Dzejas rindas debesīs

Ikšķiles novada svētku ieskaņa noritēs Meinarda salā, kur 12. augustā plkst. 22:00 pirmo reizi pazīstamu Latvijas dzejnieku lasījumu krāšņos ar lāzera staru rakstītas vārsmu rindas debesīs

Dzejoļi no debesīm lūkosies uz sanākušajiem, bet klausītājiem būs iespēja ne vien garu pacilājošu dzeju dzirdēt autoru – Māras Zālītes, Liānas Langas, Jāņa Rokpeļņa, Pētera Draguna, Edvīna Raupa – izpildījumā, bet arī tos lasīt vēla augusta vakara tumšajās debesīs. Pasākumā dziedās Zane Šmite, pūšamos tautas instrumentus spēlēs mūziķu kopa “Abra”. Šādi tiks ievadīti svētki, kuru moto šogad ir “Prieka pilns ceļojums”. Pasākums Meinarda salā būs garīgs ceļojums gan dalībniekiem, gan klausītājiem un skatītājiem. Kaut kas nebijis. Pirmo reizi. Ļoti īpašā vietā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Meinarda salā!