Zatlers aicina spriest taisnīgu tiesu visiem, kas apzaguši valsti

Liesma kas silda....
Liesma kas silda....

Šovakar svinīgajā uzrunā pie Brīvības pieminekļa Valsts prezidents Valdis Zatlers aicināja cilvēkus kopīgi panākt taisnīgumu valstī.

"Tikai mēs paši varam cīnīties pret savtību un alkatību, panākot to, ka visi, kas ir apzaguši valsti un savus līdzcilvēkus, stājas tiesas priekšā.

Tikai atklājot nelikumības un viltīgās shēmas, pieprasot atbildību, varam attīrīt Latviju no šīs sērgas," sacīja Valsts prezidents.

Runas sākumā Zatlers noliedza citu paustās bažas, ka Latvija pašlaik ir vāja, uzsverot, ka Latvija ir stipra, jo grūtības ir izaicinājums, ne vājums. "Un izaicinājumi ir pievarami ar darbu, dzīves gudrību, vienotību un mīlestību," savā uzrunā valsts svētkos sacīja prezidents.

"Mūsu Brīvības piemineklis simbolizē drosmi, gribu un mērķtiecību, pašaizliedzību, gudrību un dzimtenes mīlestību. Visas šis īpašības no paaudzes paaudzē manto ikviens Mātes Latvijas bērns – ikviens Latvijas dēls un meita," sacīja Valsts prezidents.

Viņš norādīja, ka viens no tautas eposa varoņiem Vaidelotis Lāāplēsi atrada lāāu mātes migā, bet šodien mums Lāāplēsis esot jāatrod sevī un savos līdzcilvēkos – tikai tā varēsim tikt galā ar izaicinājumiem. "Tēvzemes mīlestība, darbs, griba, mērķtiecība un vienotība ir mūsu šodienas Lāāplēsis," uzsvēra Zatlers.

Valsts prezidents apliecināja, ka arī turpmāk valsts vairs nebūs tā, kas radīs jaunas darba vietas valsts iestādēs, gluži pretēji – valsts pārvaldei un valsts sektoram jākļūst vēl mazākam, taāu vienlaikus efektīvākam.

"Valsts galvenais šodienas uzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus Latvijas uzņēmējiem, lai dotu tiem iespējas veidot jaunas darba vietas," sacīja Zatlers, uzsverot, ka arī šodien ir sava amata pratēji, kas tieši ekonomiskā sasaluma apstākļos ir atraduši jaunas iespējas saimniekot un dibina jaunus uzņēmumus, atrod noietu ārvalstu tirgos, rada jaunus produktus un pakalpojumus.

"Kopš izjūtam krīzi, ir tik daudz atsevišķu iedvesmojošu sasniegumu, kas apliecina cilvēku sīkstumu un liek arī citiem noticēt nākotnes iespējām," optimistiski pauda Valsts pirmā personā, aicinot cilvēkus meklēt nevis desmit iemeslus, kāpēc neko nevar izdarīt, bet simts argumentus tam, kāpēc ir iespējams īstenot jaunās idejas.

Valsts prezidents atgādināja, ka nākotni cilvēki veido paši un tā ir katra cilvēka iespēja un atbildība, bet uzņemties atbildību par savu valsti nozīmējot atrast jaunus risinājumus savā darba vietā, riskēt, gūt uzvaras, būt pilsoniski aktīviem, gudri piedalīties vēlēšanās un iesaistīties politikā.
 

Vienlaikus viņš uzsvēra, lai gan ir daži cilvēki, kas mudina nogaidīt, kamēr iestāsies labāki laiki ārpus Latvijas un viss atkal nostāsies savās vietās, gaidīt nevar, jo neviens negaidīšot, "kamēr izberzēsim miegu no acīm." "Mums pašiem jādara viss, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Tā ir mūsu atbildība. Atbildība pret sevi, savu valsti un saviem bērniem," sacīja Zatlers.

Viņš apliecināja, ka ikviens cilvēks, kurš aizbrauc no Latvijas uz ilgāku laiku vai pavisam, ir gaidīts atpakaļ, jo Latvijai esot nepieciešama šo cilvēku jauniegūtā pieredze un dzīves rūdījums, zināšanas un drosme būt uzņēmīgiem. "Neviens cits neveidos Latvijas valsti, kurā dzīvot labklājībā. Neviens cits neveidos Latvijas valsti, kuru mīlēt, kā vien mēs paši," teica Valsts prezidents.

"Ir viedoklis, ka pastāv divas Latvijas un katra no tām runā savā valodā! Ir tikai viena Latvija – Latvija ir visi tie, kuri mīl šo zemi un ir gatavi veidot tās nākotni, kas ir gatavi aizstāvēt to pret ļaunumu, mūsu pašu neizdarībām, kūtrumu, neticību sev – aizstāvēt pret visu, kas kaitē Latvijas stiprumam," norādīja Zatlers.

Zatlers atgādināja, ka tautas vienotību, iejūtību, sirds siltumu un izpalīdzību šogad apliecināja vairāki pasākumi, piemēram, Lielā talka, "Labestības diena", "Latvijas lepnums", "Lielie bērnu slimnīcai", "Baltijas ceļa" 20 gadu atceres diena u.c.

"Mūsu tauta vienmēr ir spējusi pārvarēt grūtības tad, kad ir bijusi vienota. Galvenais, kam nedrīkstam padoties – tā ir neticība sev un savai valstij!" sacīja Zatlers, aicinot dienu no dienas iedegt sirdī to gaismu, ko izstaro trīs zvaigznes Latvijas debesīs – Latvijas zeme, tauta un brīvība.

"Kamēr mūsu sirdīs deg vārdi Latvijas zeme, tauta un brīvība – Dievs svēta Latviju, mēs runājam savā valodā, aram savu zemi un mums pieder sava valsts. Kamēr mūsu sirdīs deg vārdi Latvijas zeme, tauta un brīvība – mēs esam stipri un vienoti tēvzemei un brīvībai!" runas noslēgumā teica Valsts prezidents.

Latvijas Republika tika proklamēta 1918.gada 18.novembrī plkst.16 Otrajā pilsētas teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī.