Pašvaldībai būs jāpublisko izdevumi

Indulis Trapiņš
Indulis Trapiņš

Ministru kabinets atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas veiktos grozījumus noteikumos,
kas paredz publiskot informāciju par iestāžu veiktajiem publiskajiem iepirkumiem. Iedzīvotājiem turpmāk internetā katras tiešās valsts pārvaldes iestādes mājaslapā būs brīvi pieejama informācija par to veiktajām finansiālajām darbībām un finanšu pārskaitījumiem juridiskajām personām.