IKŠĶILES VIDUSSKOLAS SKOLĒNU VECĀKIEM

Ikšķiles vidusskola 2009 gada ziema
Ikšķiles vidusskola 2009 gada ziema

Vēršam Jūsu uzmanību, ka no 2009. gada 17. marta Ikšķiles vidusskolas telpās notiek nelikumīga parakstu vākšana no nepilngadīgiem bērniem bez skolas administrācijas un vecāku atļaujas,

ko ieinteresētās personas vēlas izmantot savās interesēs. Notiek nepilngadīgu bērnu maldināšana, kas ir civillikuma un bērnu tiesību pārkāpums. Arī izglītības likums aizliedz prasīt jebkādu informāciju no bērniem bez noteikta mērķa un skolas vadības saskaņojuma.
Skolā daži vecāko klašu audzēkņi izdala anketas ar uzsaukumu:
„Lūdzam Ikšķiles novada domi atlikt lēmuma pieņemšanu par zemes gabala ar nosaukumu „STADIONS”(kad.Nr.74940120550) ilgtermiņa nomu. Pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas ierosinām rūpīgi uzklausīt visu ieinteresēto pušu viedokli un pieņemt tādu lēmumu, kas pārstāvētu Ikšķiles novada un citu Latvijas iedzīvotāju vajadzības un intereses. Pirms lēmuma pieņemšanas aicinām iepazīstināt visas ieinteresētās puses ar detalizētu teritorijas attīstības plānu un nodot to atklātai apspriešanai.” (Noskaidrojot patieso situāciju ar Ikšķiles novada domes amatpersonām un iepazīstoties ar esošo dokumentāciju vēršam uzmanību, ka arī šī informācija nav īsti korekta).
Anketā tiek prasīts vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, paraksts. Šo informāciju bērni arī sniedz.
Mutiski augstākminētais uzsaukums tiek tulkots un skaidrots bērniem šādi:
„Jūs parakstieties par to, lai netiktu nojauta BMX trase, kas atrodas Ādamlauka sporta laukumā.”
Šīs anketas paraksta bērni sākot no 5. klases.
Skolas administrācija un skolotāji asi reaģē uz šādām pretlikumīgām darbībām, kas notiek skolā un skaidro bērniem notiekošo, taāu šī parakstu vākšana tiek slēpta no skolas personāla.

Skolas vecāku padome un skolas administrācija lūdz vecākus pārrunāt par izveidojušos situāciju ar saviem bērniem un skaidrot bērniem par viņu tiesībām un sekām, kādas varētu rasties šādu darbību rezultātā.

Tāpat skolas vecāku padome un skolas administrācija pieprasa politiskajiem spēkiem neiejaukt skolu un skolēnus savu politisko ambīciju īstenošanā un ievērot politisko korektumu.

Paldies par šīs informācijas ievietošanu mājas lapā WWW.IKSKILE.COM

Ikšķiles vidusskolas
vecāku padomes priekšsēdētāja                  Dace Čekele

Ikšķiles vidusskolas direktore                 Laima Kalniņa

2009. gada 18. martā


IKSKILE.COM komentārs:

Uz mūsu lūgumu nosaukt kaut vienu likuma pantu, kurš ir pārkāpts, autore Dace Čekele izvēlējās neatbildēt. No iesaistītajiem jauniešiem esam saņēmuši atbalsta parakstu lapas teksta orģinālo versiju, kas publicēta pielikumā.

Šajā publikācijā minētie fakti par iespējamiem likuma parkāpumiem nav apstiprināti, un iespējamo atbildību par šādu paziņojumu pilnībā uzņemas autore.

Vecāku padomes priekšsēdētājas paziņojums

Dokuments, kāds tika izmantots, apkopojot atbalstu