Rīgas HES ūdenskrātuvē notiks ūdenslīmeņa pazemināšana

Meinarda sala Daugavā pie Ikšķiles
Meinarda sala Daugavā pie Ikšķiles

Lai uzlabotu hidrotehnisko būvju drošumu, AS “Latvenergo

to plānojot hidrotehniskajām būvēm piemērotākajā gada laikā.
      
Šogad Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens līmeni plānots pazemināt no 14. jūlija līdz 28. augustam. Sākot no 14. jūlija notiks pakāpeniska Rīgas HES ūdenskrātuves nostrāde, sasniedzot remontdarbu nepieciešamo atzīmi – 16,05 m virs jūras līmeņa. Rīgas HES ūdenskrātuvē normālos ekspluatācijas apstākļos ūdenslīmenis ir 17,00 – 18,00 m.

      Sekmīgai darbu veikšanai ir nepieciešama ūdens līmeņa pazemināšana hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē, turklāt – tai jānotiek pakāpeniski – tā sāksies 14. jūlijā no rīta, atbilstoši Valsts vides dienesta izsniegtajām Ūdens resursu lietošanas atļaujām, lai plānotajā darbu uzsākšanas datumā būtu sasniegta nepieciešamā atzīme virs jūras līmeņa.

      Ūdenslīmeņa pazeminājuma laikā atjaunos Rīgas HES dambju augšas bjefa nogāžu dzelzsbetona stiprinājuma plātnes, kas atrodas ūdenskrātuves līmeņa mainīgajā zonā. Dzelzbetona konstrukciju remontu veiks Daugavas kreisā krasta dambja nogāžu stiprinājumiem un kopā šajā periodā atjaunos dambja augšas bjefa nogāžu stiprinājumus aptuveni 700 metru garā posmā. Remontdarbu laikā veiks bojātā betona atkalšanu, stiegrojuma attīrīšanu, stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, papildus stiegrojuma montāžu, kā arī notiks betonēšanas darbi un betona virsmu aizsargpārklājuma uzklāšana.

      Rīgas HES kopējais dambju un aizsprostu garums ir 15,4 km, taāu vienā  gadā maksimāli iespējamais atjaunošanas apjoms ir betona virsmas aptuveni 1 kilometra garumā. Tādēļ dambja apsekošana un remontdarbi jāveic regulāri – katru gadu vasaras periodā. Ja plānotie darbi tiks paveikti pirms 28. augusta, attiecīgi ātrāk tiks paaugstināts arī ūdens līmenis Daugavā.

      AS „Latvenergo” aicina pašvaldības un uzņēmējus, kuri ūdenslīmeņa pazemināšanas laiku plāno izmantot, lai Daugavas krastos veiktu laivu piestātņu vai laipu izbūvi, betonēšanas vai krastu labiekārtošanas darbus, informēt AS „Latvenergo”. Informācijā jānorāda: vieta, kur tiks veikti darbi; darbu veicējs, tā kontaktinformācija (adrese, faksa numurs), atbildīgais darbinieks un tā telefona numurs. Nepieciešamās ziņas iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: [email protected] un zvanīt pa telefonu 67722359.

      Vērtējot, cik liela ūdens atkāpšanās zona būs vērojama Salaspils pašvaldībā  esošajā Daugavas krastā iekārtotajā pludmalē, AS „Latvenergo” speciālisti informē, ka tas atkarīgs no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes. Atkarībā no upes krastu reljefa ūdens atkāpšanās no normālā līmeņa var svārstīties robežās no 50 cm līdz vairākiem desmitiem metru; jo krasts ir stāvāks, jo īsāks attālums no krasta malas līdz ūdenim būs pēc tā pazemināšanas, jo krasts ir lēzenāks, jo tālāk no krasta līnijas būs sasniedzams ūdens.

      Ūdenskrātuves ietekmes zonā pašvaldībā esošajā pludmalē iedzīvotājiem jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā iepriekšējo gadu pieredze.

      Salaspils iedzīvotājiem jāievēro visi drošības pasākumi un informējošās zīmes, kas aizliedz cilvēku uzturēšanos uz nogāzēm. Gandrīz visu šo laiku interesenti varēs pa sauszemi nokļūt līdz Sv. Meinarda baznīcai Ikšķilē.

      Ūdens līmeņa pazemināšana saskaņota ar Latvijas Republikas Vides ministrijas Valsts vides dienestu un Latvijas Zivju resursu aģentūru. Pazeminot ūdenslīmeni ūdenskrātuvēs, AS „Latvenergo” katru gadu, saskaņā ar Latvijas Zivju resursu aģentūras ekspertu slēdzienu, sedz zivju resursiem nodarītos zaudējumus. 

1 KOMENTARS

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu