Siltumtrases iepirkums Ikšķiles stilā

Aprīļa sākumā
Aprīļa sākumā "sakārtots" janvārī iesāktais.

2010. gada janvārī pēc siltumtrases avārijas remonta, PA „Līvi

 

2011.01.26 Kur paliek siltuma lati?

2011.01.30 Un atkal – kur paliek siltuma lati?

2011.02.13 Kur paliek siltuma lati? Rēķinā paliek!

2011.03.07 Siltumtrases remonts Ikšķiles stilā

Aprīļa sākumā darbi viena posma apjomā ir pabeigti, atjaunota zemes virskārta un gājēju celiņš. Ieraktais caurules posms nav pieslēgts sistēmai. Vairāk attēlu šeit.

Zilais - ziemas triecienceltne. Sarkanais - zem 3 gadus jauniem ceļiem.


Zilais – ziemas triecienceltne. Sarkanais – zem 3 gadus jauniem ceļiem.

2011. gada 12. aprīlī pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv tiek izsludināts publiskais iepirkums PA „Līvi”2011/5 „Siltumtīkla rekonstrukcija no Skolas ielas līdz PII „Urdaviņa” Ikšķilē”. Atbildīgais par iepirkumu – ilggadīgais Siltumapgādes dienesta vadītājs Aleksejs Hmeļovs.

Jautājumi par situāciju kopumā un par konkrēto iepirkumu.

1. Kādēļ trase zem jaunbūvētā ceļa netika nomainīta būvniecības laikā, lai gan ceļa būvnieki norādīja uz tās slikto stāvokli? Ir ziņas, ka tieši Hmeļovs kā atbildīgā persona atteicies to darīt, un ceļa būvnieki bija spiesti uzmūrēt jaunu šahtu vecajām caurulēm. Jāsaka, ka būvnieki centās, bet viņu tāmē noteikti nebija līdzekļi jauniem materiāliem, tādēļ būvēja no tā, kas bija pie rokas. Tagad šī šahta zem ceļa kļūst par „vājāko posmu” gan ceļam, gan trasei.

2. Kādēļ netika nomainīta trase no Skolas ielas 9 līdz PII „Urdaviņa” pirms apzaļumošanas un bruģēšanas darbu pabeigšanas bērnudārza teritorijā? Arī tie notika tikai dažus gadus atpakaļ.

3. Siltumtrases rekonstrukcijas iepirkuma projekta plāns datēts ar 2010. gada 14. februāri, tādēļ absolūti nav saprotama vēlēšanās nomainīt vienu atsevišķu posmu pašu spēkiem, ja jau ir ieplānots iepirkums visam apjomam. Kas un par kādu naudu nopirka un ieguldīja zemē šo „ziemas triecienceltnes” trases posmu?

4. Iepirkuma procedūras aprakstā atrodamas gramatiskas „pērles”, kuras rotā saturiskus „brīnumus”.

4.5. uzņēmuma konkrēto darbinieku, kuri ir paredzēti strādāt šajā objekta,  kvalifikāciju apliecinošo izglītības dokumentu un/vai kursu sertifikātu kopijas.

4.6. uzņēmuma darbinieku, kuri ir paredzēti strādāt konkrēti šajā objekta, sarakstu,  un dokumentu kopijas, kuri apliecināja, ka minētie strādnieki strādā šajā uzņēmuma legāli, un maksa nodokļi.

Kādēļ neprasa arī pretendenta firmas darbinieku CV, motivācijas vēstules, bērnu skolas liecības, plānoto atvaļinājumu, slimību un nelaimes gadījumu grafiku darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem? Ir taāu skaidrs, ka tas noteikti var ietekmēt darbu izpildes kvalitāti! Vai nebūtu saprātīgāk līgumā noteikt, ka pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā visu šo būtisko informāciju pārbaudīt tieši darbu izpildes laikā un tieši objektā? Un arī pārbaudīt!

5. Prasības un vērtēšanas kritērijus atļaušos nocitēt pilnā apjomā.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu un citas pamatotas un objektīvas prasības

1. Iepirkuma komisija nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim un lai ar minētajām prasībām neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu.

1.1. Kritērijs: „Piedāvātā darba organizācija”

– detalizēti ir aprakstīti materiāli, kā arī personāla un  būvdarbu vadība.

– pretendentam ir pieejamas tehniskās iespējas nodrošināt pasūtījuma izpildi

– piedāvāt darba organizāciju, lai siltumtrases rekonstrukcijas laikā patērētājiem visgarāko laika posmu nepārtraukti tiek dots karstais ūdens.

1.2.Kritērijs „Pretendenta pieredze šādu objektu būvniecībā”

– pretendentam jābūt pieredzei vismaz divu līdzīga rakstura būvobjektu būvniecībā pēdējo 3 gadu laikā

– pakalpojuma kvalitātes nodrošinājums

– būvdarbu izpildes termiņš  ir par 20% īsāks par nolikumā noteikto

1.3.Kritērijs: „Garantijas termiņš un noteikumi”

– piedāvā visgarāko garantijas periodu un visīsāko bojājumu novēršanas laiku.

1.4 Kritērijs: „Piedāvājuma kopējā cena” (bez PVN)

– piedāvā visizdevīgāko kopējo iepirkuma cenu.

Kā redzam,  cena šajā iepirkumā ir pēdējā vietā. Kādēļ jāapraksta materiāli, kas nosaukti iepirkuma specifikācijā? Kādēļ vienkārši netiek nosaukts bērnudārza brīvlaiks kā vienīgais periods, ka siltuma padevi drīkstētu atslēgt? Kādēļ apraksta sākumā tiek prasīta vismaz 3, bet kritērijos tikai 2 objektu pieredze? Varbūt lai maldinātu un radītu iespēju formāli diskvalificēt, kā vidusskolas stadiona būvniecības otro pretendentu? Kādēļ tiek ieplānots darbu periods, kuru būvnieks varētu „saraujot” saīsināt par 20%? Kā var būt garāks garantijas periods, ja projekts praktiski realizējams tikai ar viena piegādātāja caurulēm, kuru garantijas periods arī ir noteicošais? Kādēļ netiek nosaukts konkrēts nepieciešamais garantijas bojājumu novēršanas termiņš – dienas vai stundas? Vai tad Hmeļovs nezina savu objektu kritiskās atdzišanas laiku ziemā?

6. Tas patiesībā nav jautājums. Apskatot kopumā visu iepriekš minēto, man pašam ir viedoklis, kāpēc tādi speciālisti, kā Hmeļova kungs, turpina vadīt dažādas nozares un pat visu pašvaldību Ikšķilē…

Jāsaka, ka  man ir pamats uzskatīt, ka visi PA „Līvi” dienesti un darbinieki tomēr nav pār vienu kārti metami. Ir arī tādi, kuri gandrīz vai par spīti “valdošajiem vējiem” ievieš vienkāršus un efektīvus risinājumus. Nesanāk laika par visiem uzrakstīt, lai gan ir jau solīts

1 KOMENTARS

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu