Koruptīva vide pašvaldības līmenī?

Ikšķiles novada deputāti kas darbojās izpildvarā. \r\nZ.Zēns (INPSIA), J.G.Rubenis (INPSIA), V.Špelis (IND izpilddirektora vietnieks)
Ikšķiles novada deputāti kas darbojās izpildvarā. Z.Zēns (INPSIA), J.G.Rubenis (INPSIA), V.Špelis (IND izpilddirektora vietnieks)

Pārskata periodā vēl skaidrāk iezīmējušās nepilnības pašvaldību pārvaldē, kur aizvien vairāk saplūst izpildvara ar lēmējvaru.

Vairākās pašvaldībās deputāti, meklējot iespējas gūt papildu ienākumus valstī valdošā bezdarba apstākļos, visticamāk, izmantojot savu ietekmi, ir kļuvuši par pašvaldības izpildstruktūru atbildīgajiem darbiniekiem.

Pašvaldībās izpildvaru realizē domes ieceltais izpilddirektors, kas ir tieši pakļauts domei. Savukārt situācijās, kad pašvaldības domes deputāti ar domes lēmumu tiek iecelti par pašvaldības iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītājiem, veidojas situācija, kurā viņi hierarhiski ir padoti amatpersonai, kuru viņi paši ir iecēluši amatā, kā arī hierarhiski padoti paši sev kā pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas locekļiem.

Tas savukārt rada interešu konflikta un pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu neefektīvas izmantošanas risku, jo deputātiem faktiski jāveic kontrole un uzraudzība attiecībā pašiem pret sevi, kā arī, izlemjot jautājumus par materiālo labumu piešķiršanu, pastāv iespējamība, ka deputāti ņems vērā nevis objektīvus kritērijus, izvērtējot lēmuma lietderību, bet rīkosies personiskās ieinteresētības vadīti.

Birojs, veicot analīzi par dienesta auto izmantošanas normatīvo regulējumu pašvaldībās, konstatējis pašvaldības institūciju amatpersonu vidū plaši izplatītu praksi izmantot auto privātajām vajadzībām, atsevišķos gadījumos šādas tiesības nostiprinot pat
iekšējos normatīvajos aktos.

Pilns raksts pieejams:

KNAB nosauc, kāds atalgojums Latvijā uzskatāms par neadekvāti zemu