Kailcirte

Kailcirte, Ikšķilē. A6 Rīga-Daugavpils šosejas malā, izbraucot no Ikšķiles, Rīgas virzienā.
Kailcirte, Ikšķilē. A6 Rīga-Daugavpils šosejas malā, izbraucot no Ikšķiles, Rīgas virzienā.

Vai nākošais būs Lībiešu parks?

Valsts tērē lielus līdzekļus, lai izstrādātu plānus un būvētu barjeras trokšņu mazināšanai. Protams vienmēr atradīsies kāds, kas to nezina un mierīgu sirdi cērt kailcirti.

“Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai valsts  galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmam no Rīgas līdz Lielvārdei”

..Apsekojot autoceļa posma apkārtni, tika konstatēts, ka daļu dzīvojamās apbūves teritoriju no trokšņa ietekmes aizsargā mežu un kokaugu stādījumu joslas. Lai gan mežu joslas nav uzskatāmas par speciāli plānotu pasākumu trokšņa ietekmes mazināšanai, to efektivitāte atsevišķās vietās var pārsniegt trokšņa barjeru un vaļņu efektivitāti. Lai nepalielinātu trokšņa līmeni tajās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras šobrīd aizsargā meži, ieteicams saglabāt šīs mežu joslas. Autoceļam piegulošajās mežu teritorijās (aizsargjoslas platumā), kas aizsargā dzīvojamās teritorijas pret trokšņa ietekmi, nav ieteicams veikt kailcirtes, cērtot mežu kopšanas un izlases cirtēs.

Lūk būtiskākie dokumenti, par trokšņu samazināšanas plāniem, kas attiecās uz autoceļu A6 Rīga-Daugavpils. Skatīt 

 

Kailcirte, Ikšķilē. A6 Rīga-Daugavpils šosejas malā, izbraucot no Ikšķiles, Rīgas virzienā.
Kailcirte, Ikšķilē. A6 Rīga-Daugavpils šosejas malā, izbraucot no Ikšķiles, Rīgas virzienā.