Pārtikas banka «Paēdušai Latvijai» IKŠĶILĒ

Pārtikas banka Paēdušai Latvijai
Pārtikas banka Paēdušai Latvijai

Programmas “Paēdušai Latvijai”

 •  Svarīgi, ka šīs programmas palīdzība nedrīkst dublēt citas palīdzības programmas, bet atbalstīt tieši tos iedzīvotājus, kuri bieži vien formālu iemeslu dēļ pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības palīdzību nevar saņemt.
 • Pārtikas paku no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” prioritāri var saņemt ģimenes ar bērniem, kurās kāds no strādājošajiem kopš 2008. gada jūnija krīzes rezultātā ir kļuvis par bezdarbnieku.
 • Papildu formālie nosacījumi pakas saņemšanai:
  1. ģimenei pašvaldība nav piešķīrusi un formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgās ģimenes statusu. Izņēmums var būt tās trūcīgās ģimenes, kurām nepietiek Latvijas Sarkanā Krusta izsniegto “Eiropas paku”. Tāpat izņēmums var būt krīzes faktoram atbilstošās trūcīgās ģimenes pakas saņemšanai 2010. gada janvārī un/vai februārī, kamēr birokrātijas dēļ netiek izsniegtas “Eiropas pakas”;
  2. ģimenes ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu (2009.g. rudenī – Ls 165 uz 1 cilvēku),
 • Prioritāte tiek dota krīzes skartai ģimenei ar zemākiem ienākumiem uz vienu cilvēku.
 • Izņēmumu gadījumos paku var piešķirt ģimenēm, kuras ekonomiskā krīze skārusi citos veidos nekā darba zaudējums (piemēram, kritiski samazināta alga, bankrotējis savs uzņēmums, zuduši citi ienākumi, finanšu samazināšanas dēļ atņemta budžeta vieta augstskolā vai stipendija citā izglītības iestādē u.c.). Tomēr šīs ģimenes nebūs prioritārās.

Pieteikumu pieņemšana no ģimenēm

 • Lai piešķirtu cilvēkam pārtikas paku, organizācijai no ģimenes ir jāsaņem “Pieteikums Pārtikas bankas palīdzības saņemšanai”.
 • Pieteikumu  var pieņemt  rakstiski, oriģināli parakstītu pieteikumu, jo anketa ietver ģimenes apliecinājumu par vairākiem jautājumiem. Tas ļaus izvairīties no pārpratumiem un liekiem jautājumiem.
 • Pārtikas bankas reģionālais partneris Ikšķilē ir Biedrība „ Dzīves skola” .
 • Pieteikumu pieņemšanas vieta un darba laiks – adrese, kur ģimenes var nogādāt pieteikumus

 

Jauniešu un ģimenes centrs „Dzīves skola” . Ikšķiles novads, Ikšķile, Daugavas prospeks 34, LV-5052.Katru nedēļu, piektdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00.Sākot no 09.04.2010.

Projekta koordinātore Dace Kizino

 

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu