Trūkst ticamības momenta – Kultūras Biedrības nama dāvināšanas diena

Ikšķiles Kultūras biedrības nams.
Ikšķiles Kultūras biedrības nams.

Šis raksts tiek veidots izpratnes veicināšanai sakarā ar oktobra nogales notikumiem, kad starp Ikšķiles novada pašvaldību un Kultūras biedrību tika noslēgts dāvinājuma līgums atlīdzības nozīmē par Ikšķiles Kultūras biedrības zemes un nama iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Kā tas notika

– 20.oktobrī notika ārkārtas Kultūras biedrības pilnsapulce ar mērķi realizēt nama dāvinājumu.

– 28.oktobra Ikšķiles novada Domes sēdes sākumā, dienas kārtībā, tika iekļauts ārkārtas- papildus jautājums – par Kultūras biedrības nama iegūšanu īpašumā, pieņemot to ar dāvinājuma līgumu.

– 29.oktobrī starp Ikšķiles pašvaldības domes priekšsēdētāju un Kultūras biedrību tika noslēgts augstāk minētais dāvinājuma līgums.

Izņemot „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputātus, nevienam citam no Ikšķiles domes deputātiem Kultūras nama sakarā neradās pilnīgi neviens jautājums, un nevilšus radās priekšstats, ka viss ir izrunāts kādā kabinetā aiz aizvērtām durvīm. Tikai „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” deputāti domes sēdē uzdeva jautājumus par iespējamā līguma sastāvdaļām, par to, kurš segs Kultūras biedrības nama komunālo maksājumu parādu, par to, ko tieši Kultūras biedrība varēs darīt jau atdāvinātajā namā, un cik ilgi. Domes sēdes laikā domes priekšsēdētājs I.Trapiņš, uz uzdotajiem jautājumiem neatbildot, strupi ierosināja pārtraukt debates un, gandrīz kā ar pavēli armijā, stingri uzsauca: „Ierosinu pārtraukt debates un balsot. Kurš „par”?” Pozīcijas deputātu paklausība šajos balsojumos ir uzteicama. „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” deputāti, tāpat kā daudzi Ikšķiles novada iedzīvotāji, vēlas Kultūras nama atjaunošanu kopā ar kultūras dzīves atdzimšanu. Tomēr, steigā sagatavotu lēmumprojektu, par kura detaļām 2/3 domes deputātu vispār nevēlējas izteikties, savukārt, domes priekšsēdētājs nevēlējās apspriest jautājumu pēc būtības, „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti atbalstīt nevar. Domes sēdē tika apgalvots, ka dāvinājuma līgumu sagatavos 3 dienās, taāu to parakstīja jau nākamajā dienā pēc domes sēdes.

Izbrīnu rada, ka šādi, tik ilgi izsāpēti jautājumi, tiek pieņemti steigā, neskatoties uz to, ka vēl pirms mēneša domes vairākuma deputāti izteica solījumu, ka, saistībā ar veco Kultūras namu un nepieciešamību būvēt jaunu, ir konceptuāli jānoskaidro pašvaldības vajadzības un jāveic iedzīvotāju viedokļu apkopošana. Te pēkšņi ir radies neatliekami izskatāms jautājums – pieņemt steigā ”sakārtotu” dāvinājumu, aizmirstot lietu kārtību, domes nolikumu, visus solījumus. Runājot par Ikšķiles kultūras dzīvi – jaunā sasaukuma 2009.gada domes sēdēs nav bijis neviena jautājuma par Kultūras biedrības nama turpmāko likteni. Tieši pretēji – K.Upaciera vairākkārtējiem ierosinājumiem kultūras komitejas un domes sēdēs par to, ka  pašvaldība varētu sadarboties ar Ikšķiles Kultūras biedrību jautājumā par dienas aprūpes centra izvietošanu šajās telpās, norādot, ka tas nav iespējams, dome nobalsoja par īpašuma iegādi, piešķirot LVL 80 000 no domes budžeta šim mērķim un  izsludinot interneta mājas lapā un avīzē „Ikšķiles vēstis” sludinājumu ar lūgumu piedāvāt īpašumus.
Kā vienu no labākajiem risinājumiem „pozīcijas deputāti” piedāvāja nelielu koka namiņu (kur agrāk bija solārijs) pie bijušā ‘’Stūra’’ veikala ar iegādes cenu 50 000, un remontam tad paliktu 30 00 LVL. Tāpat tika noraidīti „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” priekšlikumi izvērtēt iespējamās sadarbības formas ar Kultūras biedrību, lai pašvaldība deleģētu Kultūras dzīves organizēšanu Kultūras biedrībai uz sabiedrībai izdevīgiem noteikumiem. Lieki piebilst, ka aktīvs Kultūras biedrības biedrs ir arī domes deputāts Jānis Gunārs Rubenis, kuram attiecībā uz Kultūras biedrības nama izmantošanu komentāru nebija. Dome no šādu jautājumu izskatīšanas ir veikli izvairījusies ar dažādām atrunām. „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti uzskata, ka ir nekorekti komiteju un domes sēdēs iekļaut jautājumus, par kuriem 1/3 deputātu pirms tam nav saņēmuši pilnīgi nekādu informāciju, un, sekojoši sēdē vienkārši tiek fiksēts balsojumus – „par” vai „pret”, ja vien „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti nelūdz īpaši ieprotokolēt viņu viedokli, ko mēs iemācījāmies tikai pēdējas divās sēdēs. Tā nu publiski izskan tikai balsošanas rezultāti. Tad nu pēc domes sēžu protokoliem vien ir grūti spriest par to, vai  „pozīcijai”  ir bijusi velēšanās konstruktīvi sadarboties kopīgu mērķu labā!

Vēl interesantāk ir, ka dāvinājuma līgums pēc tā parakstīšanas kļuva slepens un „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputātiem, pēc pieprasījuma, nav pieejams. Lai saņemtu līguma kopiju, domes priekšsēdētājs lūdza uzrakstīt iesniegumu, kas arī tika izdarīts. Tagad atliek vien gaidīt atbildes vēstuli pa pastu. Atbilde ir izsūtīta 02.11.2009, tā arī neizsniedzot līguma kopiju.

Šajā sakarā nav skaidri būtiski jautājumi, kas, visticamāk, arī nav iekļauti dāvinājuma līguma saturā, kādēļ ir grūti paļauties vien uz priekšsēdētāja nodomu tīrību. Ir jautājumi, kas joprojām palikuši aktuāli gan sabiedrībai, gan Kultūras biedrības biedriem.

Izrietošie jautājumi:

 • Kāpēc dāvinājumu, kam ir parāds, neiekļauj Ikšķiles novada domes finanšu komiteju sēdes dienas kārtībā, bet iekļauj kā ārkārtas jautājumu – uzreiz domes sēdē? Kas notiks ar parādu par komunālajiem maksājumiem (aptuveni Ls 2400)? Vai Ikšķiles pašvaldība ir apņēmusies dzēst Kultūras biedrības parādus kā pateicību par īpašumu?
 • Kāpēc līgums, ko no vienas puses slēdz Ikšķiles novada pašvaldība, nākamajā dienā daļai deputātu ir slepens?
 • Kāpēc Ikšķiles novada domes vadība ar Kultūras biedrību kuluāros ved šāda statusa sarunas? Pārliecinot gados vecākus Kultūras Biedrības valdes locekļus par darījuma izdevīgumu. No kā var spriest, ka kādam atkal kaut kas uz priekšu tiek apsolīts. Tāpat kā grupai „ Iedomu spārni” jaunajam albūmam un priekšsēdētāja amats P/A „Līvi”.
 • Kādā apmērā ir paredzēta rekonstrukcijas pārbūve? Kas un par ko pārtop? Cik tas izmaksā? Kāpēc ilgi nostāvējušais nams tik pēkšņi saņēma tehnisko novērtējumu par kuru no savas kabatas samaksā Kultūras biedrības valdes loceklis O.Tamoviās.
 • Kādā apmērā Kultūras biedrībai būs tiesības lietot rekonstruētās telpas bez atlīdzības? Dāvinājuma līgums atlīdzības nozīmē paredzēšot, ka apdāvinātajam – domei, būs jāsniedz pakalpojums – kādi tieši tie būs? Vai Ikšķiles novada pašvaldība apņemsies bez atlīdzības nodrošināt konkrētas telpas, kā to paredz likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, Kultūras biedrības darbības vajadzībām, kas būtu ne tikai pasākumu organizēšana? Nebūtu pareizi visu Ikšķiles kultūras biedrības iepriekš sasniegto, kas ir  pilsētas vēstures neatņemama sastāvdaļa, vienkārši izmest miskastē.
 • Cik lielu naudas summu Ikšķiles novada pašvaldība ir nolēmusi iekļaut 2010.gada budžetā Kultūras nama renovācijai un kā tas atsauksies uz Ikšķiles novada iedzīvotāju ienākuma nodokļu daļu.

 

Lielākā daļa Ikšķiles iedzīvotāju vēlas lai Kultūras nams atdzimtu līdz ar tā aktīvu darbību, bet vai tas būs tas, ko mēs vēlamies, vai gluži pretēji – par to šobrīd ar balsu vairākumu vienpusēji izlemj Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs un pozīcijas deputāti, noklusējot patieso notikumu gaitu. Vai tā paliks, vai nē, ir atkarīgs arī no mums visiem.

71 KOMENTĀRI

 1. padomā gan par personības noskaidrošanu. Labi zini kā to var darīt un tavi komentāri liek domāt, ka perfekti zini prasības ierosināšanu tiesā. Pie viena iztirzāsim arī tavus izteikumus par izsaimniekošanu, dienesta stāvokļa izmantošanu u.t.t. Tikai tad nu gan Tev pašam arī būs jāidencificējas. Pagaidām arī Tu esi anonīma persona.

 2. Sabiedrība nav daudz zaudējusi no Jūsu nekandidēšanas, var pat teikt ieguvusi, jo šādus inertuma un stagnācijas atbalstītājus mēs varam sastapt ik uz soļa.

 3. Es te cepos par vidi, kurā dzīvoju un kurā aug mani bērni. Saprotu, ka mans viedoklis ir viens no daudziem un tā tālāk. Un tik aizkustinošas šajā kontekstā ir divu pēdējo komentētāju rūpes par manu labsajūtu un laimi… Paldies, paldies, paldies! Nu jau ar tik daudziem laba vēlējumiem man būs labi. Žēl gan, ka no tiem vēlējumiem gājēju celiņi Ikšķilē nerodas. <br />
  <br />
  5 “profesionālie opozicionāri” ir domes pozīcijā. Pēc stāža AI var būt tikai ir iesācēji. Par kuriem ir runa?<br />
  <br />
  Anonīmais oponent! Ja manos komentāros saskatāma naida kurināšana, esi tik laipns un citē. Kāda rupjība jau būs, bet naida kurināšana ir cits pants. Tā kā tas ir izteikts apgalvojuma formā, jāpadomā par iespēju noskaidrot rakstītāju lietas ierosināšanai :)<br />
  <br />
  Vēl būtiska piezīme. Es atļaujos runāt tikai savā vārdā, AI runā savas partijas vārdā, bet iepriekšējais anonīmais komentētājs runā visas sabiedrības vārdā.<br />
  <br />
  Jebkurā gadījumā, paldies par jūsu viedokļiem 🙂

 4. Patreizējās domes darbs un tik īsā laikā paveiktais ir vērtējams ļoti pozitīvi. Komunikācija ir korekta un kulturāla. <br />
  Sistemātisku uzbrukumu rīkošana un nepierādītu, neargumentētu apvainojumu publiska paušana nav tas ar ko jānodarbojas vēlētiem deputātiem un arī deputātu atbalstītājiem. Deputātiem maksā par labu darbu nevis intrigošanu. Patreizējā AI, “anonīmā” Andra un vēl pāris aktīvistu rakstiņi un komentāri tiešām ir naida kurināšana. Vai AI un pārējie profesionālie opozicionāri Ikšķiles sabiedrību ieskaita neko nesaprotošu, aklu muļķu kārtā. Ja turpināsiet uzturēt konfliktu konflikta pēc, atradīsies kas izmantos šo situāciju un vienudien attapsimies pie kādas statujas vai celtnes visnegaidītākajā vietā.

 5. Vai, kāds Jūs te satraucies! Nu nav jau viss tik slikti, kā tagad izklāstījāt… Nu nav jāgaida tās 15 dienas un arī rokas nav jābuāo. Viss tiek sagatavots un izsniegts tādā tempā, cik ātri vien to var paveikt. Ir jāsaprot, ka darbiniekiem domē ir arī citi pienākumi, ka neba tikai viens cilvēks te iegriežas un kaut ko lūdz. Vienlaicīgi tiek veikti paralēli tādi darba procesi, kā zemes reforma, būvniecības kontrole, iestāžu darba nodrošināšana (grāmatvedības pakalpojumi u.tml.), nodokļa administrēšana un iekasēšana un daudz daudz citu svarīgu lietu. Nevērtējiet tik bargi atrunu, ka vajadzīgs mazliet ilgāks laiks par “nekavējoties”, lai sagatavotu atbildi vai izsniegtu dokumentu. Vai tiešām nevar dzīvot saskaņā? Vai kāds ir pieteicis karu? Vismaz pagaidām AI rīcība pēc kaut kā līdzīga izskatās. Par atsevišķām lietām iepriēkšējā sasukumā piekrītu, ka nebija kvalitātes, bet vai Jūs domājat, ka ir iespējams tagad 100% visu grozīt jau noslēgtajos līgumos, parakstītajos dokumentos vai padarītajos darbos? Tik darīts viss, ko vien šādā neilgā laika posmā var vērst uz labu. Nomierinieties, Andri, stress kaitē Jūsu veselībai. Sāciet skatīt dzīvi no pozitīvās puses, esmu pārliecināta, ka tā Jūsu laimes sajūta vairosies un Jūsu līdzcilvēkiem būs prieks. 😉

 6. Cilvēk mīļais, vai tu deputāts esi? Varēji taāu uzreiz arī vārdu nosaukt un piedāvāties – varbūt kādam tiešām spiedīga vajadzība. Varbūt tev kauns?<br />
  <br />
  Ar kuru no pozīcijas deputātiem es varētu parunāt par to jauko kanalizācijas projektu visā tā celtniecības organizācijas nejēdzības krāšņumā? Kad beidzot tiks publicēti normāli projektu izpildes grafiki? Kad pieķersimies pie satiksmes plānošanas – pēc asfalta atjaunošanas???<br />
  Kurš no tiem pozīcijas deputātiem vēl joprojām nav sapratis, ka te visi kliedz pēc informācijas un tikai pēc tam, kad to nesaņem pieņemamā veidā un apjomā, sāk izteikt visdažādākos pieņēmumus? <br />
  <br />
  Galu galā, kurš no pozīcijas deputātiem ir sarunas vērts? Man ir pieredze ar pašvaldības darbiniekiem iepriekšējā sasaukuma laikā – laipni apsola, bet nekā. Ne tev satiksmes ekspertīzes kopija apļa projektam Skolas ielā (varbūt tiešām to apli vajag tieši un tikai tur un tieši tik lielu), ne 2 m asfalta pārbīdīšana 50.000 projektā bērnudārza piebrauktuves projektā (nelikumīgi projektēt KK par 200.000 var, izdarīt bezmaksas izmaiņas – vīri, rociet te – nevar), ne apsolītās sanāksmes par apzaļumošanu (no dārznieces atbrīvojās).<br />
  <br />
  Un kādēļ man mēģina ieskaidrot, ka lūk ar mani laipni runās un visu teiks, bet likumīgi ievēlētiem deputātiem jāraksta iesniegumi, pieprasījumi un vēl jāgaida 15 dienas. A, ja ātrāk iedod, tad nu rociņu buāojiet un smaidiet! Vai ar mani runās, ja es līdzi paņemšu citu deputātu?!<br />
  <br />
  Man patīk salīdzinājumi. Mildronātam (zāles) tagad reklāma. Aicina sirdi uzturēt, kaut kur manīju to saistībā ar Latvijas preāu atbalstīšanu. Tur man tāda asociācija radās: “Izvēlies Latvijas preci – nopērc to ārzemēs!” Tas tādēļ, ka pie mums ražotās zāles aiz robežas ir 2-10 reizes lētākas. Tāpat ar to Ikšķiles pašvaldības pieejamību – vairāk informācijas par jebko Ikšķilē atrodam ārpus Ikšķiles 🙂

 7. Ja iet runa par “deputādiem”. Tad atkal mēs nonākam lūdzējos, viņš ir nacis lai strādatu tautas labā, un tad lai atrod laiku pieņemšanai, tā lai cilvēkam nav jākavē darbs. Sarunāšanas nav ok!

 8. A kuru no deputādiem Tu esi vēlējies tikties un kurš Tev ir atteicis? Ar AI var tikties konkrētās dienās un konkrētos laikos ar pārējiem var tikties gandrīz jabkad, tikai vajag sarunāt tikšanos un vienoties par laiku!

 9. Jums ir vāja atmiņa, ja neatceraties, ka cīnījāmies pret estrādes nojaukšanu un nepieņemamu jaunās ēkas arhitektūru. Kultūras kalna projekts neapdraudēja Kultūras biedrības īpašumus un nekādas diskusijas par tiem būvniecības kontekstā nebija. Viss tālaika protests ir dokumentēts un viegli pierādāms, tādēļ aicinu neblefot.<br />
  Par Kultūras biedrības namu var teikt, ka sen visiem ir skaidrs, ka biedrība to uzturēt nespēj. Tāpat ir labi zināms ka Ikšķiles sabiedrība namu lietoja un katram saprātīgam cilvēkam ir saprotams, ka dāvinājums pilsētai ir vienīgā loģiskā un cildena rīcība. Tāpat ir viegli saprotams, ka patreizējos apstākļos ir nozīmīgi atjaunot kultūras darbu Ikšķilē iztērējot iespējami mazāk. <br />
  Kažoku uz otru pusi ir apmetuši tie, kuri šobrīd cenšas sarīdīt biedrību pret domi un namu atkal nostādīt uz sabrukšanas sliekšņa. Te loģika ir tik vienkārša, ka nekāda domes cilvēku un citādi domājošo apmelošana nelīdzēs. Un vispār, vai AI pozicijas veidotāji un azstāvji cer iegūt sabiedrības cieņu sagrozot iepriekš notikušus faktus un cenšoties nekorektā veidā ietekmēt sabiedrībai nozīmīgus lēmumus. Noteikti nē.

 10. Paldies par atbildi.Man ir tikai pāris jautājumi-kāpēc pat biedrības vecbiedri(atļaušos tā teikt),liekas,ka nebija iepazīstināti ar šo pārņemšanas līgumu, un neticēja šim faktam līdz tas notika.Ja šī sapulce ir filmēta,tad lūdzu ievietojiet video,cik noprotu tas te ir atļauts.Jautājums tikai vai mēs tajā ieraudzīsim to ko te daži apgalvo.<br />
  <br />
  Patiesībā ,man ir liels pofig par to namu.Mani tikai mulsina kad Jūs te piesauciet uzvārdus ,kas vēl pērn cīnījās par šī nama un vietas saglabāšanu,bet šodien jau tie it kā parakstoties par pretējo.Kāds te,atvainojos,ļoti blefo.Interesanti ko par to visu saka šie cilvēki-L.Kalniņa,Šmitu pāris….Manis pēc atdodiet visu pašvaldībai un lai tā beidzot var īstenot savu murgaino sapni par kultūras kalnu.Jautājums tikai-kas tur notiks.Un pajautājiet Ogres iedzīvotājiem cik tas ir forši ja pilsētas vidū notiek nakts pasākumi.Un ,cik noprotu,cilvēki panākuši savu-sākumā pasākumu laika ierobežošana līdz estrādes slēgšanai.<br />
  <br />
  Tikai man ir viens jautājums-vai esat bijis Tīnūžu tautas namā?Pēdējo reizi es biju maijā.Šis nams ir pašvaldības īpašumā jau neskaitāmus gadus.Jā,tur ir nomainīts parkets,skatuves aizskari,bet vai tur ir garderobe-tad vēl nebija.Vai tur notiek pasākumi-nu viens pusgadā.Nu jā,kāda jēga kultūras darbiniekam iespringt uz zāles noslogojumu,ja viņam maksā cieto algu arī tad ja tur nekas nenotiek.Tas pats būs ar biedrības namu ,varbūt ar jaunu parketu,jauniem aizskariem,bet tukšs līdz to vienkārši nojauks!

 11. AI biedru sarakstos tamlīdzīgs uzvādrs nav atrodams. Vai AI deputāti vai valde nevarētu pagodināt sabiedrību ar savu pozīcijas skaidrojumu. Patiesības gaisotnē darbi sokas labāk, bet nepatiesi apvainojumi ar laiku neizbēgami atgriežas pie to radītājiem.

 12. Ja runā mūsu pašvaldības standartos, AI ir daudz atklātāka par jebkuru no ievēlētajām partijām. Skat. iedzivotaji.lv<br />
  Šeit arī atrodama informācija par valdes sēdēm (atklātas, 200 Ikškiles iedzīvotājiem – partijas biedriem noteikti)<br />
  Deputātiem ir pieņemšanas laiks vakaros – gan Ikšķilietim, gan Rīgā strādājošiem pieejams. Precīzāk var noskaidrot, sazinoties (informācija tajā pašā lapā)<br />
  <br />
  Biroja vadītāja:<br />
  Mob. 20041872<br />
  <br />
  e-pasts: apvieniba#iedzivotaji.lv<br />
  <br />
  KURA NO POZĪCIJAS PARTIJĀM NODROŠINA (KAUT VAI TIKAI FORMĀLI) KAUT KO LĪDZĪGU? KURA VĒL NO PARTIJĀM IKŠĶILĒ DZĪVO BIEŽĀK KĀ 3 MĒNEŠUS 4 GADOS?<br />
  <br />
  Ikšķilieti, tev ir tāda nekonstruktīva pieeja – prasīt TIKAI no tiem, kas kaut ko dara tās pašas informācijas pieejamības uzlabošanai. Vai tu vismaz tos internetā publicētos AI viedokļus esi izlasījis? Esi mazliet objektīvāks!<br />
  <br />
  PS<br />
  Mazliet par tieši AI adresēto jautājumu stilu.<br />
  “vai Jūsuprāt tagad nams ir jānojauc;” – es, piemēram, visu laiku esmu teicis, ka lietderīgāk ir nojaukt un visu apjomu kopā ar estrādi saplānot no jauna. Kādēļ tavā jautājumā šis tehniski/ekonomiskais (arhitektoniskais?) viedoklis tiek sasaistīts ar juridisku darbību (dāvinājuma līgumu)?<br />
  <br />
  Tādā pašā stilā būtu jautājums: “Kādēļ Ikšķilietis nemazgā rokas pirms ēšanas?” :)<br />
  <br />
  Ir cilvēki, kas runā par īpašu IKB nama vēsturi … Lai būtu, arī viedoklis. Tikai es to vēsturi neredzu ne darbos, ne pat tekstos. Jā, esmu viens piemērs viedokļu dažādībai (nekonsekvencei?) – estrādes gadījumā man šis vēsturiskais faktors liekas nozīmīgs<br />

 13. Jautājumi bija adresēti Apvienībai Iedzīvotāji (AI). AI izsaka neskaitāmus apvainojumus vienmēr, ja kāds izsakas vai rīkojas viņiem nesaprotami, bet savus rīcības plānus un nodomus nepauž. Citiem pārmet slepenību, bet paši rīkojas īpaši slepeni. Vienkārša morāle – nevar prasīt no citiem to ko paši nepilda. <br />
  Daudzi atceras, ka patreizējie AI deputāti aktīvi kritizēja iepriekšējo domi par IKB nama nolietošanu (daudzu gadu garumā namā notika visi pilsētas pasākumi un pašdarbības kolektīvu darbs)un ieteica domei pārņemt un apsaimniekot namu. Kas tik pēkšņi ir mainījies, ka tagad AI agresīvi iestājas pret šādu risinājumu. <br />
  AI vajadzētu sniegt atbildes un izskaidrot kādēļ savu interešu realizācijai izmanto ielaušanos IKB iekšējās lietās, kā stāsta, pat cenšoties pēkšņi un masveidīgi iestāties biedrībā, lai ar masu uzspiestu savu gribu. <br />
  Ja AI nespēj sabiedrībai izskaidrot savu savdabīgo rīcību, tās darbošanās nav uzskatāma par sabiedrības interešu aizstāvību.

 14. es nezinu, kas ir AI, bet man patīk jautājumi, tāpēc drusku piespamošu publisko telpu :)<br />
  <br />
  1. kas Jūsuprāt Kultūras biedrībai bija jādara ar biedrībai piederošo namu;<br />
  A: Forši, no Kultūras biedrības šībrīža skatījuma, ideāla darbība. Paši varēs turpināt neko nedarīt, jumts virs galvas būs un “zīmēties” varēs. Tiaki nesaprotu, KĀPĒC bija nams jānoved tik tālu, vai tiešām tur nebija nevienas galvas ar smadzenēm, kas saprot, ka katra māja ir jākopj savlaicīgi un naudiņu var nopelnīt ar saimniecisku darbību.<br />
  <br />
  2. vai Jūsuprāt tagad nams ir jānojauc;<br />
  A: Nē, nespējīgas tantes tur sēž tikai pēcpadomju laikā. Bija laiks, kad šī māja bija patiešām kultūras centrs un tieši šo cilvēku piemiņas dēļ, māju vajadzētu kapitāli atremontēt un aiz tās veidot piebūvi apvienojumā ar estrādes restaurāciju un pārbūvi, lai būtu iespējami mūsdienīgi pasākumi.<br />
  <br />
  3. vai Jūs vēlaties iegūt zemi un namu īpašumā;<br />
  A: Nē, Zemei kopā ar māju jāpieder pilsētai, ja jau Kultūras biedrība nespēj uzturēt, tad arī īpašums nevar viņiem piederēt.<br />
  <br />
  4. vai iesaistīsieties arī citu privātīpašumu likteņa lemšanā?<br />
  A: Jā, ja kāds nolems ko dāvināt pilsētai. Dome tikai rīkojas ar mūsu nopelnīto naudu, tāpēc tieši man, kā nodokļu maksātājam ir tiesības izteikt arī savu viedokli.<br />
  <br />
  :)Jauku dienu!

 15. Ja lietas notiktu atklaati un viss butu lieliski skaisti, likumigi, varbut saada sarakste butu pavisam lieka, Trapina kungs paskaidrotu savas riicibas motivus savlaicigi utt. Viens tomer paliek neatbildeets- kas buus ar Kulturas kalna projektu- un vispar jauna kulturas nama celtniecibu – kaa tad buus?

 16. Kādēļ AI tur noslēpumā savu uzstādījumu par Kultūras biedrības nama likteni? Publiskojiet lūdzu Jūsu viedokli vismaz atbildot uz dažiem jautājumiem:<br />
  1. kas Jūsuprāt Kultūras biedrībai bija jādara ar biedrībai piederošo namu;<br />
  2. vai Jūsuprāt tagad nams ir jānojauc;<br />
  3. vai Jūs vēlaties iegūt zemi un namu īpašumā;<br />
  4. vai iesaistīsieties arī citu privātīpašumu likteņa lemšanā?<br />
  <br />
  Paldies<br />
  Ar cieņu, ikšķilietis

 17. Īsumā – jau sen esmu rakstījis, ka IKB nama zemesgabals kopā ar estrādi ir vislabākā vieta pašvaldības sabiedriskā centra attīstībai. Ja viss īpašums ir pašvaldības rokās – ideāli. <br />
  <br />
  Bet šis dāvinātāja ierobežojums rīkoties ar ēku līdz nejēdzībai ierobežo attīstības iespēju. Tādēļ, manuprāt, pašvaldībai nevajadzēja steigties ar šāda līguma parakstīšanu. Šo punktu agrāk vai vēlāk nāksies mainīt, vienojoties vai tiesā. Un prasītājs visticamāk būs pati pašvaldība.<br />
  <br />
  IKB biedriem vēl ir tiesības šī līguma likumību apstrīdēt tiesā. Lai kā tas nepatiktu anonīmajam Domes komentētājam, pēdēja instance nav Strēlnieku ielā.<br />
  <br />
  Atā :)<br />
  <br />
  Viss pārējais nav par lietu, pārējais ir par kultūru. Un es palieku pie viedokļa, ka par kultūru pirmkārt atbildīgi pie varas esošie.

 18. Paldies par kārtējo anonīmo skaidrojumu. Atļaušos pieņemt, ka no dāvanas saņēmēja puses … Šādā komentārā redzama ļoti liela neapmierinātība ar to, ka kāds mēģinājis traucēt “labprātīgo, labticīgo, apdomāto un izsvērto dāvināšanu”. Vai pareizi sapratu – dāvanas saņēmējam (Jāņa/Induļa pašvaldībai) šo īpašumu iegūt gribējās daudz vairāk nekā dāvinātājiem to dāvināt? Tas sakrīt ar Zēģeles kundzes pirms vēlēšanām teikto, bet nesakrīt ar Zēģeles kundzes nupat izdarīto …<br />
  <br />
  Man kā nodokļu maksātājam jāpievienojas Hermaņa teiktajam, ka es nevēlos sabiedrības īpašumā saņemt graustu (tāda laikam tā Tamoviāa sponsorētā tehniskā atzinuma būtība), kura attīstību ierobežo dāvinātāja “pēdēja griba”. Izskatās, ka lētāk tas īpašums izmaksātu bankrota izsolē – nebūtu ierobežojumu, kas būvniecībā jau pirmajās kārtās papildus izmaksās vairākus simtus tūkstošu.

 19. Ja tu esi tā sabiedrība, kas nogurusi, izslēdz datoru. Es esmu tā sabiedrība, kas vēl uzskata par nepieciešamu šeit rakstīt un lasīt. Lai gan arī brīžiem nogurstu 🙂

 20. Pieņem kā vēlies. Manuprāt, “Rudzīšlaiki” Ikšķilē lielā mērā vēl turpinās gan pēc formas, gan satura. Tā vietā lai procesu publiskotu, tiek rakstītas atrunas par to, kāpēc sabiedrībai jāiztiek bez informācijas. Un šis jautājums ir Domes priekšsēdētāja vietnieka Rudzīša kompetencē (pēc nolikuma, kas bija spēkā viņam amatā stājoties).<br />
  Taāu kādu dienu viss vēl mainīsies – kā tagad izrādās “nesamierināmā” opozicionāra Induļa nokļūšana amatā ir pārmaiņu iespējas pierādījums 🙂

 21. TV tiešām filmējam domes sēdi un ierakstā var pārliecināties par to, ka šajā jautājumā gana daudz izteicās AI deputāti, kā arī noklausīties pašdarbības kolektīvu un citu personu iesniegumus, kuru skaļi nolasīja I.Trapiņa kungs.<br />
  Līgums nav slepens. Es vēlreiz atkārtoju, ka tas ir apskatāms, tas ir izsniegts tam deputātam, kurš to vēlējās saņemt. Citi pieprasījumi nav saņemti.<br />
  Andrim – nelikumīga ir nevis jaunu biedru uzņēmšana, bet fiktīvu dokumentu uzrakstīšana nakts laikā un nepatiesas informācijas iesniegšana valsts iestādēs ar mērķi – traucēt darījuma norisi, kā arī personas varas uzurpēšana, kura nav ievēlēta amatā likumā noteiktajā kārtībā un kurai nav spēkā esošu pārstāvības tiesību.

 22. Ja jau solījies diskusijās ar mani neisasitīties, tad pareizi būtu solījumus pildīt. Vai vienkārši beidzot sāk parādīties izpratne par to, ka tikai runājot var nonākt pie kopīga viedokļa nevis norobežojoties, pat neskatoties uz oponenta domu gājienu. Katram ir tiesības uz savu viedokli un tiesības tapt uzklausītam.<br />
  <br />
  Kas attiecas uz Domes drīkstēšanu pārņemt Kultūras namu bez konkrētiem plāniem, man šķiet, ka racionālas rīcības pamatā ir apdomāt sekas pirms kaut ko darīt, bet ja tas skar sabiedriskos līdzekļus, tad par to vēl ir jāpainformē tos, kas šos līdzekļus ir sametuši, t.i. maksājuši nodokļus. Personīgi es neko sliktu nesaskatu tajā, ka IKB nams tagad ir Domes īpašums, bet gan tas process kā tas notika, tas gan nav korekts, un tāpēc ir tik daudz jautājumi arī radušies AI deputātiem. Diskutēt vajag pirms kaut ko dara nevis pēc tam brīnīties, ka sabiedrība nesaprot notikumu gaitu….

 23. Raksts ir varens AI bezpēcīgu dusmu izvirdums. Kad beidzot AI sapratīs, ka sabiedrība ir nogurusi no viņu histēriskās opzicionāru intrigošanas. Kas šīs murgošanas pamatā, opozīcija kā dzīves stils, vai tomēr kāds aprēķins? No krasajām attieksmes maiņām pret kultūras nozari Ikšķilē un uz krimināla robežu balansējošu jaukšanos Kultūras biedrības īpašumu lietu kārtošanā rada aidomas par visai negodīgu nodomu klātbūtni AI savdabīgajās darbībās. Šķiet, ka AI ir pārņēmusi visatļautības eiforija un tās deputāti un runasvīri ir aizmirsuši, ka ne vienmēr visatļautība paliek nesodīta. AI derētu paskaitīt cik ikšķilieši ir sajūsmā par šādiem apvainojumu izvirdumiem. Varbūt šis sports sajūsmina tikai Andri, Hermani, Otto, bet vairums vēlas profesionālu, lietišķu un godīgu deputātu darbu par nodokļu maksātāju maksātu algu.

 24. Vai tad domes sēdes neviens nefilmē?Tur tad redzētu cik % ir fantāzijas un % ir meli!Man gan kaut kā liekas ka Jūs mums te visu nestāstiet vai arī stāstiet tā kā Jums ir ērtāk!Kuri ir šie iedzīvotāji un kolektīvi ,kas rakstījušas atbalsta vēstules?Vai tie ir domāti darba kolektīvi?Nu kaut ko Jūs tur neskaidri izsakāties.<br />
  <br />
  Bet ja tiešām AI fantazē,tad kāpēc Jūs nedodiet iespēju iepazīties ar šo līgumu,ja jau tur viss ir likumīgi?Un ja tomēr šis papīrs ir tik slepens,tad tas netīši norāda uz to ka tur ir kas slēpjams.<br />
  <br />
  Tas gan man liekas smieklīgi,kad ja biedrība uzņem jaunus biedrus ,ir kas nelikumīgs!Atvainojos,bet tas ka Zēģele 20.oktobra pilnsapulcē iesniedza atlūgumu un 29.oktobrī tomēr parakstīja šo dokumentu-ir likumīgi?Faktiski viņa apveda ap stūri visus biedrus !

 25. Pēc tam kad Hermanis nosauca Latviešus par kalpu tautu kam visā un visu vajag priekšrakstus apsolijos ar viņu vars diskusijās neiesaistīties, bet nu atkal sanāk.<br />
  kāpēc nedrīkst dome nedrīkst pieņemt kulturas namu bez plāniem? Labāk lai kultūras biedrība, kura netiek galā ar īpašumu, atdāvina to graustu ar zemi kādam kurš tur uztaisīs, labākajā gadījumā McDonaldu vai krogu?

 26. Palasi civillikumu, kurā ir atrunāts, ka dāvinājuma pieņemšana nav obligāta un apdāvinātajam ir tiesības atteikties no dāvinājuma.<br />
  <br />
  Un Domei ir jāizvērtē ko darīs ar šo dāvanu pirms pieņem to.<br />
  <br />
  Dome nedrīkst būt āigāns, kas “dāvātam zirgam zobos neskatās”!!

 27. Problēma ir nevienprātībā, daudzus no mums apmuļķoja un šo situāciju noveda līdz šai bezizejai.<br />
  <br />
  1.Biedrības vadītāja neveica darbības kas veicinātu attīstību.<br />
  2.Pilnsapulcē stāstot par bezizeju radīja depresīvu noskaņu par bezizeju, jo biedrībai ir parāds un vienīgā izeja ir dibināt akciju sabiedrību, kam visi arī piekrita. Vienīgi akciju sabiedrības gadījumā neparedzēja zaudēt zemi un namu, bet gan nodot tikai namu akciju sabiedrības lietošanā.<br />
  <br />
  3.Aptuveni pēc nedēļas tika pēkšņi tika sasaukta sanāksme, kur pēkšņi vairs bija tikai variants atdot namu Ikšķiles novada domei.<br />
  Šo piedāvājumu izteica E.Zēģele, J.G.Rubenis, O.Tamoviāš nolasot I.Trapiņa vēstuli kurā nebija minēts nekas konkrēts, bet stāstīts par vajadzību sadarboties, netika izskatīts nekads Līgums, piedevām sanāksmes noslēgumā E.Zēģele uzrakstīja iesniegumu par Valdes priekšsēdētājas pilnvaru nolikšanu.<br />
  <br />
  4.Pēc nedēļas, dienu pirms domes sēdes, paziņoja ka Kultūras biedrība parakstīs līgumu ar Ikšķiles domi.<br />
  <br />
  No Zēģeles kundzes puses ir vairāk kā neētiski parakstīt šādus dokumentus, jo savā darbības laikā, Kultūras biedrības labā nav panākusi praktiski neko. Pat vecais līgums ar domi kurš tika lauzts, bija vairāk nekā nekas, jo vismaz nams bija apkurināts.<br />
  <br />
  Pirms vēlēšanām J.G.Rubenis un E.Zēģele uzskatīja namu par labu esam, lai spoguļotos uz nama sienām, bet paveikt darbu tā, lai biedrība nezaudētu savu namu un zemi nespēja.<br />
  <br />
  Man sirds sāp, jo labprāt nerakstītu šos vārdus, atvainojos jā kādu aizskāru, bet klusēt arī nespēju.

 28. Kārtējā Hermaņa pērle “parasti apdāvinātais dāvinājumu pieņem tad, ja zina ko ar to darīs…”, <br />
  Negribi man savu mitekli uzdāvināt (protams ja tas ir Tavs), es nezinu kur Tu dzīvo bet mājas dāvinājumā pieņemu jebkurā laikā.

 29. Nevaru atbildēt par AI deputātiem, bet tieši Pienenes pieminētā neskaidrība par nama attīstības iespējām uztrauc arī mani.<br />
  <br />
  Dāvinājums kā tāds principā ir pareizs, taāu ar tik pretrunīgu biedrības un Domes (ne)sadarbības vēsturi un sabiedrībai (nodokļu maksātājiem) neizdevīgiem noteikumiem … Ja namu nedrīkst nojaukt vai rekonstruēt, tad šāds dāvinājums izskatās kā līdzeklis kārtējai pie-būvniecībai, jo pat Domes vadītājs (ikskile.lv) jau runā par SEŠIEM (nejaukt ar 7) BŪVNIECĪBAS GADIEM. <br />
  <br />
  Manuprāt, šim dāvinājumam redzamā saistība ar kultūru ir tikai nama un dāvinātāja nosaukumā, jo kas tad liedz finansēt to kultūru šajās telpās jau tagad? Ja līdzekļu trūkums, tad kur tie radīsies rīt? Ja sliktā sadarbība ar IKB, tad šis dāvinājums patiesi dīvains izskatās – nevar vienoties par sadarbību, tad ņem un tai novadam/valstij uzdāvina. Kaut ko tādu līdz šim tikai Krievijā biju manījis. Arī reketa laikos dāvināja – kad gludeklis uz vēdera uzsila … <br />
  <br />
  Vēl jau var runāt par AI “melno roku”, kas stiepjas pēc šī bankrotējušā īpašuma un tādēļ tas “jāglābj”. Tas man atgādina saucienu: “Ķeriet zagli!” Ja īpašums pieder sabiedriskai organizācijai ar statūtiem un iestāšanās procedūru, tad, kā es saprotu, kāda cilvēka vai grupas iestāšanās biedrībā, kurā tos uzņem, nevar būt nekas krimināls. Cita lieta, ka biedrība kā daudz kas Ikšķilē ir “ģimene”, kur “svešiniekus” neielaiž, pat ja tādēļ jādraudzējas ar seniem ienaidniekiem, tomēr “savējiem”. <br />
  <br />
  Zemāk komentāros es redzēju “svarīgo” informāciju par sūdzēšanos policijā, bet tas jau nav nekas jauns – Bokmeldera kungs Jāņa domes sastāvā tā organizēja sabiedriskās apspriešanas :)<br />
  <br />
  Vai tiešām KK bīdītāji tagad gatavi iespiesties IKB namā? Vai (ne)esošo (giga)kultūras stratēģiju ir iespējams tā “apgraizīt”? Ja kāds var atbildēt uz šiem jautājumiem, laipni lūdzu izskaidrot arī man. Pateicos jau iepriekš .

 30. Pirmkārt, parasti apdāvinātais dāvinājumu pieņem tad, ja zina ko ar to darīs… šajā gadījumā tikai pēc līguma parakstīšanas publiski izskan domas par naudas ieguldīšanu nama renovācijā. Un kas notiks tālāk? <br />
  <br />
  Otrkārt, tas nav normāli, ka deputātiem liek balsot par līgumu, kuru neviens no AI deputātiem nav redzējis un iepazinies iepriekš.<br />
  <br />
  Cepšanās jau par to, ka pārņemšana notiek slepeni no sabiedrības un līdz ar to ir daudz jautājumu uz kuriem nav atbilžu (sk. rakstu).

 31. Sveiciens ikšķiliešiem. Sen nav sanācis uzrakstīt kādu komentāru. Man līdz galam nav skaidrs notikušā darījuma pamatojums un ikšķiliešu ieguvumi vai zaudējumi nākotnē. To rādīs laiks. <br />
  <br />
  Tomēr pavisam nesaprotu, par ko gānās AI? Vai Kultūras biedrībai nebija tiesību dāvināt tai piederošo īpašumu tam, kam vēlas? Domāju, ka bija šādas tiesības. Cits jautājums ir par to, vai Ikšķiles domei vajadzēja pieņemt šādu dāvinājumu, kur būs jāveic pamatīgi ieguldījumi, bet liekas, ka AI tas neuztrauc.

 32. Nu gan laikam Jums trūkst argumentu, ja jau šādus tekstus sākat rakstīt! Applausi AI par vērienīgu domes darba dezorganizāciju. Ja jau AI mērķis ir tērēt nodokļu maksātāju naudu, lai viss domes kolektīvs pusi no sava darba laika veltītu AI iegribu apmierināšanai, kaut arī bez rezultātiem, tad mērķis ir veiksmīgi sasniegts.

 33. Dace, runa nekur nevar iet, bet ja mēs runājam par notiekošo tad priekšlikums par Ikšķiles kultūras biedrības nama izmantošanu nāca no tā paša AI. Pieļauju domu, ka Indulis cer, ka opozīcija būs tik pat flegmātiska un inerta kāda bija viņa laikā, jo toreiz jautājot opozīcijas deputātam par iespēju iepazīties ar dokumentiem, varēja dzirdēt žēlabas Jānis neko nedod.<br />

 34. Andri, Jūs kļūdāties, ja sakāt, ka process 3 mēnešus zem galda menedžēts. Runa iet par viedokļiem, kas valdīja šos mēnešus, par partiju programmās iekļautiem mērķiem saglābt kultūras namu, nevis par konkrētām sarunām un darījumiem. Konkrētas sarunas tika uzsāktas brīdī, kad dome pieņēma lēmumu par 80 tūkstošu latu līdzekļu novirzīšanu ēkas iegādei. Tad pie visiem citiem objektu piedāvājumiem tika iesniegts piedāvājums naudu ieguldīt kultūras nama rekonstrukcijai. Tā arī sarunas noveda līdz vienotam rezultātam, ko redzam šodien.

 35. Izskatās, ka šeit viedokli (informāciju?) sniedz ļoti konkrētas pašvaldības amatpersonas. Kā parasti – bez vārda un atbildības :)<br />
  <br />
  Rīgā arī pašvaldība lieto privātos zemes gabalus, nomu nemaksā, bet par nesamaksāto NĪ nodokli soda naudas uzrēķina. Un pēc tam pievāc vai prihvatizē. Tur gan parasti (bijušie) īpašnieki protestē un tiesājas, IKB pēc 7 “spaidu gadiem” atdāvina īpašumu un vēl laimīgi esot?! Varbūt man arī kaut ko pašvaldībai uzdāvināt?<br />
  <br />
  Var jau teikt, ka AI brīžiem ir neveikli. Šie 5 deputāti uz pilnu slodzi strādā pamatdarbā un viņiem nav administratīvā resursa. Tomēr viņi ir pieejami un viņu teikto vienmēr var pārbaudīt.<br />
  <br />
  Induļa/Jāņa tandēms gan rāda arvien labāku (savā nozīmē) sniegumu. Jānis vienmēr ir veikli darbojies un opozīciju (lasi – sabiedrību) ar informācijas druskām barojis, bet šobrīd viņam klāt nākusi Induļa nenovērtējamā pieredze, kur ir tie daži caurumi, pa kuriem informācija noplūst, tādēļ 3 mēnešus process “zem galda” menedžēts.<br />
  <br />
  Par Zēģeles kundzi biju labākās domās … Vai tad 3 vai 5 gadus atpakaļ nevarējāt uzdāvināt? Saprotu, saprotu, tad Jāņa pozīcija bija tik stipra, ka par šo dāvanu ne konfektīti, ne labu rakstiņu presē nedabūtu. Un vēlēšanām kāds trumpītis bija. Nu, katram sava cena. Kad nākošreiz kāds sauks palīgā “kultūru glābt”, es droši vien neiešu.<br />

 36. Viens no stadiona projekta bīdītājiem tagad strādā fondā, kas grib privatizēt mazās slimnīcas. Protams viņš būtu krīzes laikā pacēlis Ikšķiles sportu neredzētā līmenī, un visa Latvija brauktu sportot uz Ikšķili.

 37. Vai tad AI bija tā kas noraka Sporta centra projektu? 🙂 Vai tomēr tas mira pats savā nāvē? Dome starp citu vēl nav lēmusi par zemes iznomāšanu …, lai gan jau gandrīz gads ir apkārt kopš Dome ir saņēmusi divus zemes nomas pieteikumus….

 38. ļoti daudzkam šajā rakstā var piekrist bet nekādā gadījumā nedrīkst klausīt AI, jo viņi kā Lembergs, jubkuru nopietnu jautājumu spēj novest līdz absurdam bet tālak par tukšu mūldēšanu netiek. <br />
  Kaut gan varbūt vienreiz vajadzētu iztērēt naudu un uztaisīt aptauju “jānoskaidro pašvaldības vajadzības un jāveic iedzīvotāju viedokļu apkopošana”, lai pierādītu ka lielākajai daļai ikšķiliešu ir vienalga vai zils ar zaļām svītriņām vai dzeltens vai brūns, galvenais lai būtu, lai būtu funkcionāla estrāde, kūltūras nams, sporta laukumi u.t.t.<br />
  Es vel joprojām nevaru pārdzīvot AI pakāsto sporta laukumu Lupīnu ielā u.t.t.<br />
  Starpcitu man liekas ka kāds no AI solijās nākt ar labāku piedāvājumu bet nekur tālāk muldēšanu netiek. Protams ka jebkurš no AI prot labāk un pareizāk ceļus būvēt, kanalizāciju rakt u.t.t.

 39. Noliekiet blakus šos grābekļus un sapratīsiet. Bērni šeit pieminēti, kā tie, kas aizmirsuši šo grābekli lapās.<br />
  <br />
  Asākas izjūtas vārētu būt fiziski spēcīgākajai sabiedrības daļai.<br />
  <br />
  Savu grābekli nedzird!<br />

 40. Vai, lūdzu, varat paskaidrot Jūsu uzburtās rudenīgās ainas ar grābekļiem zemtekstu? Mani vienmēr padara možu visi gadījumi, kad tiek pieminēti bērni? Vai kliedēsiet miglu, lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi?

 41. Ieguldījumu summa nav noteikta, protams, to varēs noteikt tikai pēc procedūras izvērtējot izmaksas atbilstoši likumā noteiktā kārtībā izstrādātam rekonstrukcijas projektam un iekļaujot šo summu budžetā. Tas bija summas piemērs. Izejot no rekonstrukcijas plāniem, kuri reiz ir tikuši sagatavoti un ir kultūras biedrības rīcībā sīkāk neaprēķinot šī summa varētu svārstīties ap minēto, bet tā nav konstanta un apstiprināta.

 42. Te nu pirmo reizi parādās, ka dome ir gatava ieguldīt 300 000 LVL. Zēģeles kundzes izteikumos gan nams tika novērtēts starp 200000-300000 LVL. Kur pēkšņi šāda atšķirība?

 43. Pirms slēdzām darījumu, saņēmām sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja novērtējumu, atbilstoši kuram šī īpašuma tirgus vērtība ir 47 000 LVL. Kadastrālā vērtība ir lielāka 56 349 LVL. Jūs esat dramatiski pārvērtējuši šo nolaisto ēku, tā nav tik vērta.

 44. Izmeklēšana tas ir labi. <br />
  Bet ejot pa rudenīgajām lapām svarīgi ir atcerēties par aizmirstu grābekli, jo daudz sāpīgāk par pieaugušo grābekli ir bērnu grābeklītis.<br />
  <br />
  Veselā sabiedrībā vesels gars!

 45. Te nu pirmo reizi parādās, ka dome ir gatava ieguldīt 300 000 LVL. Zēģeles kundzes izteikumos gan nams tika novērtēts starp 200000-300000 LVL. Kur pēkšņi šāda atšķirība?

 46. Ja jau 3 mēnešus ir veiktas sarunas starp IKB un Domi… vai par to gaitu nevajadzēja informēt Ikšķiles sabiedrību jau savlaicīgi?<br />
  <br />
  Vai tad šīs ēkas vērtība ir tikai 47.000Ls? Neesmu NĪ jomas zinātājs, bet liekas, ka tas ir daudz par maz un tā ir kadastrālā vērtība. Ja liek a/s pamatkapitālā, tad liek nevis pēc kadastra vērtības, bet gan pēc tirgus…. un sanāktu 50/50 līdzdalība. Līdz ar to nebūtu nekāda līdzekļu izšķērdēšana.<br />
  <br />
  Kas notiks tālāk? <br />
  <br />
  Kāpēc šie jautājumi iepriekš nebija izskatīti Domes sēdēs? Kas no Domes bija pilnvarots vest sarunas?

 47. Ļoti leģitīmi, ja iepriekš Kultūras biedrība varēja mēģināt nodrošināt eksistenci ar Kultūras nama telpām, tad tagad būs jālūdz telpas ar iesniegumiem un jāgaida 15.dienas un žēlastība.<br />
  <br />
  Vai vispār ir jēga no deputātu korpusa, ja visi lemj aizmuguriski un tas netiek apspriests.

 48. Steiga bija nepieciešama, jo personu grupa paralēli veica darbības, kuras dome klasificē kā noziedzīgas, lai nelikumīgā veidā mainītu kultūtras biedrības valdes sastāvu un šis darījums netiktu veikts. Par nelikumīgo darbību izvērtēšanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības dome ar kultūtras biedrību vakar 02.11.2009. iesniedza iesniegumu policijā. Par laimi noziedzīgais nolūks nav izdevies un darījums ir veiksmīgi realizēts. Visas valsts iestādes ir brīdinātas par nelikumīgajām darbībām un to neleģimitāti.

 49. Kopētājs darbojās, tikai nebija ko kopēt, skat.iepriekšējo skaidrojumu.<br />
  Par līguma gatavošanu – tā projekts tika gatavots tikai pēc kultūras biedrības lēmuma pieņemšanas 20.oktobrī. Sarunas par šo tēmu ilga 3 mēnešus. Līguma gala redakcija tika koriģēta vēl parakstīšanas dienā 20 minūtes pirms parakstīšanas, saskaņojot abu pušu viedokļus.<br />
  Par akciju sabiedrību – tas bija kultūras biedrības un domes pārstāvju sarunās izskatīts variants, kas tomēr nebija realizājams likuma šķēršļu dēļ, proti, ja kultūras biedrība iegulda pamatkapitālā ēku 47 tūkst.vērtībā un dome tajā iegulda apm.300 tūkt. līdzekļu, bet katram paliek 50% akciju, dome izšķērdē naudu atdodot kultūras biedrībai apm 253 tūkst.LVL. Tā nevarēja rīkoties un bija nepieciešams “leģitīms” variants, ko arī puses izvēlējās.

 50. Ja jau šis līgums tika veidots 5.mēnešus un viss ir tik skaidri pārskatāms un nevainojami, kas lika to virzīt ar tādu steigu un slepenību?<br />
  Kādēļ O.Tamoviāš vēl pirms mēneša virzīja ideju par akciju sabiedrību ar Ikšķiles domi?<br />
  <br />
  Protams viss tas ko rakstu ir meli un tikai!!

 51. Neviens nemelo, esmu tas cilvēks, pie kura šie oriģināli atradās un man līdzi uz zemesgrāmatu nodaļu bija abi eksemplāri – gan domes gan iesniedzamais zemesgrāmatā. Tomēr, tas nebija pārkāpums, jo likums paredz informāciju uz deputāta pieprasījumu sniegt 15 dienu laikā, savukārt jaunie pašvaldības nolikuma grozījumi stājās spēkā jau 30.10.2009. un vairs neparedz ātrāku atbildes uz iesniegumu sniegšanu. Neskatoties uz 15 dienu termiņu, līguma kopija deputātam tika nosūtīta agrāk.

 52. Līgums , pēc Ogres TV video informācijas , sastādīts trijos eksemplāros . Viens eksemplārs Ikšķiles pašvaldībai , otrs – kultūras biedrībai , trešais – Ogres zemesgrāmatu nodaļai . “meli” raksta : “Līgums netika izsniegts, jo brīdī, kad tas tika pieprasīts, atbīldīgais darbinieks ar līguma oriģinālu atradās Ogres zemesgrāmatu nodaļā un tehniski nebija iespējams to nokopēt. Kurš melo – vai “meli” , vai E.Zēgele, uzstājoties līguma parakstīšanas dienā Ikšķiles domes ēkā.

 53. Nē. Zemesgrāmatā ir nostiprināts aizliegums ēku nojaukt, uzlikts pienākums to rekonstruēt. Līgumā iekļauts aizliegums īpašumu atsavināt trešajām personām, t.i., nodot privatizācijai u.tml., kā arī paredzēts, ka šis īpašums ir izmantojams tikai kultūras vajadzībām.

 54. Šajā rakstā minētais 70% ir meli un 30% fantāzijas. Lemjot par šo jautājumu domes sēdē, ļoti plaši savu viedokli izteica K.Upaciers, I.Mežaraupi, Ģ.Baķis, saņemot konkrētas speciālistu atbildes, tāpēc, apgalvojumam par armiju un debašu pārtraukšanu nav pamata. Domes priekšsēdētājs pusstundu lasīja vairākas ar kultūru saistītu iedzīvotāju un kolektīvu vēstules, kas pauda atbalstu šādam domes lēmumam.<br />
  Līgums netika izsniegts, jo brīdī, kad tas tika pieprasīts, atbīldīgais darbinieks ar līguma oriģinālu atradās Ogres zemesgrāmatu nodaļā un tehniski nebija iespējams to nokopēt. Pēc atgriešanās, darbinieks nekavējoties noformēja atbildi uz iesniegumu un pievienoja līguma kopiju.<br />

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu