Psiholoģiska iespaidošana un pakalpojuma līgumi!

2926
SCP (Vienotība) Jānis Gunārs Rubenis
SCP (Vienotība) Jānis Gunārs Rubenis

Grūti iedomāties, bet tas tiešām notiek Ikšķilē.

Pretenzija.

Sakarā ar psiholoģisku iespaidošanu, kas noveda pie darba vietas pamešanas.

2010.gada 1.aprīlī es Elīna Freidenfelde uzsāku darba tiesiskās attiecības Ikšķiles novada pašvaldības aģentūrā ”Līvi”, uzņēmums sniedz komunālos pakalpojumus dzīvojamajam fondam un daļēji privātmāju sektoram Ikšķiles novadā. Manos darba pienākumos ietilpa personāldaļa, budžets un dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumu uzskaite, kā to pieprasa MK noteikumi.

Uzsākot darbu sakārtoju personāldaļu atbilstoši likumā paredzētajā kārtībā, izveidojot katram darbiniekam savu mapi – darba līgums, D2 kartiņa, amata apraksts, atvaļinājuma rīkojumi, iesniegumi. Sagrupējot personāldaļas dokumentus pa attiecīgajiem dienestiem. 2010. gadā tika dots mutisks rīkojums no Ikšķiles novada pašvaldības sakārtot personāllietas tā, kā to pieprasa atlīdzības likums, katram darbiniekam noteikt ieņemamo amatu pēc klasifikatora, noteikt algu līmeni, kā to pieprasa atlīdzības nolikums ņemot vērā izglītību un iestādē nostrādāto gadu skaitu. Tas viss bija jāsagatavo līdz 2010.gada oktobrim un jāsniedz atskaite par darbinieku skaitu un algu līmeņiem, kā to pieprasīja Ikšķiles novada pašvaldība. Tas tika izdarīts laikā un iesniegts, nekādu pretenziju no Ikšķiles novada pašvaldības nebija. Uzsākot savas darba gaitas Ikšķiles novada PA „Līvi” bija jūtamas savstarpējas nesaskaņas darbinieku starpā, tas mani sākotnēji neskāra, tās vairāk attiecās uz direktoru un tā brīža galveno grāmatvedi. Ar manu darbu direktors bija apmierināts.

Vēlāk koflikts starp direktoru un grāmatvedi pieauga un to sāku izjust arī es. Pakāpeniski grāmatvede atteicās darīt ar grāmatvedību saistītos darbus. Ar direktora mutisku rīkojumu es daļēji pildīju grāmatvedes pienākumu. Saspīlējums auga, šoreiz jau starp mani un grāmatvedi, man netika doti vajadzīgie grāmatvedības dati, aizbildinoties ar to, ka man nav pietiekamas zināšanas. Redzot, ka tieku ar visu galā man tika nodots vēl kāds darbs-materiālu norakstīšana. Tas tika darīts bez ierunām un ar laiku saspīlējums mazinājās. Pakāpeniski iemācījos darboties ar kases aparātu un pieņemt komunālos maksājumus kasiera prombūtnes laikā. Direktora un grāmatvedes nesaskaņu rezultātā man tika uzdots daļēji sagatavot uzņēmuma gada pārskatu. Pirms gada pārskata iesniegšanas VID to pārbaudīja sertificēts auditors, kas ik gadu pārbauda iestādes finanšu uzskaiti uzņēmumā. Auditēšanas laikā mani izsauca pie direktora, jo tika pārbaidīta mana personāllieta, tai skaitā CV. Uzrādīju savu 3.līmeņa kvalifikācijas apliecību grāmatvedībā un darīju zināmu, ka studēju Grāmatvedības un Finanšu koledžā, savukārt auditors manu izglītību grāmatvedībā atzina par nekam nederīgu, uzskatot, ka mans izglītības līmenis neatbilstot ieņemtajam amatam. Direktors auditora aizrādījumus neņēma vērā apgalvojot, ka ar manu darbu esot apmierināts un es to varu turpināt, pat neskatoties uz auditora aizrādījumiem.

2011.gada vasarā tika nolemts Ikšķiles Novada pašvaldības aģentūru ”Līvi” likvidēt. Tā vietā radot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Man (personāldaļai) tas tika paziņots pusotru mēnesi iepriekš un uzskaitīti tie darbinieki, turpinās darbu jaunajā uzņēmumā un kuri zaudēs darbu pavisam, saņemot kompensācijas. Kad darbinieki, kuri tika atbrīvoti, saņēma uzteikumu direktora klāt nebija, jo viņš negribēja uzklausīt pārmetumus, direktors lūdza to izdarīt man un dzīvojamo ēku apsaimniekošanas dienesta vadītājam Kasparam Grīnbergam. Šis pienākums nebija patīkams, atlaistie darbinieki izrādīja neizpratni un neapmierinātību, darbavietā valdīja nepatīkama gaisotne. Direktors solīja, ka ar jaunā uzņēmuma izveidi viss būs citādi un te valdīšot vienotība, sapratne un būs labs kolektīvs. Tika solīta arī piemaksa par pienākumiem, kuri nebija manu darba pienākumu sarakstā, taāu es tos pildīju un šo piemaksu saņēma citi.

2011.gada 1.augustā uzsāku strādāt jaundibinātajā uzņēmumā SIA „Ikšķiles māja” un tiku nostādīta diezgan nepatīkamā situācijā. Uzņēmumā ieradās jaunā grāmatvede un valdes priekšsēdētājs (līdz tam P/A „Līvi” direktors) paziņo, ka man ir jāstrādā viņas pakļautībā, kaut gan uzņēmuma struktūra to neparedz. Jāatzīmē, ka jaunā grāmatvede bija izraudzīta jau sen un viņu ar jaunā uzņēmuma valdes priekšsēdētāju (līdz tam P/A „Līvi” direktoru) saistīja ilgi sadarbības gadi kolhozā „Juglas zieds”. Darbs vilšanos par vairākiem agrākajiem valdes priekšsēdētāja apgalvojumiem, solītā piemaksa par papildus pienākumiem netiek piemērota, bet to saņem jaunā grāmatvede – 150ls, kaut gan šo darbu reāli veicu es. Pirmie mēneši iet karsti, jauni darba pienākumi, bet amata apraksti vēl nav, jo grāmatvede nav izlēmusi, kas un ko darīs, nav arī saprotams viņai mutiski deleģētais pilnvaru apjoms.
Nevarētu arī teikt, ka jaunā grāmatvede regulāri strādātu, viņas pienākumos ietilpa rēķinu izrakstīšana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un darba algu kalkulācija. Jāatzīmē, ka grāmatvede bieži nav darbā, jo strādā vairākos citos uzņēmumos, tomēr jutās ļoti pārliecinoši un baudīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja atbalstu, it visā. Viņas uzvedība reizēm ir neizprotama, kad sadzīvisku sīkumu dēļ viņa paceļ balsi uz padotajiem un pazemo viņus, tas visvairāk attiecās uz mani. Grāmatvede ir ļoti nesavaldīga un valdonīga sieviete. Viņas nepamatoto bļaušanu ir piedzīvojuši visi mūsu uzņēmuma darbinieki un arī pakalpojuma ņēmēji, iedzīvotāji. Kamēr strādāju uzņēmumā esmu ļoti sadraudzējusies ar darba kolektīvu un man ar visiem ir labas attiecības, kas acīm redzami vienmēr ir kaitinājis grāmatvedi. Savu nepatiku pret mani viņa regulāri izrādīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājam. Ar vien biežāk no valdes priekšsēdētāja saņēmu nepamatotus pārmetumus un piezīmes – mācies no grāmatvedes, tev vēl daudz kas jāmācās. Pēc pāris mēnešiem uzņēmumā tika uzstādīta grāmatvedības programma, man tika dots uzdevums savadīt, grāmatvedības funkciju veikšana, nepieciešamos datus, tas faktiski ir pašas grāmatvedes uzdevums, taču pildīju man doto mutisko pavēli. Es netiku galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, jo uzņēmumā strādāju par ekonomistu un mans uzdevums ir sagatavot ikmēneša naudas plūsmas atskaites dažādajiem uzņēmuma dienestiem, jo dienestu ikmēneša tēriņu limita pārsniegšana iespaido uzņēmuma rentabilitāti. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc mani pieņēma darbā. Pēc kāda laika tiku izsaukta pie uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un man tiek strikti pateikts, ka esmu grāmatvedei pakļauta, lai gan atkārtošu, uzņēmuma struktūra to neparedz. Sāku vadīt programmā datus, mani tiešie pienākumi sāk kavēties, bet es centos visu paspēt un sagatavot arī ikmēneša atskaites par naudas plūsmu, bet tiku pārtraukta, jo grāmatvede uzskatīja, ka tas nav vajadzīgs! Par cik uzņēmuma valdes priekšsēdētājs man skaidri lika noprast, ka man ir jāpakļaujas grāmatvedei, tad atskaites gatavoju tajās dienās, kad grāmatvede nebija uz vietas, jo kā jau minēju, viņa strādā vairākos uzņēmumos. Jāatzīst, ka atmosfēra darba vietā tajās dienās bija ļoti patīkama. 2011 gada novembrī atklājās, ka esmu stāvoklī. Darba vietā ar katru dienu darba slogs pieauga, bet es klusēju, jo tagad, kā vēl nekad man darbs bija vajadzīgs, un arī pēc bērniņa kopšanas tas man būs nepieciešams. Diemžēl ar laiku pašsajūta kļuva sliktāka un biežāk lūdzu palaist mani mājās, protams, izstāstot iemeslus. Grāmatvede atļāva iet, taāu piekodināja, ka darbs ir jāiedzen! Šī gada 26.janvārī jutu, ka ar veselību nav labi, bet turpināju strādāt, beidzot darbu nolēmu aizbraukt līdz slimnīcai, viss beidzās ar to, ka mana trīs mēnešu ilgā grūtniecība bija jāpārtrauc, iemesli tika minēti pārāk daudz stresa un saaukstēšanās. Pēc izrakstīšanas no slimnīcas atgriezos darbā, turpināju strādāt. Pēc kāda laika 12.03.2012 saslima mans dēls un pirmo reizi es paņēmu slimības lapu uz bērna, paziņoju par to lietvedei, kura tālāk nodeva uzņēmuma valdes priekšsēdētājam. Pēc nedēļas atgriezos darbā. 20.03.2012 tiku izsaukta pie valdes priekšsēdētāja, ieejot kabinetā, tur jau sēdēja grāmatvede. Man tika izteikti nepamatoti pārmetumi par manu darbu, un tika pieņemts lēmums samazināt daļu pienākumu, un darba samaksu, pamatojums – netieku galā ar saviem darba pienākumiem, kā arī valdes priekšsēdētājs pēkšņi aizrādīja man par izglītības trūkumu, kas līdz šim nekad nav bijis šķērslis. Man īsti neļāva runāt, paspēju pateikt, ka es tam nepiekrītu un izglītība man ir, un pieredze ari, tas valdes priekšsēdētāju padarīja vēl niknāku un viņš palūdza man atnest izglītību apliecinošus dokumentus. Es aizgāju un paņēmu savu personāllietu un uzrādīju savu 3. līmeņa grāmatveža kvalifikāciju, par to valdes priekšsēdētājs un grāmatvede bija ļoti pārsteigti, arī mani tas izbrīnīja, ka valdes priekšsēdētājs bija aizmirsis, ka man ir šāds sertifikāts, bet pēkšņi būtiska bija kļuvusi mana akadēmiskā izglītība. Sākās apvainojumi, tika turpināts mani nomelnot, sakot, ar to, ka es darba vietā visus darbiniekus pakļauju tikai sev, ka uzvedoties kā ķeizariene! Tas turpinājās vēl un vēl, bet es to vairs nevēlējos klausīties un mēģināju atspēkot apvainojumus, bet man vārds netika dots, punktu pielika tas, ka es neesot sagatavojusi atskaites katram dienestam pēc naudas plūsmas, lai redzētu šī brīža uzņēmuma finansiālo stāvokli, tad es paskatījos uz grāmatvedi, kas sēdēja nodurtām acīm, jo tieši viņa bija tā, kas man šīs atskaites neļāva taisīt, jo viņasprāt tas nav vajadzīgs. Teātris tika noorganizēts ļoti labs, par cik man nedeva iespēju sevi attaisnot un manī klausīties nevēlējās arī vēlāk, es sapratu, ka te nekas nemainīsies, un būs tikai trakāk, pieņēmu lēmumu uz savstarpējas vienošanās pamata aiziet uzreiz. Tā bija mana lielākā kļūda, jo biju stresa stāvoklī un uzskatu, ka tāds bija grāmatvedes un valdes priekšsēdētāja mērķis. Es nožēloju, ka padevos un neaizstāvēju sevi tā, kā to man ļauj darīt likums.

Es vēršos pie „Tiesībsarga biroja” ar lūgumu izskatīt manu gadījumu, jo uzskatu, ka INP SIA „Ikšķiles māja” vadības rīcība bija pretrunā ar jebkādām cilvēktiesībām un cilvēcisko izpratni, ņemot vērā nesenos notikumus manā dzīvē. Tika radīti apstākļi, kas man lika pieņemt sasteigtu lēmumu, kuru tagad nožēloju, jo neesmu pelnījusi nedz tādu attieksmi, nedz darba zaudēšanu.

 Ar cieņu,

Elīna Freidenfelde

P.S: Šī daļa nav ietverta vēstulē tiesībsarga birojam:

20.03.2012 rītā pēc tam, kad biju pieņēmusi pārsteidzīgo un uz emocionālā pārdzīvojuma balstīto lēmumu, pārrunāju to ar darba kolēģiem. Par cik daļu mana atalgojuma veido darbs apsaimniekošanas dienestā, tad izklāstīju situāciju apsaimniekošanas dienesta vadītājam, viņš, protams, bija neizpratnē un devās uz pārrunām pie valdes priekšsēdētāja. Pēc pārrunām valdes priekšsēdētājs apsolīja, ka dos vienu dienu man pārdomām un vajadzības gadījumā ļaus atsaukt manu vienošanos par darba attiecību izbeigšanu. Nākamajā rītā, kad ierados darbā un biju pieņēmusi lēmumu atsaukt savu emociju un netaisnīgo apvainojumu rezultātā pieņemto lēmumu, valdes priekšsēdētājs man paziņoja, ka ir vienojies ar Ikšķiles Novada domes priekšsēdētāju (kurš ir INP SIA „Ikšķiles māja” kapitāldaļu turētājs) un ir saskaņojis lēmumu par manu atbrīvošanu no darba.

Pāris dienas vēlāk, sarunās ar nu jau bijušajiem darba kolēģiem, man darīju zināmu, ka uzņēmumā tiks pieņemts darbinieks, kas līdz šim SIA „Ikšķiles māja” strādāja uz pakalpojuma līguma pamata. Par šī cilvēka pieņemšanu SIA „Ikšķiles mājā” uz darba līgumu tika runāts, bet man, kā personāldaļas vadītājai nebija skaidrs uz kādu vakanci, jo cik man zināms SIA „Ikšķiles mājā” brīvu vakanāu nebija. Tad arī sapratu, ka mani „izēda”, lai atbrīvotu vietu jaunam darbiniekam, kas netīšas sakritības pēc ir arī valdes priekšsēdētāja un novada domes priekšsēdētāja partijas biedrs.

Vai tas ir taisnīgi?

89 KOMENTĀRI

 1. Iepējams arī Elīnai likās, viņu, tak tās Līvu vai Ikšķiles mājas intrigas neskars. Elīna, lai veicās, jo katram no mums pienāk brīdis, kad saprotam! Jo vairāk cilvēku sapratīs, ka vienkārša darīšana neko nedod, jo ātrāk nonāksim pie daudz labāka rezultāta.

 2. Cik noprotu ikdiena rakstat “bestsellerus”, tad saberzējiet delnas un uzrakstiet ko lielu par Ikšķilē notiekošo.<br />
  <br />
  Ikšķile ir maz cilvēku kas izsaka viedokli par apkārt notiekošo, jo reaģē tikai tad, ka ko pašam nozog, izrok, izposta. Pārējā laikā sēž sava migā un priecājās par citu cilvēku problēmām, vienlaicīgi sevi slavinot ” cik labi esu iekārtojies” man tak viss rullē.<br />
  <br />

 3. Ja godīgi, tad sen esmu atmetusi ilūziju, ka šajā pašvaldībā pilnīgi viss kādu dienu notiks likumīgi un korekti. Ļoti žēl jo vairāk tāpēc, ka manas nākotnes dzīvesvietas perspektīvas saistās ar šo novadu….<br />
  Elīna, sirsniņ…. gramatiku varēji kādam iedot pārlasīt pirms iesniegšanas Tiesībsargam, ja ne pirms publicēšanas internetā. <br />
  Attiecībā uz mobingu un tamlīdzīgām padarīšanām turpināšu kādā komentārā minēto – viena pagale nedeg, arī Elīna nav nekāda naivā meitene. Katrā ziņā korekti būtu nevis atdarīt ar to pašu un ņemties pa visādām intrigām šādos portālos, bet kārtot attiecības likumīgā veidā kā, cik saprotams, jau ir izdarīts. Tad kāpēc krist vēl dziļāk emocijās. <br />
  Skaidrs, bērniņa zaudējums ir smaga tēma, bet par savu veselību varam uztraukties tikai mēs katrs pats, neviena riebīga grāmatvede par to nerūpēsies…

 4. Par kvalitatīvu ūdeni gan jāpateicas iepriekšējam domes sasaukumam un ierēdņiem, kas uzrakstīja projekta pieteikumu. Tādā gadījumā jāpateicas G.Freidenfelda kungam (Freidenfeldes kundzes vectēvam) kā iepriekšējās pašvaldību aģentūras Līvi vadītājam. <br />
  Jo tālāk lasu publikācijas šai mājaslapā (jo par rakstiem tos nenosauksi) un komentārus, jo vairāk saprotu, ka neko neesmu zaudējusi ar šīs vietnes neapmeklēšanu. Jaukas dienas jūsu peripētijām! 🙂

 5. bet ta ar Grinberga kungs paskaidroja kapec netiek veikti citam firmaam piedavajumi maju renovacijaa!! UN vai ta nau konkreta sava amata izmantosana lai iedotu tai firmai kuraa pats arii sastaav t.i.”kk buve” ka pats raksta uz nepilnu slodzi!!!

 6. kaspars Griinbergs varbuut nav piedaliijies izsolees pashvaldiibas, tachu no Liiviem un Ikshkhiles maajas gan visos darbos taa vinna firma'<br />
  Nu, Kaspar, kaa ir iisteniibaa?<br />
  Jeerinnsh no pirmaas klases, iipashs?

 7. Ja arī kādam ir sakars ar to ka Ikšiles pilsēta ir sakārtota tad tas ir J.Lazdāna kungs un nevis prātiņā plānais Rubenis-mantkārīgais,valdonigais un rupjais tēviņš.

 8. Esmu sertificēts vadīt un uzraudzīt visus (buvkomersanti.bema.gov.lv/?module=2&action=14&isn=8453) norādītos būvmontāžas un projektēšanas darbus, man šie sertifikāti reizi 5 gados ir jāatjauno. Kvalifikācijas saglabāšanai ir nepieciešami pierādījumu par būvpraksi, kuru attiecīgajās nozarēs (dabasgāzes tīklu projektēšana, montāža un būvuzraudzība) strādājot INP SIA “Ikškiles māja” un P/A “Līvi” iegūt es nevarēju. Sī kvalifikācija man būs jāatjauno 2013 gadā. Pēc man, daļēji, piederošās būvfirmas darbības apturēšanas, kura strādāja minētajās nozarēs, mana būvprakse ir pārtraukta. Tādēļ 2010.09 noslēdzu nepilnas slodzes darba līgumu ar SIA “KK-Būve”. Minētā organizācija nav piedalījusies nevienā Ikškiles novada pašvaldības, vai tās struktūru, organizētā iepirkumā, kas saistīts ar manu sertifikātu tiem deliģēto pielaidi.

 9. Vai Kaspars Grīnbergs vienlaicīgi ir pašvaldības SIA un cita SIA rindās? Turklāt tas cits SIA veic pašvaldības vai pašvaldības SIA pasūtījumus? <br />
  <br />
  Kaspar, no Tevis pienākas paskaidrojums…

 10. <a href=”http://buvkomersanti.bema.gov.lv/?module=2&action=14&isn=8453″ target=_blank>buvkomersanti.bema.gov.lv/?module=2&action=14&isn=8453</a>

 11. <a href=”http://buvkomersanti.bema.gov.lv/?module=2&action=14&isn=8453″ target=_blank>buvkomersanti.bema.gov.lv/?module=2&action=14&isn=8453</a>

 12. INPSIA Ikšķiles māja nozīmē, ka šī ir Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Īpašnieks ir pašvaldība, kapitāla daļu turētājs arī, bet lēmumus pieņem Indulis pēc tam, kad aprunājies pats ar sevi.Jauki:)

 13. jus vel painteresejaties kapec tiek piedavati majas renovacijas darbi tikai vienai firmai “KK BUVE” ??:D:D Tani kantorii loti dudz smuces notiek! Un pazistot sis partijas biedrus esmu secinajis ka viniem neviens nau skerslis !! Ja traucee tad pazudi no cela !! tapat sabradasim un pats aiziesi!

 14. Butu loti interesanti uzzinaat kur apsaimniekosanas nauda aiziet ,tas ari tiesibsargu birojam ,vai Bez tabu ,vai Nekaa personiga butu japarokaas.Daudzdzivoklu majaas kapnu telpas notecejusas,durvis sausmigaa stavokli,ja gadaa viens dzivoklis maksaa ap 300ls,un 45dzivoli…cik naudas apsaimniekosanaa aiziet?

 15. Rīgas namu apsaimniekotājā gan dažiem zinošajiem ies grūti. Kur gan palika māju apsaimniekošanas nauda, kas bija uzkrāta “Līvu” kontos.

 16. Pirmkārt, aktivitāte pēc vēlēšanām sākās tādēļ, ka jaunajā sasaukumā toni vairs nenosaka ZZS un var notikt reāls darbs.<br />
  Par sakarsmes pieredzi – jāatceras veca patiesība “kā sauc tā atsaucas”. Un vēl otra patiesība – “dažu zināšanas ir tik minimālas, ka viņi pat nezin, ka nezin”, bet citus kategoriski pamāca.

 17. Liāna Langa – mikam un citiem – anonīmajiem 30.03.2012 14:55<br />
  <br />
  …. Ikšķiles domes daudzu jo daudzu citu projektu vidū … precīzāk būtu – dažu un kā pirmo projektu vidū. Projektu aktivitātes sākās ļoti drīz pēc vēlēšanām. <br />
  <br />
  Mans pirmais komentārs bija neitrālāks, bet pēc pozitīvisma stilā ieturētiem komentāriem no tikai gadījuma pēc un citu projektu vidū sponsorētiem kultūras darbiniekiem nenoturējos un ierakstīju jautājumu 🙂 Žēl, bet neredzu vajadzību savu retorisko jautājumu atsaukt.<br />
  <br />
  Starp citu, ja jau par to šeit ir runa, visiem iesaku apmeklēt priekšvēlēšanu partiju sapulces, tad būs saprotamāka kandidātu, deputātu un viņu advokātu darbība pēc vēlēšanām. Domāju, ka daudzi no tiem, kas šeit jūsmo par lieliskiem veco laiku vadītājiem un viņu dinastiju turpinātājiem, izbrīnītos par tiešās saskarsmes pieredzi…<br />
  <br />
  Andris Doveiks

 18. nerakstīja, ka pārdots tiek pašvaldības karjers. Interesanti kā un cik likumīgi ir radušies privātie karjeri. Ko bijušie un esošie deputāti atbildēs kad tiks jautāts par dabai nodarītajiem postījumiem. Upe taāu ir iznīcināta.

 19. Zel ka ta sanaca! bet zinot ta kantora darbonus un vinu darbibas ! varu pateikt vienu !Dievs nau mazais berns! gan Grinbergs kura firma ar pagrima! Gan Rubens ! gan jau dabus pec nopelniem!

 20. Esi kaut ko sajaucis, tas nav pašvaldības karjers, kuru tirgo. Novada ir vairāki karjeri, ja kas. :)<br />
  Pārējiem – neviena biedrene darbā nav pieņemta un nebūs, tās ir baumas. Mobingā vainot varētu pašu Elīnu, tik valdonīgi viņa pati darbā uzvedās, ja kas. Laikam paņēma riekstu par cietu, iedomājās, ka verēs izēst jauno priekšnieci – grāmatvedi. Domā, ka ir bijušā šefa rada gabals, tad viss atļauts. Tas jēriņš nav tik nevainīgs, kā sevi mālē.

 21. <a href=”http://www.vienotiba.lv/par-mums/etikas-komisija/” target=_blank>www.vienotiba.lv/par-mums/etikas-komisija/</a>

 22. Mobings (no angļu mobbing, to mob ‘nomākt, uzbrukt’) ir psiholoģiskā terora veids. Parasti mobings sākas ar konfliktu. Ja šis konflikts netiek savlaicīgi un efektīvi atrisināts, tad tas, kam ir statuss, vara, spēks, citu kolēģu atbalsts, savu oponentu pārvērš mobinga upurī. Ar laiku mobings kļūst apzināts, bet sākums parasti ir spontāns. Mobinga upurim liek noprast, ka ar viņu varētu pārtraukt darba attiecības pēc slavenā teiciena “Ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēka – nav problēmas”. <br />
  <br />
  Parasti ir tā, jo vairāk upuris sevi aizstāv, jo sakaitinātāki, izdomas bagātāki, un ļaunāki kļūst vajātāji. Cilvēkiem ir jāstāsta par mobingu un tā sekām, kuras ir ļoti nopietnas. Tieši tādēļ ir svarīgi aizstāvēt un iedrošināt mobinga upuri.

 23. Laikam nevienam nav jāstrādā, ka lielākā daļa komentāru rakstīti darba laikā, secinu kad visi ir bezdarbnieki, meklējiet darbu labāk! Un par raksta autori 😀 Uzrakstīja atlūgumu , pēc tam pārdomāja, bet nepieņēma atpakaļ, tagad cepjas meitene.

 24. Butu lieliski, ja Rubeņa un Trapiņa kungi varētu sabiedrībai izskaidrot, kādus tieši pienākumus atlaistā meiteine nespēja veikt, ar ko viņa konkrēti netika galā, un, kāpēc viņas vietā nekavējoši bija jāpienem darbā Vienotības partjas biedene. Varētu jau arī kaut vienreiz pastāvēšanas vēsturē pieņemt darbā uz konkursa pamata cilvēkus, lidz šim tas Domes darbībā nav manīts.

 25. Ja, ir dzirdeti labi vardi no padomju bijusa medibu kolektiva, ka Rubenis ir OK, tacu ari citi padomju laika netikumi laikam dzili iegajusi musu savstarpeja saskarsme un apvainot tikai tapec vien, ka raksta ar pienemtu lietotaja vardu ari nav korekti, vai ne, Liana?<br />
  Par ta saucamo godaviru Rubenies izsakos tikai un vienigi no savas pieredzes un, diemzel, nepieciesamibas noskaidrot jautajumus saistiba ar Rubena darbu un sis Rubenis nav cilveks ar cilveciskajam ipasibam, vina cilveciska kvalitate ir loti zema patlaban, pienemu, ka varbut varejusi mainities kaut kada laika perioda.<br />
  Tev, Langa, varbut ir labi, ka Rubenis veic kaut kadus pakalpojums darbus, iespejams, varbut pat nav jaapmaksa si “godavira” “labie” darbi, tacu tas, kas patiesiba notiek vina vaditaja kantori un vina attieksme pret kantora pakalpojumu sanemejiem – maksatajiem ir bezmazvai Jana Briesmiga limeni un nav nekadkolas ielas rekonstrukcijas projekta, ari udenssaimnieciba butu ari bez vina sakartota. Saule tacu nespid tadel, ka mums te uzradies Rubenis? Vins vienkarsi veido savu prieksvelesanu kampanu ar lielisanos.Un savam ausim esmu dzirdejis, ka vins apruna, apsauka ieprieksejo Livu <br />
  vaditaju, protams, vinam klatneesot. Kurs ir Godavirs? <br />
  Si diskusija par Rubena cilveciskajam kvalitatem jau pasen nobriedusi un labi vien ir, ka Elinai pietika drosmes uzrakstit par savam problemam vinas skatijuma, un si drosme ir prasijusi, spriezot pec teksta, ne mazums speka, tapec, paldies par uzdrikstesanos. Sevi vajag aizstavet, tad ari tadi Rubeni sapratis, ka nedrikst bezkaunigi, savas savtigajas un alkatigajas intereses pazemot otru. Kas ta vinam par gramatvedi ar darbu daudzas firmas un drosi vien izmanto Ikskiles Majas lidzeklus savu firmu apkalposanai( man sis ir tikai pienemums, nav pieradijuma, bet, ja jau speciali pienemta ka galma darbinieks, tad,ka zinam, pietuvinatam personam viss atlauts).<br />
  Es pinigi izprotu tadas Noras un Lianas sasutumu, bet vai vinas ir centusas izprast preteju viedokli, kapec tas radies, ta objektivos- subjektivos celonus? Drosmigas meitenes, publicejas, bet vai vinu publikacijas ko maina, vai ir tik vertigas, lai pasaule paliek labaka? Vai tapec vien man sava pieredze ar Rubeni akli japarrevide, ka rubenis ir labs daziem un kadu motivu vadits?<br />
  Neesmu aiskaris rubena godu un cienu, vins manejo gan, saskarsme. neesmu vinam draudejis izrekinaties.

 26. Pazīstu Rubeņa k-gu vismaz trīsdemit gadus, bet pirmo reizi uzzinu sliktas atsauksmes par godavīru. Uzskatu, ka nav nopietni izdarīt secinājumus un uzbrukt cilvēkam, balstoties uz vienpusīgu konflitējošā darbinieka viedokli. Raksta autore apgalvo, ka ir vērsusies Tiesībsarga birojā, tādēļ šādu rakstu publicēšana un aiskaroša komentāšana ir vērtējama kā spiediena izdarīšana uz Tiesīsarga biroju. Pats, maigi izsakoties, vēstules dīvainais saturs, liecina, ka Rubeņa k-ga rīcībā likumpārkāpumu nav, bet vēstules mērķis ir atriebties, radot un izplatot neslavu. Raksta autorei ieteicams atcerēties atbildību par neslavas celšanu.<br />
  Tomēr, šaubos, vai vienas darbinieces aiztāvība ir patiesais šajā portālā uzsāktās nomelnošanas kampaņas iemesls. Ticamāk, ka vēlēšanu tuvošanās reibina viena otra avantūrista prātu un modina vēlmi sakārtot savas intereses, tādēļ godprātīgi strādājošos cenšas nomelnot, lai izstumtu.

 27. No rakstitā izriet, ka tieši šis atlaišanas gadījums un veids liek Jums domāt, ka Rubeņa kungs rīkojies cēlsirdīgu mērķu vadīts un tieši sabiedrības labuma vārdā! Interesants domu gājiens!

 28. to es uzrakstīju tāpēc, ka vēl viens – anonīmais – pārmeta <i></i>man, ka Ikšķiles dome atbalstījusi manu grāmatu.<br />
  Cik pazīstu Jāni Rubeni, neesmu dzirdējusi, ka viņš rupji vai nicinoši izturētos, savukārt uz vienas dāmas viedokli arī nevaru paļauties – ko tik apbižoti ļaudis nemēdz izrunāt par citiem. Savukārt darba konflikti ir diemžēl plaši izplatīta parādība – nekad nav tā, ka visi lieliski saprotas un sadzīvo ar visiem. Savu pozīciju esmu izskaidrojusi, diemžēl nebūs vairāk laika turpīnāt šo sarunu. Manu vēlmi mazina arī tas, ka drosmīgie komentatori laikam tomēr kaunas paši no sava vārda, vai arī – pašiem ir ko slēpt.

 29. Ja raksts ir par Rubena kunga attiecibaam pret saviem padotajiem,darba attiecibam,darbaa iekartosanu utt,tad Langas kundze nesaprotu ,kapec komentetajiem butu japiemin domes atbalsts jusu graamatas izdosanai un iztiritie celi pie jusu privatmajas.Jus ,jusu radi un kaimuni nav saistiti darba attiecibaas ar Rubena kungu,te soreiz ir runa ne par iztiritaam ielaam,sakoptu centru,bet par attiecibam ,kas valda darba kolektivaa.Ari cienijamaa vecumaa japrot stradat un saliedet kolektivu,nevis kaadu uzmest,lai vietaa ieliktu savu cilveku,un par to soreiz ir raksts.Ja gribas stradat ar tadam metodem,tad varbut ka pienacis laiks cienijamaa vecumaa,cienijami atstat vietu cilvekiem ,kas ir godigi pret saviem darbiniekiem.

 30. “tad – lūdzu, cieniet citu cilvēku darbu, kā arī – cienījamo vecumu” – tā Liāna Langa.<br />
  Senos laikos, kad Rubeņa k.-ga meitiņas mazas skraidīja, droši vien arī slimoja nedaudz, kā jau bērni, Ikšķilē bija dakterīši. Neņemos vērtēt, vai labi, vai ne, nav mana kompetence. To laiku bērnu dakterīte, kas visticamāk ( tā sanāk, ņemot vērā personāžu vecumu ) kādreiz palīdzējusi arī Rubeņa k.-ga bērniem, nesen ienāca pie augstāk minētā kunga aprunāties. Kāda bija Rubeņa kunga leksika, komunicējot ar nu jau sen pensijā esošo mediķi, nerakstīšu, no tā nevienam labāk nekļūs, var tastatūra sabojāties, kas zin’ [ 🙂 ].<br />
  Liāna Langa : “un es patiešām viņu pazīstu personiski”. Tad Liāna, personiski pazīstamajam Jums ir iespēja nocitēt sevi:”tad – lūdzu, cieniet citu cilvēku darbu, kā arī – cienījamo vecumu”. Un var taāu pastāvēt vēl cerība arī Rubeņa kungam iemācīt pieklājības minimumu.<br />
  Vai arī ne ?

 31. Piedaloties oficiālajā kultūras projektu konkursā, Ikšķiles domes daudzu jo daudzu citu projektu vidū (kurus komentētāji nez kādēļ nepiemin) ir atbalstījusi arī manas audiogrāmatas izdošanu. Manu grāmatu izdošanu ir atbalstījis VKKF fonds, manis organizētos projektus ir daudzas reizes atbalstījusi arī Rīgas dome konkursu kārtībā. Esmu pateicīga šīm institūcijām par atbalstu. Kas attiecas uz šeit valdošo agresīvo un visai neinteliģento noskaņojumu, it īpaši slēpjot savu īsti vārdu un aizmuguriski zākājoties, tad – lūdzu, cieniet citu cilvēku darbu, kā arī – cienījamo vecumu. Es un daudzi citi ikšķilieši ir augstu novērtējuši pašvaldības darbu teritorijas sakārtošanā, labiekārtošanā un tās uzturēšanā. Īsts pārbaudījums bija pagājušā ziema, kad sniga nepārtraukti. Pašvaldība lieliski tika galā ar šo dabas stihiju. Savukārt iedziļināties darba konfliktā man nav ne laika, ne vēlēšanās. Saprotams, ka šeit plosās šīs traāa cēlējas radi un draugi, un tā tas vienmēr arī notiek. Vēlējos vien teikt, ka Rubeņa darbs — un es patiešām viņu pazīstu personiski – mani, manus radus un kaimiņus pilnībā apmierina. Es vēlos, lai viņš savā amatā strādā arī turpmāk.

 32. Pārdod karjeru Ikšķiles lauku teritorijā-13ha-grant s, smilts-500000m3, dolomīta slāņa biezums-11metri, vai arī meklē noieta tirgu, sadarbību.<br />
  Pilsēta, rajons: Ogre un raj.<br />
  Pilsēta/pagasts: Ikšķiles l. t.<br />
  Ciems: Tīnūži<br />
  Iela: Karjers 1<br />
  Platība: 13 ha.<br />
  Pielietojums: Cits<br />
  Cena: 799 997 Ls (6.15 Ls/m2)

 33. :))) miljonu vērtiem? Žēl, ka Tev ar skaitļu pazīšanu tik švaki. Apkstaies vēlreiz tos cenu ciparus un pasmejies pats par sevi. Cenas tiem zemes gabaliem grozās ap 20 tūkstošiem latu.

 34. Nemaz neceri OtO, ka atkal Ikšķilē varēs saimniekot ZZS. Tik daudz jau ir pievākuši, ka vēl joprojām nespēj iztirgot. SS.lv pilns ar miljonu vērtiem zemesgabalu pārdošanas sludinājumiem novadā.

 35. Ari man ir bijusi vairaki nepatikami komunikaciju gadijumi ar so Rubeni, ko tik kaismighi aizstav Ikstena (ko nenem savu rubena uzvardu, un ari nez kapec Lange (varbut patikami kopeji tusini, tacu Rubenis vispar nav cilveks. Vins loti labi iederetos savos padomju laikos, kad naudu “izsita” partkomos, ka vins te lielas ar Eiropas naudas projektu apgusanu, tacu tur vinam nav nekadu nopelnu, ta ir sagadisanas, ka vins no Vienotibas ievelets pieprasija sev so amatu. Un, NORA, es nekad nenemsu rokas nevienu Tavu gramatu, nekad neklausisos Tavos vardos, jo, pec Bibeles, berni par vecaku darbiem atbild lidz 4-tajam augumam, un tevi ir audzinajis sis rubenis,tu pienem vina vertibas:- necienit lidzcilvekus (ja nav sava labuma), pazemot vinus, aprunat un vel un vel…. Cilveks bez morales un sirdsapzinas…<br />
  Tads ir mans viedoklis, tad par viedokli tiesu darbus nevar ….

 36. Cienījamie Domes darbinieki! Ja gadījumā pildāt mutiski dotos priekšniecības uzdevumus, kas nav minēti jūsu amata aprakstos, apdomājiet to! Citādi varat nonākt nelojālo darbinieku izgāztuvē. Stāsts nav par āetriem baltiem krekliem, bet sirdsapziņām!<br />

 37. stāsts ir par sirdsapziņu. Ja šis ir piemērs, kā jānotiek it kā traucējošu darbinieku nomaiņai ar partijas kadru, kam vajag vietiņu, tad tik rullējam tā uz priekšu – uz saulaino tāli. Jā fondu naudas tiek apgūtas, nodokļu maksātāju nauda arī skapī netiek pūdēta, visiem Domē viss kārtībā:)

 38. Tev jau bija teikts neēd citus un neskrien vilciena priekšā, nu redz augstpapēdenes neizturēja, mēs visu redzējām, kā tev slīd grīda zem kājām un parādās jauna kandidatūra kura grozīs Rubeni. Tev jāgrozās ap pasauli nevis pasaulei jāgrozās ap tevi.

 39. Sitos pensionārus un pensionāres sen vajadzēja patriekt no turienes un laist jaunos stradat atradies te Rubenis 70gadigais lai sez majas ,prātu jau izkukojis!

 40. Vai nav notikušas būtiskas pozitīvas izmaiņas kopšs ZZS aprobežotības laikiem?<br />
  <br />
  Pērle! Augstāk minēto acīmredzot raksta ZZS partneri šodienas domē! Jā, anonimitāte šeit ir vietā, tomēr “kažoku metēju” godīgā daba kā īlēns no maisa izduras 🙂

 41. Aprakstiet, kāda ir tā objektīvā realitāte, ja Jums šķiet, ka komentāros pieminētais labais veikums ir nepatiess. Vai nav notikušas būtiskas pozitīvas izmaiņas kopšs ZZS aprobežotības laikiem?

 42. interesanti, ka ir tādi lieliskie cilvēki kuri it visā redz tikai labo – vai melno- t.i. objektīvā realitāte viņus patiesībā neinteresē, kaut kā žēligi lasīt- mūsējie(t.i. tie- pie varas esošie, kas šodien dala naudu un amatus) ir labie un pārējie vienkārši muuļķi. Labā, vecā padomju shēma:( Sevis cildinašana un pielīšana joprojām rullē! Bet vainas apziņa tomēr ir atpazīstama- jo mēģinājums savu cildenumu attaisnot starp rindām ir izlasāms:)

 43. Paldies par padomu. Kā gan es bez tā dzīvoju līdz šim 🙂 <br />
  <br />
  Es neko neķeru, es tikai uzrakstīju, ko atcerējos, iekopēju, ko citi pateikuši. Ja kļūdījos – labojiet. Ja nekļūdījos – domājiet.

 44. Izsaku līdzjūtību Elīnai! Apbrīnoju to drosmi un uzņēmību atklāti runāt par lietām, kas citādi tiek slēptas. Ceru, ka tiesībsargs rīkosies tā, kā būtu visatbilstošāk šajā situācijā. Par lietām ir jārunā un par nepatīkamām un negodīgām – vēl jo vairāk!

 45. Kas par rakstu, kas par emocijām.. Opozicionāru lapele pamodusies un cenšas sev ievākt elektorātu, tik jāskatās vai šādi netiek panākts pretējais efekts 😉 <br />
  Šī medeļas puse gana skaudra un vienos vārtos, kas nenoliedzami sāk aktivizēt smadzeņu šūnas par to, vai tik tā nav SABOTĀŽA!!! <br />
  Visiem tiem(nerunāju par opozicionāriem)parastajiem Ikšķiles iedzīvotājiem, arī tiem kuri uz dzīvi šeit pārvākušies salīdzinoši nesen, pirms komentēt un paļauties uz emocijām(sievietēm īpaši)nezinot arī OTRU medaļas pusi, IESAKU reizēm padomāt ar galvu, nevis klaji ticēt visam kas rakstīts! Jo var gadīties, tā, ka pēc tam pašiem būs neērti, ka būsiet kļuvuši par nozombētu marionešu baru, kurus veikli izmanto cita partija vācot sev balsis!! <br />
  <br />
  Un vēl smieklīgi par tiem ļautiņiem kuri te kaut ko par kolhozniekiemm izsakās, tad jau sanāk, ka jūs nonieciniet arī savus vecākus, jo padomju laikā, gandrīz katram ģimenē vai rados, bija kāds kurš strādāja tajos “briesmīgajos geto”!<br />
  <br />
  Jauku dienu vēlot VISIEM 😉 Koļa & biedri! <br />
  <br />
  P.S. Komentārs nesatur rupjības vai godu un cieņu aizskarošus izteikumus, tātad cenzūrai NEPAKĻAUJAS 😉

 46. Kas par rakstu, kas par emocijām.. Opozicionāru lapele pamodusies un cenšas sev ievākt elektorātu, tik jāskatās vai šādi netiek panākts pretējais efekts 😉 <br />
  Šī medeļas puse gana skaudra un vienos vārtos, kas nenoliedzami sāk aktivizēt smadzeņu šūnas par to, vai tik tā nav SABOTĀŽA!!! <br />
  Visiem tiem(nerunāju par opozicionāriem)parastajiem Ikšķiles iedzīvotājiem, arī tiem kuri uz dzīvi šeit pārvākušies salīdzinoši nesen, pirms komentēt un paļauties uz emocijām(sievietēm īpaši)nezinot arī OTRU medaļas pusi, IESAKU reizēm padomāt ar galvu, nevis klaji ticēt visam kas rakstīts! Jo var gadīties, tā, ka pēc tam pašiem būs neērti, ka būsiet kļuvuši par nozombētu marionešu baru, kurus veikli izmanto cita partija vācot sev balsis!! <br />
  <br />
  Un vēl smieklīgi par tiem ļautiņiem kuri te kaut ko par kolhozniekiemm izsakās, tad jau sanāk, ka jūs nonieciniet arī savus vecākus, jo padomju laikā, gandrīz katram ģimenē vai rados, bija kāds kurš strādāja tajos “briesmīgajos geto”!<br />
  <br />
  Jauku dienu vēlot VISIEM 😉 Koļa & biedri! <br />
  <br />
  P.S. Komentārs nesatur rupjības vai godu un cieņu aizskarošus izteikumus, tātad cenzūrai NEPAKĻAUJAS 😉

 47. Ikšķile beidzot ir ieguvusi pilsētas pazīmes. Ir koptas ielas un ietves, pat Daugavmalas promināde ir sakopta un daudzi lauku ceļi novadā tagad ir izbraucami. Ikšķilē beidzot ir kvalitatīvs ūdens. Vienas darbinieces sūdzība (ticamāk izrēķināšanās mēģinājums) nevar būt pamats labi redzama veiksmīga darba noliegšanai un vadītāja apsūdzēšanai. Pazīstu Rubeņa k-gu kā ļoti profesionālu vadītāju, zinošu speciālistu un pietiekami tolerantu. Paldies Jānim Rubenim un vēlu veiksmīgi turpināt rūpēties par mūsu novadu.<br />
  Bet slinkie mutesbajāri/komiķi vispirms lai pierāda ar darbiem, kaut minimālu kompetenci un tad kritizē citu paveikto.

 48. Vai Nora Ikstena un Liāna Langa nesaņēma pa Ls 1000 privātām grāmatām? <br />
  <br />
  Es (objektīvi?) redzu, ka par Ikšķiles iedzīvotāju un ES naudu ir realizēti vairāki projekti. Trubu projekts ir sadārdzinājis ūdeni un kanalizāciju. Apkurē esam Latvijas līderi. Grūti pateikt, cik mums izmaksā ļoti tīrie ielu kvadrātmetri, bet grūti cerēt uz labāko… <br />
  <br />
  Satiku Rubeņa kungu pie Lupīnu ielas asfaltēšanas – izteica nepatiku, ka fotografēju. Kā tur būvēja divas sezonas un asfaltu 3 reizēs līdz trotuāram tā arī nepielēja. Skolas ielas projekta apspriešanas gaitā dzima lozungs “Nepatiks, brauc prom!” (Kurmis), bet šodien ir skaidrs, ka pabeigtā projekta skolas gals ierobežo šīs teritorijas attīstības variantus. Un vispār – kāda tam saistība ar Rubeni?<br />
  <br />
  Pirms vēlēšanām:<br />
  Kā Tu vērtē pašreizējo domes darbu?<br />
  Strādājot domes iepriekšējā sasaukuma opozīcijā, varu atzīmēt domes zemo vadības kultūru, absolūtu necieņu un pazemojošu attieksmi pret opozīcijas deputātiem. Novada saimnieciskā vadība ir haotiska un nepārdomāta. Kā piemēru varu minēt nelikumīgo derīgo izrakteņu iegūšanu pašvaldības īpašumā „Kaparāmuru karjers – Ezeri

 49. Man no sirds žēl Elīnas, jo zinu, kā sāp netaisna, rupja attieksme. Gribu novēlēt veiksmīgi atrast citu darbu, kur neviens viņu nepazemos, kur nebūs jāveic citu darbinieku pienākumi, pretī saņemot tikai pārmetumus. Visas reizes, kad man bija saskare ar Elīnu, saņēmu kompetentas atbildes un vēlēšanos palīdzēt. Domāju, ka viņa nav novērtēta kā darbiniece un zaudētāja nav viņa, bet SIA “Ikšķiles māja”priekšniecība.

 50. Patiesi ceru, ka Tiesībsarga birojs pēc likuma un taisnības izvērtēs darbinieces sūdzību. Domāju vēstulē, kas vērsta pret manu tēvu Jāni Rubeni ir izmantota šantažējoša informācija. Zinu, ka Elīna mēģināja atjaunot savu darba vietu izmantojot savu radinieku iesaisti. Varbūt tad vajadzēja arī to aprakstīt garajā vēstulē, kurā netieši un negodīgi norādīts uz sakritību par grūtniecības zaudēšanu un attieksmi darba vietā. Ar tādām lietām nedrīkst jokot. Objektīvi redzu- Jānis Rubenis ir uzlabojis Ikšķiles saimniecību neticamā ātrumā un kvalitatīvi, to vienkārši nevar noliegt. Esmu par viņu lepna. Anonīmajam Kolhozniekam varu teikt, ka pieminēt manas mātes apglabāšanu šajā kontekstā ir vairāk kā zemiski un vēl- par tūkšošu izgrozīšanu meitiņai jums būs jāatbild oficiāli, jo ip adrese ir nolasāma- Ikšķiles Dome nesen piešķīra 700 latu atbalstu lielai izstādei Latviešu Uliss, kuras kopējais finasnsējums no valsts un privātām struktūrām ir ievērojams un nenāk no Ikšķiles. Dzintars Sodums,kuram izstāde veltīta un tiks atklāta 16.jūnijā Bastejkalnā savas dzīves pēdējos gadus pavadīja Ikšķilē un mums ir iemesls ar viņu lepoties. Tiešām ceru uz Tiesībsarga objektīvu vērtējumu. Nora Ikstena

 51. Nevaru spriest par Elīnas domstarpībām ar priekšniecību darba jautājumos, bet tam, ka viņai neļāva aizstāvēt savu viedokli, viņu vienkārši neuzklausīja to zina visi, kuriem ir nācies runāt ar Rubeni,ja viņiem ir cits viedoklis.Pareizs ir tikai viens viedoklis – Rubeņa. Par pieklājību, cieņu pret savu sarunu biedru vispār nav jēga runāt. Kliegt,lietot rupjības – tas ir viņa darba stils.Brīnos, ka Elīna to tik ilgi izturēja. Šāda attieksme pret padotajiem nav pieļaujama.

 52. kopš Ikšķil strādā un labā nozīmē – saimnieko – Jānis Rubenis, pozitīvas pārmaiņas ir neticami spilgtas – notīrīti ceļi, arī nokaisīti, arvien vairāk kārtības un daudz un dažādu uzlabojumu. grūti no malas iedziļināties šājā konfliktā, bet kā saimnieks Rubenis ir izcils un man ir tikai viena vēlēšanās – lai Dievs dod viņam veselību un iespēju turpināt strādāt mūsu labā vēl daudzus gadus. Paldies Jums, Jāni Rubeni!

 53. Ļoti, ļoti žēl par Elīnas bērniņu, tomēr, Elīnīt, nevajadzēja šitā sameloties. Izstāsti labāk, kas Tev tur bija ar to mašīnas rezerves riteņa stiepšanu? Vai tad tas stāsts, ko stāstīji citiem iepriekš, nebija īstais? Kāpēc tad 3 mēnešus pēc negadījuma gadījies strīds izrādījās pie vainas? Sievietei par savu veselību ir jārūpējas pašai, nevis jāprasa palaist mājās, bet jāiet pie ārsta un jāpaņem slimības lapa, ja slikti jūtas. Ar pletni neviens droši vien darbā nedzina, pašai gribējās lielāku algu un labprātīgi uzņēmies to vezumu. Arī no darba neaizdzina, bet pati aizgāji. Visā rakstā cauri strāvo skaudība pret priekšnieci. DIezgan stulbi mēģināt konkurēt ar priekšnieci, ja pašai nav attiecīgu labumu (diplomu) azotē. Normāla situācija, ka darbiniekam, kurš nepakļaujas priekšniecības rīkojumiem, aizrāda.

 54. Būsim godīgi.. Par to, kas bija un nebija ir ”buļļa mēsli”, jo struktūrfondu utml. apguve bija pieejama un nāca modē salīdzinoši nesen. Tad arī pilsētkungi pamanīja, ka arī tur var sev speķi pīrādziņiem noraust pareizi satāmējot utt. Un sāka lūkot pēc būvobjektiem.<br />
  <br />
  To, ka pastāv gadiem ieturēta sistēma, kurā roka roku mazgā pakārtojot viens otram dažādas izdevīgas lietas nav nevienam noslēpums. Un arī Indulis savulaik beigās vairs nepretojoties iepeldēja tajā pašā dīķī.

 55. Skumji, ka Ikšķilē komunālos pakalpojumus vada ”kolhoznieks”, bet negribu piekrist Elīnas rakstītajam, jo PA”Līvi” nekad gada pārskatu nav nodevuši VID, bet VALSTS KASĒ. Tā kā tie ir tīrie meli par to, ka viņa to darbu ir darījusi, to apstiprinās ari Elīnas pieminētā revidente.Rokot dziļāk jāsaka, ka izveidojot amatu klasifikatoru PA”Līvi”atlīdzība tika noteikta pēc izglītības un darba stāža, ja Elīnai bija tikai 3.līmeņa grāmatveža kvalifikācija, tad viņa nevarēja sev noteikt tādu atlīdzību, kāda pienāktos grāmatvedim ar diplomu par augstāko ekonomisko izglītību.

 56. Sanāk, ka “ģimenē” tomēr nepieņem, lai cik noderīgs centies būt. Cik vēl ir cilvēku, kuri diezgan bezcerīgi cenšas izkalpoties? Šausmu lietas, bet komunālais rēķins laikam tāpat jāmaksā… <br />
  <br />
  Manā skatījumā rakstam mazliet kaitē pirmo 7 komentāru sērija no viena autora, kā man šķiet, tūlīt pēc raksta publicēšanas.

 57. . <a href=”http://www.esfondi.lv/upload/02-kohezijas_fonds/10_SF-KF_UK_zinojums_UK_2007_1_pusgads_28.08.2007.pdf” target=_blank>www.esfondi.lv/upload/02-kohezijas_fonds/10_SF-KF_UK_zinojums_UK_2007_1_pusgads_28.08.2007.pdf</a>

 58. Loti jau gribetos ,lai Ikskiles maju papurinatu attiecigas iestades,izlasot so rakstu klust skaidrs,kapec te ir visdargakie komunalie maksajumi,jo ir visatlautiba,algas labas vajaga savejiem un darba vietas aari,kas lai par to maksaa Rubena kungs???Vai tadam kungam vispaar ir vieta saadaa amataa?

 59. . <a href=”http://ikskile.com/news/Novada/Atputas_kompleksa_vieta_Ikskilei_grants_karjers.html” target=_blank>ikskile.com/news/Novada/Atputas_kompleksa_vieta_Ikskilei_grants_karjers.html</a>

 60. . <a href=”http://www.ikskile.tv/Ikskiles-kulturas-biedriba-paraksta-ligumu/ikb-ind-liguma-parakstisana-5.jpg.html” target=_blank>www.ikskile.tv/Ikskiles-kulturas-biedriba-paraksta-ligumu/ikb-ind-liguma-parakstisana-5.jpg.html</a>

 61. Loti zheel veestules autori, un zheel arii, ka Ikshkilee notiek shaada visatlautiiba. Ir 21. gadsimts, kolhoza laiki beigushies! Darba deveeji-lasiet Darba likumu-uz jums tas attiecas vistieshaakajaa meeraa!!!

 62. Paskatāmies tā … biogrāfiju. VDK nestrādāt šis vienkārši nevarēja ( aviācijas inženierītis, ieņemamie amati u.t.t. ), sievu apglabāja ( neviennozīmīgs pasākums ), esot arī vācis un pludinājis proķenei informāciju par ilggadējo Ikšķiles novada domes līderi JR, tā sakot vecajās tradīcijās. Savai meitiņai pāris tūkstošu mūsu naudiņu nesen domē izgrozījis. Sanāk, ka ilgi tādi … dzīvo. Mēs visi, ceru, sapratām, ko šim … novēlam. Tā sakot ilgi un laimīgi.

 63. Rubens ir pilnigi nojudzies doma ka te joprojam ir kolhozs kura var kast un smelt, es ar sagatavosu so to pret so briesmoni man ir vestules bildes un audio ieraksti , Ikskiles maja ir pilnigs arprats viss dargakie un atieksme ari neliekas nekados ramjos pret manim ka klientu. izlasot so rakstu vienkarsi trukst vardu, bet zinot kads ir rubens, tas nav parsteigums. Ruben tev domaju butu jasak prom taisities tavs laiks ir beidzies.<br />
  <br />
  Izsaku lidzjutibu Elinai.

Atbildēt

Please enter your comment!
Please enter your name here