Plānotie sakārtošanas darbi

Gundars Kurmis.
Gundars Kurmis.

Atsaucoties uz iedzīvotāju gan telefonisku, gan rakstisku interesi par iecerēm, kuras plānotas realizēt pilsētas infrastruktūrā, radās vēlme ieskicēt plānotos darbus šajā jomā.

Visplašākie darbi paredzēti Skolas ielā – pilsētas robežās no Birzes ielas līdz pārbrauktuvei. Ielai ir tranzīta ielas statuss, kas tās rekonstrukcijai dod iespēju pieteikties saņemt Eiropas fondu finansējumu, kas arī ir izdarīts.
Tika nokārtota nepieciešamā dokumentu pakete un iesniegta ministrijā finansējuma saņemšanai.

Vajadzība Skolas ielā pēc rekonstrukcijas ir acīmredzama – ielas segums pilnīgi nolietojies, nepilnīgs trotuāru daudzums, novecojušas komunikācijas, trūkst veloceliņu un gājēju pārejas pār dzelzceļu stacijas pusē, transporta kustības problēmas pie pārbrauktuves un galvenais – divlīmeņu krustojuma šķērsojums ar A6 Rīga – Daugavpils autoceļu. Tāpat nevaram uzskatīt par apmierinošu to, ka uz ielas braucamās daļas pa naktīm tiek izvietots privātais autotransports, līdz šim to pieļāva braucamās daļas pārliekais platums. Skiču stadijas izstrādes laikā rasti risinājumi iepriekš minētajām problēmām – apļveida kustība krustojumā pie veikala Maxima, stāvvietu paplašināšana pie daudzstāvu dzīvojamām mājām, trešā kustības josla brauktuvei pirms pārbrauktuves, apvienotā velo-gājēju trotuāru tīkla izbūve, panākta vienošanās ar Latvijas Dzelzceļu (LDz) par atļauju izbūvēt papildus gājēju pāreju dzelzceļam ar trotuāra pagarinājumu līdz Riekstu ielas krustojumam.

Tāpat tiks atrisināts komunikāciju rekonstrukcijas jautājums, kur galvenais – jaunas lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve.
Tā sāksies no Birzes ielas krustojuma un beigsies Pārbrauktuves ielā, kur pieslēgsies pie esošā lietus ūdens kolektora dzelzceļa šķērsojumā. Tas ļaus attīstīt lietus ūdens savākšanu no visām blakus esošajām ielām, sākot no teritorijas ap Tautas namu un beidzot ar Dainu ielas – Stacijas ielām. Skolas ielas projektēšana liek risināt blakus esošo ielu un teritoriju problēmas. Kā pirmā no tām – Stacijas iela posmā no Skolas ielas līdz tunelim. Iela sākumposmā tiek pārveidota saskaņā ar Latvijas Valsts ceļu prasībām, izmainot krustojumu konfigurāciju ar Skolas ielu. Ieplānotā Stacijas ielas rekonstrukcija ir vienkāršota un ietvers brauktuves apmaļu nomaiņu, trotuāra, lietus ūdens savākšanas sistēmas un apgaismojuma rekonstruēšanu, vienlaicīgi iztaisnojot ielas malas .

Pilsētā ļoti pietrūkst gājēju trotuāru drošai gājēju kustībai – tas ir vadmotīvs sekojošu ielu rekonstrukcijas uzsākšanai: Daugavas prospektā no dzelzceļa stacijas līdz tunelim, Sūniņu ielā, Lupīnu ielā, Pārbrauktuves ielā, kā arī Birzes ielā. Pēc speciālistu vērtējuma satiksme šajās ielās ir ar tādu intensitāti, ka trotuāri ir nepieciešami un to izbūve attaisnosies no gājēju drošības apsvērumiem. Tāpat šīm ielām jārisina apgaismojuma (daudzviet novecojuši stabi, apgaismes ķermeņi un elektropieslēgumu komunikācijas), lietus ūdens u.c. komunikāciju jautājumi.

Pārbrauktuves ielā tiek plānots papildināt trotuārus, izveidojot tos abās pusēs ielai no dzelzceļa stacijas līdz pārbrauktuvei, kur savienosies ar rekonstruētajiem Skolas ielas trotuāriem. Tāpat jāiebūvē lietus ūdens kolektors, pa kuru no Daugavas prospekta un stacijas laukuma tiks novadīti lietus un sniega ūdeņi uz centrālo lietus ūdens kolektoru. Tāpat, risinot ielas sakārtošanas jautājumu, no LDz tiks pārņemtas apsaimniekošanā stacijas tualetes , T. Netes pieminekļa apkārtne un vieta „Park and Ride” tipa stāvvietas aiz dzelzceļa stacijas uz Ogres pusi izveidošanai. Rezultātā tiks atslogotas ielas no stacijas tuvumā stāvošajām automašīnām, kuru īpašnieki tālāk dodas ar vilcienu. Protams, ielai tiek projektēta arī brauktuves atjaunošana un citas komunikācijas, kuru rekonstrukcija ir nepieciešama. Daugavas prospektā ieplānoti trotuāri abpus ielai no stacijas līdz Sūniņu ielai, kur labās puses trotuārs pa labo pusi Sūniņu ielai turpinās līdz krustojumam pretim bērnudārzam, noslēdzoties ar gājēju pāreju pār Melioratoru ielu. Daugavas pr. kreisās puses trotuārs turpināsies līdz gājēju tunelim. Krustojumā ar Lupīnu ielu trotuārs turpināsies pa Lupīnu ielas kreiso pusi līdz krustojumam ar Ausekļa ielu. Lupīnu ielas malā iepretim stadionam plānots izveidot stāvvietu potenciālajiem stadiona apmeklētājiem, vienlaicīgi iztaisnojot iebrauktuvi uz lapu atbērtni, pārbīdot ceļa trajektoriju aiz transformatora stacijas. Kā ieguvumu šim projektam jāmin fakts, ka tādejādi atbrīvosies vieta stāvvietām, netiks izbraukāta zaļā zona, atbrīvosies stadiona priekšējā daļa. Atgriežoties pie Daugavas prospekta, jāmin nepieciešamību, izbūvējot trotuārus, veidot lietus ūdens savākšanas sistēmu, lai nepieļautu peļķu veidošanos ielu malās pie apmalēm, kuras tiks izbūvētas gar trotuāru malām. Tāpat tiks ievērojami atjaunots elektroapgādes tīkls ielas apgaismojumam, ievērojot Latvenergo prasības. Bez šaubām, projektētājiem ir dots uzdevums veikt projektēšanu, maksimāli saudzējot iepriekšējā gadā uzlikto asfalta segumu, ko tehnisku apsvērumu dēļ būs ļoti sarežģīti izdarīt.

Ja izdotos realizēt šos projektus, tad varētu teikt, ka centra pusē būs ielikts nopietns pamats tālākai kvalitatīvai gājēju kustības attīstībai virzienā no dzelzceļa stacijas un Skolas ielas uz daudzstāvu apbūves iekšpagalmu pusi un uz Ādamlauka teritoriju. Atrisinātos gājēju kustības organizēšana virzienā uz Jaunikšķili no stacijas puses, nešķērsojot Skolas ielas brauktuvi.

Tāpat nebūtu jāpapildina lietus ūdens, apgaismojuma u.c. komunikācijas. Savukārt, šī brīža galvenais uzdevums otrpus Daugavpils šosejai ir pabeigt Ozolu ielas rekonstrukcijas projektēšanu. Uz citu ielu fona Ozolu iela izceļas ar savu šaurību un tādu faktu, ka ielas kreisajā pusē īpašumu robežas ir pat uz asfaltseguma malas. Līdz ar to sarežģīti atrast vietu gan pieņemama platuma brauktuvei, gan trotuāram. Jāpateicas tiem iedzīvotājiem, kuri piekrita atdalīt sava īpašuma daļas, lai ielā varētu izvietot gan brauktuvi, gan gājēju trotuāru. Projektēšana šobrīd ir nonākusi līdz saskaņošanas ar iedzīvotājiem un attiecīgajām institūcijām stadijai.

Tāpat tuvākajā laikā tiks nodots projekts, kurš paredz trotuāra izbūvi Birzes ielā līdz Ozolu ielas sākumam, kur tas savienosies ar Ozolu ielas projektu. Paredzēts sakārtot apgaismojumu, to papildinot un pārplānojot.
Tā kā jau notiek darbi pie Rīgas ielas rekonstrukcijas projekta realizācijas, tad varam būt droši par to, ka Ozolu ielas rekonstrukcija varēs savienoties ar Rīgas ielu. Tātad gājēju un atjaunotu brauktuvju tīkls būs, sākot no dzelzceļa stacijas līdz pat peldētavai un Rīgas – Līvciema ielām.

Tiek plānoti darbi arī ārpus Ikšķiles pilsētas. Tie ir saistīti ar brauktuvju seguma uzlabošanu «Celtnieka» dārziņu teritorijā – esošā ceļa atjaunošanu 1km garumā pirms Vācu kalnu teritorijas, kas ir arī novada robeža. Šis ceļa posms pavasara šķīdonī bija praktiski neizbraucams. Tāpat tiks sakārtots iebraucamais ceļš uz daudzstāvu mājam pie Ogres robežas, kuras atrodas Ikšķiles novada teritorijā.

Tiek strādāts arī pie projekta izstrādes Kalnāju ciematu šķērsojošā ceļa seguma nomaiņai uz asfatbetona segumu, lai novērstu lielos putekļu mākoņus vasaras periodā, kuri pastiprināti rodas izstrādātā meža iespaidā, un ciemats ir pakļauts lielākai vēja ietekmei. Šim projektam tiks piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi, un sakarā ar finansējuma piešķiršanas nosacījumiem realizācija būs iespējama nākamajā vasarā. Šajā posmā ceļa praktiski nav – tā ir tikai iebraukta smilšu strēle.

Jāatzīmē, ka projektēšanas darbi ir ļoti komplicēti, jo cieši saistīti ar visu vajadzību un normatīvo aktu ievērošanu, saskaņošanu ar attiecīgajām institūcijām. Sarežģī arī tas, ka citas valsts iestādes uz pašvaldības rēķina risina savas problēmas, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem paredzot pašvaldībai par saviem līdzekļiem pārbūvēt līnijas, pieslēgumus un citus infrastruktūras objektus. Tas paildzina un ievērojami sadārdzina projektu realizāciju. Ceram, ka izdosies iekļauties šā gada paredzētajā budžeta plānā.

Būtu ļoti patīkami, ja nerastos dažādi šķēršļi, realizējot ieceres, kuru rezultātā būs patīkama un pieejama Ikšķile visiem, tai skaitā arī invalīdiem.

Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors
Guntars Kurmis