Ikšķiles vidusskolas vecāku padomes paziņojums

Vidusskolas vecāku padomes viedoklis par metu konkursu „Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīzija un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā

Ikšķilē, 2012. gada 22. aprīlī

No: Ikšķiles vidusskolas Vecāku padomes

Kam: Ikšķiles novada domes deputātiem

Par metu konkursu „Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīzija un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā” (identifikācijas Nr. INP 2012/3)

Labdien, cienījamie Ikšķiles novada deputāti!

Ikšķiles vidusskolas vecāku padomes valdes darba grupa, kā arī Ikšķiles vidusskolas vecāku sapulce ir izvērtējusi metu konkursam „Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīzija un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā” ar identifikācijas Nr. INP 2012/3 (turpmāk – Metu konkurss) iesniegtos piedāvājumus un vēlas paust savu vērtējumu.

Mūsuprāt, visi āetri Metu konkursam iesniegtie varianti, kas šobrīd izlikti publiskai apspriešanai, satur vairākus būtiskus trūkumus, kas sīkāk uzskaitīti zemāk redzamajā tabulā.

„Tikšanās vieta” būtiskākie trūkumi:

·    Vecās Ikšķiles bērnu izlaišana pirms gājēju pārejas, pie brūnās ēkas – ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, liela bīstamība (!), jo nav redzams bērns, kas pāreju šķērso virzienā uz skolu (līdzīgi kā šobrīd skolas priekšā).

·     Divi kreisie pagriezieni iebraucot/izbraucot autostāvvietu – abi pārklājas – sagaidāma būtiska satiksmes bloķēšanās no rīta.

·    Saglabājas iela gar tautas namu un estrādi (paaugstināta bīstamība gan ikdienā, bet jo īpaši – pasākumu laikā).

·    Nav aplis pie pasta.

·    Nav kvalitatīvs risinājums Metu konkursa nolikuma 5.9. punktam (autobusu stāvvietas).

„Buāa un āau” būtiskākie trūkumi:

·    Sarežģīta apgriešanās pēc bērnu izlaišanas uz rozā joslas pie laukuma (braukt pa Strēlnieku ielu gar stadionu ir liels līkums, turklāt pie pasta kreisais pagrieziens – ļoti apgrūtināts no rīta, ja nav aplis).

·    Bērniem, ko ved no vecās Ikšķiles, jāšķērso intensīvas satiksmes iela (!).

·    Visiem, kas atstāj auto jaunajā stāvvietā, jāšķērso maģistrālā iela.

·    Nav aplis pie pasta.

·    Izmantojamā laukuma daļa pasākumiem/atpūtai paliek maza.

·    Iela aiz Tautas nama iet gar pašu estrādi – bīstami pasākumu laikā.

·    Nav stāvvietas pie Tautas nama (skat. nolikuma 5.8. punktu).

„Ikšķile 2018” būtiskākie trūkumi:

·    Satiksmes saglabāšana skolas priekšā un gar estrādi, turklāt divvirzienu (!!!).

·    Ne tikai bīstamība pie skolas, arī trokšņainība skolā saglabājas.

·    Ļoti vājš un nosacīts risinājums stāvlaukuma problēmai.

·    Nav arī autobusu stāvvietas (nolikuma 5.9. punkts).°

·    No jaunizveidojamā stāvlaukuma pie Peldu ielas pagarinājuma maršruts nokļūšanai uz skolu neveikls (pirmārkt, ar līkumu, otrkārt – šķērsojot divas ielas, no kuram viena maģistrālā).

„Ikšķile. Drošai un svētkus mīlošai” būtiskākie trūkumi:

·    Satiksmes saglabāšana skolas priekšā un gar estrādi (bīstamība).

·    Trokšņainība no ielas skolā mazāka kā šobrīd, bet saglabājas.

·    Ieslīpās stāvvietas. (Izlaišanai no rīta neder, jo būtiski kavēs satiksmi. Pie estrādes – ļoti (!) riskanti pasākumu laikā, jo izbraukšana, padodot atpakaļgaitā vietā, kur liela cilvēku, t.sk. mazu bērnu drūzmēšanās.)

·    No autobusu stāvvietas pie skolas jāšķērso iela, lai nokļūtu skolā, Tautas namā vai estrādē.

·    Nav autobusu stāvvietas pie Tautas nama (nolikuma 5.9. punkts), kas ir būtisks mīnuss, ņemot vērā, ka Tautas namā trūkst pārģērbšanās telpas un bieži pārģērbšanās notiek autobusos. Apgrūtināta izbraukšana uz Rīgu pēc bērnu izlaišanas, jo nav aplis un ir ‘dodiet ceļu’ divvirziena plūsmai. Kreisais pagrieziens no Peldu ielas uz Lībiešu ielu, lai izlaistu bērnus – rindas veidošanās „pret kalnu”, jo priekšroka labajam pagriezienam. Tikai nosacīts risinājums Metu konkursa 5.5. punktam.

Kā redzams, Metu konkursam iesniegtajos pašreizējos variantos novērojami vairāki būtiski trūkumi. Ikšķiles vidusskolas Vecāku padomes darba grupa rūpīgi pārdomājot visus iesniegtos variantus secināja, ka tajos ir vairākas ļoti labas idejas, kuras ir vērts apvienot jaunā variantā, vienlaicīgi novēršot visus augstāk minētos, būtiskākos trūkumus pašreiz iesniegtajos variantos.

To arī esam izdarījuši, izstrādājot uzmetumu jaunam variantam (skat. vēstules pielikumus Nr. 1 un Nr. 2), kas apvieno labāko no esošajiem variantiem, un novērš visus iesniegto variantu būtiskākos trūkumus.

„Skolas” varianta galvenās iezīmes:

·    Slēgta Skolas iela posmā no iebrauktuves jaunajā stāvlaukumā līdz Tautas namam, kā arī Lībiešu iela no Peldu ielas līdz Skolas ielai. Abi minētie ielu posmi pārveidoti par gājēju promenādi, kur satiksme atļauta vienīgi skolēnu autobusu, kā arī māksliniecisko kolektīvu autobusu novietošanai.

·    Zaļā laukuma sadale divās daļās – augšējā ar plašu terasi (dažādi iespējamie segumi) un apakšējā ar stāvlaukumu.

·    Skolēnu izlaišana no rīta stāvlaukuma malā, kas robežojas ar terasi.

·    Apļveida kustība pie pasta.

Ņemot vērā tabulā minētos Metu konkursam pašreiz iesniegtu variantu trūkumus, Ikšķiles

vidusskolas vecāki un Vecāku padome aicina Ikšķiles novada domes deputātus:

1) Neapstiprināt nevienu no pašreizējiem Metu konkursa variantiem pašreizējā redakcijā.

2) Izsludināt jaunu Metu konkursu, balstoties uz „skolas” varianta uzmetumu (pielikumā).

Izsludinot jaunu Metu konkursu, balstoties uz „skolas” varianta uzmetumu, lūdzam ņemt vērā

sekojošus variācijas (idejas), kā „skolas” variantu iespējams uzlabot pat vēl vairāk:

1) Jaunveidojamā Peldus ielas pagarinājuma pārveidošana par vienvirziena kustības ielu darba dienu rītos no 7:30 līdz 9:00 (no septembra līdz maijam) virzienā no Lībiešu ielas uz Birzes ielu, kas ļautu jaunveidojamo Peldu ielas pagarinājumu visā garumā izmanto kā ērtu un drošu vietu bērnu izlaišanai no rīta (papildus bāzes variantā paredzētajai bērnu izlaišanai jaunā stāvlaukuma malā pie terases).

2) Pateicoties apļa izveidei pie pasta, kā vēl vienu ļoti ērtu un drošu bērnu izlaišanas vietu iespējams ierīkot stāvlaukumu pie pašreizējās „Evor” ieejas, organizējot apļveida kustības iespēju caur šo stāvlaukumu (kā tas ir pašlaik).

Mūsu izstrādāto „skolas” variantu atbalsta arī Ikšķiles vidusskolas vadība, kā arī tas tika izdiskutēts un atbalstīts no skolas vecāku puses speciāli šī jautājuma apspriedei rīkotajā vecāku

diskusijā Ikšķiles vidusskolā š.g. 18. aprīlī. Ikšķiles vidusskolas skolēnu vecāku, kā arī skolas Vecāku padomes vārdā esam gatavi iepazīstināt deputātus ar „skolas” variantu sīkāk, to prezentējot domes sēdē. Lūgums par šādu iespēju informēt Ikšķiles vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētāju Mārtiņu Prūsi pa tel. 26183539 vai epastu martins.prusis@gmail.com.

Ar cieņu

Mārtiņš Prūsis

Ikšķiles vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētājs

Dokumenta pievienotie faili: