4 miljoni un 4,5 metrīgas sienas cauri visai Ikšķilei

A6 Riga-Daugavpils autoceļš nobrauktuve Ikšķile, projektētās sienas augstuma ilustrācija.
A6 Riga-Daugavpils autoceļš nobrauktuve Ikšķile, projektētās sienas augstuma ilustrācija.

2014.gada 10. februāris, Ikskile.lv publicē vēstuli no VAS Latvijas Valsts Ceļi, kur pašvaldība tiek informēta par trokšņa samazināšanas rīcības plānu un izstrādāto projektu autoceļam A6 Rīga-Daugavpils, posmā Rīga Lielvārde,  kuru paredzēts īstenot līdz 2018. gadam.

Trokšņa ietekmētajai pašvaldībai paziņojums par trokšņa samazināšanas rīcības plāna projektu jāievieto pašvaldības mājaslapā internetā.
Sabiedrība ir aicināta  trīsdesmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS „Latvijas Valsts ceļi” (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, fakss 67028171, interneta mājaslapa: www.lvceli.lv)

VAS Latvijas Valsts Ceļi paziņojums Latvijas Vēstnesī publicēts 2014.gada 11.februārī.

Lai arī dokumentā ir norādīta adrese, kur pieejama visa informācija, tas tiek ignorēts, un sākotnēji pašvaldība publicē tikai pašu vēstuli un nepievieno dokumentus. Vēlāk, aptuveni pēc dienas, tiek pievienots viens no daudziem dokumentiem.

Informācija par plāniem atrodama šeit  LV CELI Trokšņu kartes un rīcības plāni

Lai nebūtu jāmēģina atrast informāciju kopējā sarakstā, esam apkopojuši to šeit, bet, protams, varat izmantot saiti augstāk.

[vc_button title=”Lūk būtiskākie dokumenti, kas attiecās uz autoceļu A6 Rīga-Daugavpils. Skatīt” target=”_blank” color=”default” href=”https://drive.google.com/folderview?id=0B0NN8NNvkRIxY05WRXhwVnRVWE0&usp=sharing”]

 

Izpētot dokumentus, atklājās, ka pašvaldības vadībai ir izdevies neatbildēt jau 2013. gadā, tiesa gan “pamatoti”, jo bija ļoti aizņemti ar vēlēšanu gaitu.

Projekta izstrādātāji:
2013.gada maijā   tika nosūtīta informatīva vēstule pašvaldībām, kuru teritoriju ietekmē autoceļu  posmu radītais troksnis. Vēstulē pašvaldības tika informētas par rīcības plānu izstrādes uzsākšanu un iespējām sniegt priekšlikumus saistībā ar plānu izstrādi. Priekšlikumi rīcības plānu izstrādei no pašvaldībām nav saņemti. Sabiedrības sniegtie priekšlikumi par izstrādātajiem rīcības plāniem apkopoti 11. tabulā.

11tabula-lvl-celi

Tukšas tabulas, tātad vismaz Ikšķiles pašvaldībai nebija viedokļu vai priekšlikumu, ko piebilst, bet sabiedrība par šādiem plāniem neko nezināja.
Ikšķiles pilsētas teritorijā ir vairākas vietas, kur pēc 4.5 metrus augstas sienas izbūves iestāsies “tumsa” un būs saules gaismas deficīts, bet ,protams, tās ir tikai sekas, un vienmēr var atbildēt “mēs jau tikai mācāmies”.

Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai valsts galvenā autoceļa A6 posmam Rīga – Lielvārde

TROKŠŅA DISKOMFORTA ZONA „IKŠĶILE”
Trokšņa diskomforta zonā Ikšķile plānots izvietot 10 trokšņa barjeras ar kopējo garumu 4 673 m un virsmas laukumu 18 420 m2 (skat. 14. tabulu un 9. attēlu). Diskomforta zonā plānots izvietot 8 posmus  necaurspīdīgas absorbējošas trokšņa barjeras ( Augstums no 3,5m līdz 4,5m ar kopējo garumu 4649 metri) un divas atstarojošas caurspīdīgas trokšņa barjeras ( 3,5 metru augsta ar kopgarumu 24 metri un 4,5 metri augsta ar kopgarumu 147 metri). Caurspīdīgas barjeras paredzēts izvietot vietās, kur automašīnas no Skolas ielas un Tīnūžu ielas izbrauc uz autoceļa A6, lai palielinātu izbraucošajiem vadītājiem pārredzamo autoceļa A6 posmu.

Projekta izstrādātāji iesaka:

Trokšņa diskomforta zonā Ikšķile ieteicams saglabāt esošās mežu teritorijas un neveikt tajās kailcirtes, jo mežu teritorijas nodrošina papildus aizsardzību pret trokšņa ietekmi.

Pašvaldība to ignorē un turpina cirst un dedzināt, lai arī ir noteikts aizliegums dedzināšanai.

Plānoto pasākumu izmaksas, finansējuma avots un atmaksāšanās laiks

Izmaksas noteikti norādītas bez PVN 21%
Plānotie trokšņa mazināšanas pasākumiPasākumu izmaksas (€)Objekta ekspluatācijas laiksTrokšņa samazinājuma vērtība (€/gadā)Pasākuma atmaksāšanās laiksIespējamais finansējuma avots
Barjeru izbūve diskomforta zonā „Ikšķile”379500020.gadi184600Aptuveni ~19.gadiValsts budžets (3 482 100 €), Pašvaldības budžets (312 900 €)

Satiksmes intensitāte A6 posmā A4 – Ikšķile -Ogre

Gada vidējā satiksmes intensitāte 2011. gadā (transportlīdzekļu skaits).
Nepilns miljons auto gadā 985 500, tiesa jāņem vērā, ka neliels auto skaits brauc arī tikai līdz Saulkalnei.
Autoceļa Nr.Posma nosaukumsPosms no ...kmPosms līdz ...kmPosma garums (km)2011. gadā
A6A4 – Ikšķile22,95729,3506.3935 967 750
A6Ikšķile – Ogre29,35034,04,654 982 250
Attention: The internal data of table “22” is corrupted!
Posma nosaukumsVeidsAugstums (m)Garums (m)Virsmas laukums (m2)
Ikšķile–B1Absorbējoša, necaurspīdīga4,511505175
Ikšķile–B2Atstarojoša, caurspīdīga3,52484
Ikšķile–B3Absorbējoša, necaurspīdīga4,56002700
Ikšķile–B4Absorbējoša, necaurspīdīga4,57033164
Ikšķile–B5Atstarojoša, caurspīdīga4,5148666
Ikšķile–B6Absorbējoša, necaurspīdīga4,5102459
Ikšķile–B7Absorbējoša, necaurspīdīga3,5184644
Ikšķile–B8Absorbējoša, necaurspīdīga4,539317 68,5
Ikšķile–B9Absorbējoša, necaurspīdīga49403760
Ikšķile–B10Absorbējoša, necaurspīdīga44291716
planotas troksna barjeras a6 ikskiles posms 1 e1393002320661

Projekta izstrādātaji:
Apsekojot autoceļa posma apkārtni, tika konstatēts, ka daļu dzīvojamās apbūves teritoriju no trokšņa ietekmes aizsargā mežu un kokaugu stādījumu joslas. Lai gan mežu joslas nav uzskatāmas par speciāli plānotu pasākumu trokšņa ietekmes mazināšanai, to efektivitāte atsevišķās vietās var pārsniegt trokšņa barjeru un vaļņu efektivitāti. Lai nepalielinātu trokšņa līmeni tajās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras šobrīd aizsargā meži, ieteicams saglabāt šīs mežu joslas. Autoceļam piegulošajās mežu teritorijās (aizsargjoslas platumā), kas aizsargā dzīvojamās teritorijas pret trokšņa ietekmi, nav ieteicams veikt kailcirtes, cērtot mežu kopšanas un izlases cirtēs.

Iedzīvotāju viedokļa paušanai atlikušas 19 dienas.

p.s Salaspils plānus par trokšņu barjerām vērtēja jau 2012.gadā.

*Skaņas barjeras augstums no 3,5m līdz 4,5metriem.