Sporta un Atpūtas parka prezentācija Ikšķilē

Ikšķiles sporta un atpūtas parka projekta prezentācija.
Ikšķiles sporta un atpūtas parka projekta prezentācija.

2006.gada 26.februārī Ikšķiles vidusskolas telpās notika Ikšķiles sporta un aktīvās atpūtas parka projekta ieceres publiskās prezentācijas pasākums.

Uz prezentācijas pasākumu ieradās aptuveni 50 interesentu. Apmeklētāju vidū bija Ikšķiles vidusskolas, Tīnūžu skolas un Ikšķiles bērnu dārza vadība un pedagogi, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs J.Rudzītis un deputāti, kā arī daudzi sabiedriski aktīvie Ikšķiles novada iedzīvotāji. Ikšķiles sporta un atpūtas parka projekta ieceres koordinatori ir pateicīgi iedzīvotājiem par izrādīto interesi un aktivitāti, kā arī par daudzajiem konstruktīvajiem priekšlikumiem un pausto atbalstu projekta tālākai virzībai.

Ir jāmin, ka prezentācijas pasākumu apmeklēja un par iespēju Ikšķilē izveidot bērnu un jauniešu futbola skolu runāja Latvijas futbola federācijas pārstāvis un jaunatnes futbola skolas vadītājs Genādijs Šitihs. Ieceri izveidot Ikšķilē arī bērnu un jauniešu tenisa skolu prezentēja kādreizējais U 16 Latvijas tenisa izlases dalībnieks un ilggadējais tenisa treneris un tenisa kluba vadītājs Edgars Jaunsīlis. Ar projekta ieceres tehnisko un arhitektonisko daļu pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ieceres skices autors arhitekts Guntis Kārkliņš. Savā pieredzē par sporta centru funkcionēšanu Zviedrijā dalījās un ieteikumus projektam un novada domei sniedza arī Latvijas skvoša federācijas prezidents Aleksandrs Pavulāns. Jāatzīmē, ka prezentācija un diskusijas ilga trīs stundas, kuru laikā tika apspriesta ieceres tālākā iespējamā realizācijas gaita un scenāriji, nepieciešamība veikt Ikšķiles novada iedzīvotāju sabiedrisko aptauju par vēlamajiem sporta veidiem un aktivitātēm, kā arī sporta un atpūtas parka realizācijas finansiālie aspekti.

No daudziem ikšķiliešiem izskanēja, ka, realizējot sporta un atpūtas parka projektu, būtu vēl ciešāk jāsadarbojas ar Ikšķiles novada domi, lai varētu nākotnē saņemt dotācijas bērnu un jauniešu sporta skolai, kas iespēju trenēties padarīs vēl pieejamāku visiem Ikšķiles novada bērniem. Tā pat tika spriests par pašvaldības iespējamo līdzfinansējumu celtniecībā un tālākajā ekspluatācijā, ja sporta centrā tiktu izbūvēts baseins.

Projekta prezentacijas fragments. SPORTA UN ATPŪTAS PARKS