Šogad palīdzēsim kaimiņiem!

Lielā talka
Lielā talka

Latvija ir tik liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir tik maza, lai mēs visi kopā spētu tai atdot tīras valsts slavu. Talkas pie mums rīkotas kopš tik seniem laikiem, ka šo vārdu no latviešiem aizņēmušies gan igauņi, gan somi.

Latvija ir tik liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir tik maza, lai mēs visi kopā spētu tai atdot tīras valsts slavu. Talkas pie mums rīkotas kopš tik seniem laikiem, ka šo vārdu no latviešiem aizņēmušies gan igauņi, gan somi. Talkas jēga ir kopīgs darbs, kas veicas labāk un priecīgāk, nekā vienam darot.

30. aprīlis Latvijā ir Lielās Talkas diena. Apvienība IEDZĪVOTĀJI aicina visus savus biedrus un atbalstītājus iesaistīties talkā. Apkārtējā vide sākas mūsu dzīves vietas pagalmā. Aicinām katru savest kārtībā savu pagalmu un tālāk, paplašinot aprūpējamo vidi, mēs kopīgi varam sakārtot visu Latviju. Lai tīrības un kārtības darbi sāk izplatīties no pagalma uz pagalmu, no kaimiņa uz kaimiņu!

Apvienība IEDZĪVOTĀJI šogad aicina palīdzēt arī tiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ netiek galā ar savas sētas sakopšanu. Palīdzēsim kaimiņiem!

Jautāsim un piedāvāsim palīdzību. Ja kaimiņi piekrīt, iesim palīgā kopīgiem spēkiem! Tas mūs savstarpēji tuvinās un veidos draudzīgas attiecības. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus…

Dzīvosim skaisti! Lai prieks pašiem un apkārtējiem!