Skolas ielas atpūtas laukumi

1854
Plāns.
Plāns.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi

 (kadastra Nr. 74050020071) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai

Izskatot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora G.Kurmja Ikšķiles novada domē 2010.gada 11.februāra iesniegumu (reģ.Nr.218) par detālplānojuma izstrādes ierosināšanu zemes īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020313) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai ielu tirdzniecības vietas un autosstāvvietu ierīkošanai, Ikšķiles novada dome konstatē:

1999.gada 17.februārī apstiprinātajā Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplānā (teritorijas plānojuma) 1999.-2010.g nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020071) divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74050020313, 74050020535 un tām piegulošajai nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050020521 teritorijas daļai noteikta plānotā izmantošana daudzstāvu dzīvojamās teritorijas un ģenerālplāna „Apbūves noteikumi” 6.3.2.punktā noteikts, ka tirdzniecības un pakalpojuma objektu atļauts būvēt vai ierīkot, ja to pamato ar detālplānojumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.¬1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.,67.punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2010.gada 17.februāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu, Dome, atklāti balsojot ar „______” balsīm, „par” _____, „pret” _____, „atturas” ______, nolemj:

1.    Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020313) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1, un apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu Nr.2

2.    Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāju Jāni Veilandu.

3.    Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram G.Kurmim organizēt līguma slēgšanu ar detālplānojuma izstrādātāju.

 

22 KOMENTĀRI

 1. Ja es būtu Tava sieva, es gaidītu, lai visu šo enerģiju, ko Tu velti neskaitāmajiem komentāriem Iksķile.com Tu veltītu man kā sievietei un mūsu ģimenes labklājībai.

 2. Andr, man liekās, ka Jūs esat tāds pamatīgi uzvilcies neirotiķis. Ko Jūs visu zākājat, pilnīgi viss ir slikti, viss garām utml. , bet vai Jūs pats varat jēdzīgi kaut ko piedāvāt kaut vai idejas līmenī? Pasakiet , ko darīt ar laukumu, ko ar tirgus vietu(tā tur jau ir un nevajag to noliegt), ko ar stāvvietām pie mājām kuras nav kontaktā ar Skolas ielu? Uzzīmējiet plānu un dodiet uz domi. Esmu pārliecināts , ka labas idejas tiks pieņemtas. Netēlojiet pārgudro lamātāju, paliekat smieklīgs ar to ķengāšanos.

 3. Es jau vienai publiskajai apspriešanai “pēc projekta” pievienojos un piedalīšos arī turpmāk. Tieši tādēļ NO PIEREDZES zinu, ka nevienam – ne projektētājam, ne pasūtītājam – negribas mainīt jau uzzīmētās līnijas. Un ne jau tāpēc, ka slikti cilvēki 🙂 Tāpēc, ka darbs dzen nākošo darbu. Tādēļ būtu ļoti lietderīgi, ja sabiedrības viedokļus uzklausītu pirms projektēšanas uzdevuma apstiprināšanas. Tas taāu nav baigi sarežģīti pajautāt – ko jūs te vēlaties redzēt? <br />
  <br />
  Līvi pastkastes kāpņu telpās salikukuši, tad lai sadrukā projektu, pieraksta priekšlikumu termiņu un piesprauž pie dēļiem KĀPŅU TELPĀS. Tas jau būs solis pretī tautai 🙂

 4. Pēc projekta izstrādāšanas vēl būs publiskā apspriešana. Un ja vajadzēs, aiziesim visi :)Savu bērnu dēļ, Andri, Tu taāu noziedosi laiku gājienam līdz domei :)?

 5. Ko tad izpilddirektors pateica? Kāds ir plāns? Arī pagājušajā reizē laukumu “sakārtoja” – nozāģēja žoga stabiņus un uzlika vienu basketbola grozu.<br />
  <br />
  Vai visiem (apmēram 2000) kvartāla iedzīvotājiem jāaiziet ciemos?

 6. Manas domas nemainijās. Es aizgāju un noskaidroju sev interesējošo konkrētu jautājumu. Saņēmu konkrētu atbildi. Turpmāk sekošu vai gala rezultāts veidojas atbiltoši saņemtajam skaidrojumam. Te ir runa par konkrētu zemes teritoriju un konkrētām uz tās paredzētām lietām, kas ir izmēramas un nosveramas. Kad raksta tēma būs ideoloģija, un vārda brīvība tad arī izteikšu domas par šiem tematiem 🙂

 7. Redziet Zane, kā Jūsu domās par izpausmes un viedokļa brīvību mainijās tikai pēc vienas sarunas ar izpilddirektoru.<br />
  <br />
  Protams, diez vai var panākt ielikteņa viedokļa maiņu, viņš ir spiests stradāt tam, kas viņam ļauj dalīties.

 8. Konkrētajā gadījumā runa ir par plānā ar zilu apvilktā teritorija. Sporta un atpūtas vajadzībām tiks saglabāta un labiekārtota teritorija, kas ir bijušais tenisa laukums-slidotava-streetbola placis (asfalētais laukums). Citādi ir ar darbojošos tenisa laukumu. Ceru, ka treneri, kuri tur vasarās strādā novaktēs lai Ikšķile nepaliek bez publiska tenisa korta.<br />
  Un vispār. Diez vai mēs kaut ko panāksim aktīvi āatojot virtuālajā vidē…. Labi šoreiz savu domu neturpināšu 🙂

 9. Zane, es nesaprotu. Vai nolaists ir tenisa laukums? Tas ir vienīgais funkcionējošais sporta laukums centrā! Nelietojams (aizaudzis) ir volejbola laukums pie autoservisa, “saremontēts” (likvidēts sportiskā nozīmē) ir lielais asfaltētais sporta laukums starp mājām, kā bērniem bīstams ir izveidots rotaļu laukums pie Skolas 13. Vēl ir par jauniešu vasaras dzertuvi kļuvušais (Līvu darbinieka stāstītais) vingrošanas laukums aiz kurinātavas un futbola laukums, kuru mēģināja nofīrēt privātajiem.<br />
  <br />
  Es nezinu, kādus pārliecinošus argumentus ir izteicis priekšsēdētājs, taāu man uzkrātā PIEREDZE NEĻAUJ tā vienkārši NOTICĒT, ka viss būs labi tāpat vien, bez pieskatīšanas. Uzticēšanās notiek vēlēšanu dienā. Pārējā laikā – sadarbība un kontrole :)<br />
  <br />
  Diemžēl ne tikai šis, bet vēl joprojām neviens projekts nav pieejams apspriešanai Ikskile.lv. Viss, kas notiek atklātībā, notiek tikai pēc tam, kad informācija noplūst ārpus pareizo cilvēku loka.

 10. Tā kā man šis jautājums ir svarīgs, aizgāju un aprunājos ar domes izpilddirektoru. Nav tik traki kā pirmā brīdī pēc oficiālās informācijas izlasīšanas šķita. Nolaistai sporta laukums tiks saglabāts tām pašām vajadzībām, tikai sakārtots. Tas arī man bija svarīgi.<br />
  Dzīvokļu māju iedzīvotājiem dzīvokļi ir tādas pašas mājas kā individuālo māju iedzīvotājiem. Arī viņi ztgriežoties mājās pēc darba vai brīvdienās savā pagalmā vēlas mieru un iespēju atpūsties. Protams šis pagalms tiek dalīts starp vairāk cilvēkiem nekā privātmājā, tomēr tā ir zināmā merā mūsu privātā telpa. Starpība tikai tā, ka sēta nav aplikta riņķī un vārtiņu uz atslēgu. Tāpēc nedomāju, ka no mūsu dzīvokļinieku puses būtu nepieklājīgi lūgt respektēt mūsu dzīves telpu. Es piemēram nelienu svešos privātmāju pagalmos bez aicinājuma :)<br />
  Ja gribētu dzīvot lielpilsētā, tad tā arī darītu. Šobrīd izvēlos mazpilsētu ar citiem noteikumiem.

 11. Romā biju samērā nesen. Krustām šķērsām vairākkārt izstaigāju centru un milzīgo vecpilsētu. Ne atmiņā, ne fotogrāfijās nevaru konstatēt lavierēšanu zem tirgotāju nojumēm. Uz ielas bija kafejnīcu galdiņi un širmīši, bet starp tiem īpaši nebija jālavierē. Šur tur uz ielas tirgoja suvenīrus, visbiežāk pie nozīmīgiem vēsturiskiem objektiem. Vietām laukumu stūros, gandrīz netraucējot gājējus, bija pulcējušies vairāki tirgotāji. Atceros dažus kompaktus tirdziņus. Manuprāt, ielu tirdzniecība Romā bija minimāla.

 12. Tirgi mēdz būt dažādi, neviens neprasa gaļas paviljonu! Atrunas kugi, jūs šobrīd mēģiniet pūst no mušas ziloni lai tik viss maksātu dārgāk. <br />
  <br />
  Iespējams MAXIMA maksā bijušajam darbiniekam lai tas neveicinātu konkurentu rasšanos. Ko teiksiet direktor?

 13. Nepiekrītu salīdzinājumam. Minētās pilsētas var salīdzināt ar Vecrīgu, tad OK. Ja mēs gribētu dzīvot starp širmīšiem un britu āurātājiem, tad dzīvotu Vecrīgā 🙂 Tāda situācija ir vēsturiskajās pilsētās (to daļās), kuras savulaik attīstījās iespiestas aizsardzības mūros. Tas nav 20.gs. otrās puses Ikšķiles apbūves variants.<br />
  <br />
  Problēma šeit ir tā, ka nesamērīgi lielu tirdzniecības objektu (kāds tas ir redzēts detālplānojuma skicēs) mēģina iespiest dzīvojamā kvartāla iekšienē, turklāt uz reāla sporta un atpūtas objekta – tenisa korta – rēķina. <br />
  <br />
  Austrumeiropu Zane, šķiet, piemin ar citu nozīmi – laikam kā aprobežotību un pat bezcerību. Es atkal cenšos būt optimists – mēsli ir, bet tos var sakopt 🙂

 14. Zane, vai Jūs esat bijusi Parīzes, Romas, Barselonas centrā? Jūs zināt, ka tur visas ieliņas ir piebāztas ar ielu tirgotāju nojumēm un, ejot pa ietvi, Jūs faktiski lavierējat starp tirdzniecības vietām un zem širmīšiem? Šīs pilsētas arī Jūs uzskatāt par piederīgām austrumeiropas postpadomju sabiedrībai?

 15. Detālplānojuma publiskās apspriešanas procesā ikviens var ierosināt arī citu vietu, kur izvietot tirdzniecības vietas. Tāpēc jau ir tā apspriešana. Līdz šim iedzīvotāji izteikuši viedokļus (pirms projekta realizācijas uzsākšanas), ka tirgus ir vajadzīgs un tieši tajā vietā.<br />
  Tas nebūs tirgus tā klasiskā izpratnē, jo MK not. nosaka, ka tad tajā ir obligāti jābūt saldētavām produktiem, kuri ātri bojājas, tātad arī ēkai, jo nav jau iespējams izvietot saldētavas uz ielas. Tad gan tur būtu “rosība” ne pa jokam (zivis, gaļa, piens, smaka u.tml.). Šobrīd tiek ierosināts izveidot ielu tirdzniecības vietas, kurās drīkstēs tirgot augļus, dārzeņus, sēnes, ziedus, grāmatas, preses izdevumus, amatnieku izstrādājumus u.c.

 16. Vai tad mēs esam kas cits, ja ne <br />
  Austrumeiropas (pirms 20 gadiem tāda ģeogrāfiska piesaiste mums, PSRS sastāvā esot, būtu bijusi uzslava) <br />
  postpadomju (tas post- mums vēl pašvaldībā nemaz nav tik ļoti post-) <br />
  sabiedrība (gribētos gan)? <br />
  <br />
  Tā taāu ir tikai fakta konstatācija! Nevajag censties ar to pašiem sevi pazemot 🙂

 17. Šī prijekta sakarā man gribas izteikties vienīgi skarbi – šķit, ka tikai austrumeiropas postpadomju sabiedrība var vēlēties savā pagalmā tirgus placi. Skumji. Ceru tomēr, ka es neesmu vienīgā, kas nevēlas kņadu savā pagalmā. Man tuvāka ir vakareiropas modeļi, kur dzīvojamās teritorijas ir cilvēku atpūtai. Pietiek jau ar bērnudārza piebraucamo ceļu gar pašām mājas durvīm.

 18. Tenisa korts, tirgus placis, vecais sporta laukums un zālāji. <br />
  <br />
  Tas labi, ka šo visu teritoriju varēs (skatīsimies, cik varēs – praktiski vai teorētiski) apspriest bez Skolas ielas maģistrāles izbūves. Tomēr, ja šo plānojumu nodod ārējiem izpildītājiem, tad tie protams plānošanas procesā neko nevarēs pateikt par to, kā aizstās (pārvietos) tenisa kortu, cik un kādi resursi būs teritorijas iekārtošanai. Pašvaldība var sagatavot burkāna/pātagas komplektu :)<br />
  <br />
  Skolas ielas 9 mājai uz “Jāņa bērnudārza šosejas” nav autostāvvietas (municipāļi informēja, ka iespēja novietot auto pie mājas vēl nav stāvvieta). Tajā pašā reizē identiskai blakus mājai tādas tika uzbūvētas ap 20. Arī iekškvartāla kaimiņiem autostāvvietas ir maz. Skolas ielas maģistrāles projektā ielas pusē stāvvietas tiek plānotas apjomīgas. Skatīsimies, kā tiks traktēta “vienlīdzība” šajā gadījumā. Vai mums arī piedāvās kādu stāvvietas risinājumu, vai tikai tirgus kņadu un iespēju atpūtināt pilsētu.<br />
  <br />

 19. Precīzāk būtu tā, Ikšķilē nebūs tirgus bet ielu tidzniecība!<br />
  <br />
  Par vietu var spriest virspusēji, domē visi tik kruti, ka pēc numuriem orentējās:)

 20. Vai būtu pieejams ar minētais pielikums Nr.2?<br />
  <br />
  Cik lielam (mazam) ir jābūt projektam, lai to spētu realizēt paši Ikšķiles pašvaldības speciālisti?

Atbildēt

Please enter your comment!
Please enter your name here