Informācija par Ikšķiles novada pašvaldības finanšu noguldījumiem

Ikšķiles novada domes ēka. 2008.gads Foto: Ikskile.tv
Ikšķiles novada domes ēka. 2008.gads Foto: Ikskile.tv

Publiskajā telpā sakarā ar 13.decembra LTV raidījumu “De facto

  Uz 2009. gada  30. novembri Ikšķiles novada pašvaldības  noguldījumi Latu rezerves fondā sastādīja 900 000 LVL. Saskaņā ar vērtspapīru konta izrakstu šajā fondā 10 mēnešos uz 2009. gada 11. decembri tika nopelnīti 63 776,32 LVL. Brīvie līdzekļi, kas tika noguldīti Latu rezerves fondā, radās sakarā ar sabiedrības aktivitāšu iespaidā nerealizētajiem projektiem “Kultūras kalns” un  Ikšķiles vidusskolas stadiona rekonstrukcija. Šiem projektiem kopumā tika paredzēti līdzekļi 1 056 869 LVL, kuri 2009.gada budžetā novirzīti ielu un ceļu rekonstrukcijai. Attiecīgie finanšu līdzekļi  nav realizēti sakarā ar to, ka līgumu beigu termiņi paredzēti 2010.gadā.

     2009. gada 1. decembrī pašvaldība veica divus īstermiņa depozīta noguldījumus- 150 000 LVL tika noguldīti uz 14 dienām ar gada procentu likmi 0,94% un 350 000 LVL- uz 34 dienām ar gada procentu likmi 4%.  2009. gadā no iepriekš veiktajiem īstermiņa depozīta noguldījumiem uz 2009. gada 30. novembri nopelnīti 14 580,56 LVL.

     Saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 2.daļas normu un likuma “Par Pašvaldībām” 76.panta 8.punktu, kā arī  nodrošinot pašvaldības brīvo finanšu resursu efektīvu izmantošanu, Ikšķiles novada pašvaldība  noguldījusi līdzekļus SEB bankas grupas uzņēmuma “SEB Wealth Management” pārvaldītajā Latu rezerves fondā, kas ir lielākais Baltijā reģistrētais noguldījumu fonds.  Šī fonda priekšrocība ir tā, ka pašvaldība var brīvi un operatīvi rīkoties ar naudas līdzekļiem, nezaudējot peļņas procentus. Tas nozīmē, ka 24 stundu laikā ar fondā noguldītajiem līdzekļiem var veikt nepieciešamās finanšu operācijas savu darījumu kārtošanai.

      Paralēli tam ES Kohēzijas fonda projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” īstenošanai Ikšķiles novada pašvaldība veica aizņēmumu no Valsts kases, kas sastāda 1 212 932,33 LVL.  Neņemot šo aizņēmumu no Valsts kases, pašvaldība paliktu bez brīviem naudas līdzekļiem, tādējādi nebūtu iespējams segt ikdienas uzturēšanas izmaksas un īstenot  citus paredzētos infrastruktūras attīstības projektus. Par aizņēmumu no Valsts kases 2009. gadā procentos samaksāti 82 566,25 LVL, bet kopā no noguldījumiem procentos saņemti 78 356,88LVL, tātad pašvaldība procentu maksājumiem par aizdevumu izdevusi tikai 4 209,37 LVL. Paredzams, ka šo summu nosegs ieņēmumi par decembra mēnesi no noguldījuma Latu rezerves fondā, kā arī ieņēmumi no īstermiņa depozītu noguldījuma.

       Precīzus datus par procentu ieņēmumiem būs iespējams secināt pēc gada pārskata sastādīšanas.

31 KOMENTĀRI

 1. “vispirms saprast un pārliecināties vai ir veikts noziegums” protams, bet parsot paskaidrojumus tevi sūta ***** un saka, viss ir kārtībā naudas pietiks! Pietiks kam, vadoņiem pirms saeimas vai novadam?

 2. Varbūt Jūsu pārgurums nav ļāvis uztvert komentāra morāli, varbūt neko nezināt par civilizētas sabiedrības morāli, ja pietāti pret citu līdzcilvēku godu un cieņu saistat ar “varenplašās dzimtenes” tikukumiem.

 3. -vispirms saprast un pārliecināties vai ir veikts noziegums un tikai tad apvainot noziegumā. Nepamatotas un nepierādītas norādes uz noziegumu arī ir noziegums par ko civilizētā sabiedrībā soda. Kaut mēs tādā dzīvotu!

 4. Morāle, varbūt esam pelnijuši šādus vadoņu (ne tikai novadā)?<br />
  <br />
  Gluži kā Bite reklāmā, sēž kungi uz pleciem simts Rīgā, vēl 15 novadā, atbildībā nekāda.<br />
  <br />
  Laiks mainīties, jāprasa atbildība.

 5. Tad tomēr respekts ir?! Tomēr vadoņu stulbums paliek nemainīgs! Pat publiski, lai gan anonīmi, nekaunās paziņot, ka lietai nekāda virzība nebūs, presei citas tēmas nāks, bet muļķie vēlētāji balsos, kā liks. Kungi, jūsu gadsimts ir miris 🙂 Nu, nebūs tā! Ikšķilē jau trešā daļa vēlētāju ir nobalsojuši par citu kārtību un ievēlētie pēc vēlēšanām nav ne pārdevušies, ne slinkumā palaidušies.

 6. Par pensiju atbild valdība. Ceru uz godīgu ST lēmumu. Bet kā lai cer uz rītdienu, šajā smagajā laikā ir grūti motivēt kādu maksāt nodokļus, un ja kāds vel slēpj kur licis nodokļu naudu, ko tad?

 7. Kopš kura laika pašvaldības vadītājs izmaksā pensijas? Un, vai jautāts tiek pēc būtības? Par kādu būtību te raksta? Vai tādi “Niki” saprot vārda “būtība”jēgu?? Vai korekti ir jautāt, nesaprotot ko īsti jautā? TV sižēts un rakstiņš Diena lv parāda, ka tā ir tikai aprobežota kašķēšanās. Diezvai Gesti vēlreiz izdosies atvilk uz Ikšķili pēc šī pamuļķīgā sižeta.

 8. Mani patiesi pārņēm niknums, jo nopelnīto pensiju nevaru saņemt. Piedevām, pat pašvaldības vadītajs neatbild pēc būtības, puišelis, kurš nav cienīgs sava tēva uzvārda.

 9. Vai tad visām naudas lietām nav jābūt publiski pieejamām, nemaz neruājot par deputātu krēslos sēdošajiem? Ir te kāds jurists, kas var pakomentēt, cik “slepeni” drīkst izmantot MANU, lielajā pašvaldības budžetā ielikto daļu?

 10. Ieksatījos Valsts Kases pārskatos dziļāk un uz novembra beigām ir šāds stāvoklis:<br />
  <br />
  F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1.656.684Ls, t.sk. Domei – 922.828Ls un PA Līvi – 733.856Ls<br />
  <br />
  Savukārt oktobra beigās bija:<br />
  <br />
  F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2.047.000Ls, t.sk. Domei – 832.039Ls un PA Līvi – 1.214,961Ls<br />
  <br />
  Šajās summās neieiet tie 900.000Ls, kas ieguldīti Latu Rezerves Fondā.<br />
  Nu neiet man kopā tie Domes cipari ….. ar Valsts Kases informāciju, ko sagatavojusi pati Dome….. Kur ir kļūda??

 11. Ieskatījos Ikskile.lv – varbūt .com ko nav paņēmuši 🙂 Nē, viss te ir.<br />
  NAUDAS LĪDZEKĻI<br />
  900.000 (ienesīgums X) <br />
  (saņemts 63 776,32 – 10(?) mēnešos uz 11(?). decembri)<br />
  150.000 (ienesīgums 0,94% !!!) <br />
  350.000 (ienesīgums 4%) <br />
  (saņemts 2009.gada laikā 14 580,56)<br />
  KOPĀ NAUDAS LĪDZEKĻI 1.400.000 + 78.000 =1.478.000<br />
  <br />
  PARĀDS 1 212 932,33 + PROCENTI 82 566,25 = 1.295.000<br />
  <br />
  IKŠKILES BAGĀTĪBA Ls 183.000<br />
  <br />
  INDULI, JĀNI, vai pareizi sapratu?<br />
  <br />
  p.s. finanšu datus parasti attēlo tabulās un paraksta.<br />
  <br />

 12. Man jautājums: kāpēc jāņem kredīts, ja ir tāds naudas līdzekļu un ieguldījumu atlikums? Un vēl – vai naudas līdzekļi šeit nozīmē kases un bankas konta atlikumu jeb vēl kādi naudas līdzekļi. Droši vien neviens neatbildēs.

 13. Godīgi sakot man ir apnicis uzdot vienus un tos pašus jautājumus un nesaņemt atbildes. Tas tik norāda, ka kādam patiešām ir kas slēpjams.<br />
  Tāpēc, ja atbildes uz elementāriem jautājumiem nevaru saņemt ne es, ne deputāti, ne žurnālisti, tad būs jājautā tiem, kam ir īpašas pilnvaras saņemt informāciju no Domes.<br />
  <br />
  Man nevar pārmest arī pārlieku lielu interesi par šiem jautājumiem, jo kā nekā ari mani samaksātie nodokļi ir iesaistīti nepārdomātā un neefektīvā finanšu pārvaldē. Man kā nodokļu maksātājam ir jāsaņem adekvāti pakalpojumi no pašvaldības nevis ieraksts pašvaldības bankas kontā rakstīts daudziem cipariem. <br />
  <br />
  <br />

 14. Ja tic Domes tekstam, tad aizņēmumu un noguldījumu summa ir ļoti līdzīga. Vēl tiek teikts, ka bez aizņēmuma nebūtu naudas ikdienas tēriņiem. Ja tā, tad tā ir MAKSĀTNESPĒJAS PAZĪME. Vai tā, saimnieciskais Jāni? <br />
  <br />
  Kas notiks, kad Induļa partijas biedri Valdis un Einars finanšu konsolidācijas ietvaros (pēc zviedru baņķieru ieteikuma?!) no visām pašvaldībām bezstrīdus un piespiedu kārtībā iekasēs visus VK aizdevumus? <br />
  <br />
  Ja nu tomēr mums viss ir kārtībā, tad tiešām, KUR IR VĒL VIENS MILJONS?

 15. Vakar kāds teica, viss esot publisks un pieejams, un tikai daži ļaunie inspirē, izrauj, un publisko fragmentu. <br />
  <br />
  Šis domes garadarbs perfekti parāda notiekošo, mēs te visu zinām, bet jums jāzin tikai tas, ka mēs zinām.<br />
  <br />
  Drīz būs jāvido radījums “Kas notiek Ikšķilē”.

 16. Pašam neapnīk? Protams, nekad jau nav labi, vienmēr var atrast kur piekasīties..Vai tas ko mainīs, ka zināsi kur katrs lats uz cik ilgu laiku? Vai ir kāds pašam priekšlikums, KUR vajadzētu CIK ieguldīt? Vai šķiet, ka kāds kur ko zog? Tad sauc arī lietas īstajos vārdos…<br />

 17. 🙂 Nekas nemainās 🙂 Domes vadība uz jautājumiem par Daļu B sniedz atbildes par Daļu A.<br />
  <br />
  1) Daļa A (900.000Ls) ir ieguldīta Latu rezerves fondā un ienesīgums ir samērā labs. <br />
  2) Daļa B uz 2009. gada oktobra beigām pēc Valsts Kases informācijas:<br />
  F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2 047 000<br />
  Man joprojām nav skaidrs kur ieguldīts un uz kādiem nosacījumiem? Par šo daļu neviens no Domes vadības ne pušplēsta vārda.

 18. Kautkā citur lasīju par vēl dažiem cipariem. Šeit monēti tikai tie 900 000 un kautkādi mazāki noguldījumi no 2009. gada 1. decembra (pāris nedēļas atpakaļ?).<br />
  <br />
  Un mani vairāk interesēja zemāk komentārā minētais pusotrs miljons. Vai tas vienkārši stāv un neko nepelna?<br />
  <br />
  Vēl jautājums, vai minētajā “SEB Wealth Management”ir ielikti tie 900 000?<br />
  un ja tas ir tā, tad īsti neredzu labumu no 24 stundu pieejamības, ja tos nav paredzēts lietot līdz 2010. gada līgumu beigām.<br />
  <br />
  Atvainojos, ja kautko putrojos. Īsti šīs lietas nesaprotu, bet labā griba arī nav peļama…

 19. 1) Pieprasījuma noguldījums kredītiestādē:<br />
  <br />
  2009. gada janvāris <br />
  <br />
  Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2 603 647 <br />
  <br />
  2009. gada februāris <br />
  <br />
  Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1 531 940 <br />
  Kopieguldījumu fondu akciju iegāde -900 000<br />
  <br />
  2009. gada augusts <br />
  <br />
  Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1 805 084 <br />

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu