par Reģionālās pašvaldības policijas
izveides un tās pienākumu izpildes ārpus Ķekavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem.