Trūkst ticamības momenta – Kultūras Biedrības nama dāvināšanas diena

Ikšķiles Kultūras biedrības nams.
Ikšķiles Kultūras biedrības nams.

Šis raksts tiek veidots izpratnes veicināšanai sakarā ar oktobra nogales notikumiem, kad starp Ikšķiles novada pašvaldību un Kultūras biedrību tika noslēgts dāvinājuma līgums atlīdzības nozīmē par Ikšķiles Kultūras biedrības zemes un nama iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Kā tas notika

– 20.oktobrī notika ārkārtas Kultūras biedrības pilnsapulce ar mērķi realizēt nama dāvinājumu.

– 28.oktobra Ikšķiles novada Domes sēdes sākumā, dienas kārtībā, tika iekļauts ārkārtas- papildus jautājums – par Kultūras biedrības nama iegūšanu īpašumā, pieņemot to ar dāvinājuma līgumu.

– 29.oktobrī starp Ikšķiles pašvaldības domes priekšsēdētāju un Kultūras biedrību tika noslēgts augstāk minētais dāvinājuma līgums.

Izņemot „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputātus, nevienam citam no Ikšķiles domes deputātiem Kultūras nama sakarā neradās pilnīgi neviens jautājums, un nevilšus radās priekšstats, ka viss ir izrunāts kādā kabinetā aiz aizvērtām durvīm. Tikai „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” deputāti domes sēdē uzdeva jautājumus par iespējamā līguma sastāvdaļām, par to, kurš segs Kultūras biedrības nama komunālo maksājumu parādu, par to, ko tieši Kultūras biedrība varēs darīt jau atdāvinātajā namā, un cik ilgi. Domes sēdes laikā domes priekšsēdētājs I.Trapiņš, uz uzdotajiem jautājumiem neatbildot, strupi ierosināja pārtraukt debates un, gandrīz kā ar pavēli armijā, stingri uzsauca: „Ierosinu pārtraukt debates un balsot. Kurš „par”?” Pozīcijas deputātu paklausība šajos balsojumos ir uzteicama. „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” deputāti, tāpat kā daudzi Ikšķiles novada iedzīvotāji, vēlas Kultūras nama atjaunošanu kopā ar kultūras dzīves atdzimšanu. Tomēr, steigā sagatavotu lēmumprojektu, par kura detaļām 2/3 domes deputātu vispār nevēlējas izteikties, savukārt, domes priekšsēdētājs nevēlējās apspriest jautājumu pēc būtības, „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti atbalstīt nevar. Domes sēdē tika apgalvots, ka dāvinājuma līgumu sagatavos 3 dienās, taāu to parakstīja jau nākamajā dienā pēc domes sēdes.

Izbrīnu rada, ka šādi, tik ilgi izsāpēti jautājumi, tiek pieņemti steigā, neskatoties uz to, ka vēl pirms mēneša domes vairākuma deputāti izteica solījumu, ka, saistībā ar veco Kultūras namu un nepieciešamību būvēt jaunu, ir konceptuāli jānoskaidro pašvaldības vajadzības un jāveic iedzīvotāju viedokļu apkopošana. Te pēkšņi ir radies neatliekami izskatāms jautājums – pieņemt steigā ”sakārtotu” dāvinājumu, aizmirstot lietu kārtību, domes nolikumu, visus solījumus. Runājot par Ikšķiles kultūras dzīvi – jaunā sasaukuma 2009.gada domes sēdēs nav bijis neviena jautājuma par Kultūras biedrības nama turpmāko likteni. Tieši pretēji – K.Upaciera vairākkārtējiem ierosinājumiem kultūras komitejas un domes sēdēs par to, ka  pašvaldība varētu sadarboties ar Ikšķiles Kultūras biedrību jautājumā par dienas aprūpes centra izvietošanu šajās telpās, norādot, ka tas nav iespējams, dome nobalsoja par īpašuma iegādi, piešķirot LVL 80 000 no domes budžeta šim mērķim un  izsludinot interneta mājas lapā un avīzē „Ikšķiles vēstis” sludinājumu ar lūgumu piedāvāt īpašumus.
Kā vienu no labākajiem risinājumiem „pozīcijas deputāti” piedāvāja nelielu koka namiņu (kur agrāk bija solārijs) pie bijušā ‘’Stūra’’ veikala ar iegādes cenu 50 000, un remontam tad paliktu 30 00 LVL. Tāpat tika noraidīti „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” priekšlikumi izvērtēt iespējamās sadarbības formas ar Kultūras biedrību, lai pašvaldība deleģētu Kultūras dzīves organizēšanu Kultūras biedrībai uz sabiedrībai izdevīgiem noteikumiem. Lieki piebilst, ka aktīvs Kultūras biedrības biedrs ir arī domes deputāts Jānis Gunārs Rubenis, kuram attiecībā uz Kultūras biedrības nama izmantošanu komentāru nebija. Dome no šādu jautājumu izskatīšanas ir veikli izvairījusies ar dažādām atrunām. „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti uzskata, ka ir nekorekti komiteju un domes sēdēs iekļaut jautājumus, par kuriem 1/3 deputātu pirms tam nav saņēmuši pilnīgi nekādu informāciju, un, sekojoši sēdē vienkārši tiek fiksēts balsojumus – „par” vai „pret”, ja vien „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputāti nelūdz īpaši ieprotokolēt viņu viedokli, ko mēs iemācījāmies tikai pēdējas divās sēdēs. Tā nu publiski izskan tikai balsošanas rezultāti. Tad nu pēc domes sēžu protokoliem vien ir grūti spriest par to, vai  „pozīcijai”  ir bijusi velēšanās konstruktīvi sadarboties kopīgu mērķu labā!

Vēl interesantāk ir, ka dāvinājuma līgums pēc tā parakstīšanas kļuva slepens un „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputātiem, pēc pieprasījuma, nav pieejams. Lai saņemtu līguma kopiju, domes priekšsēdētājs lūdza uzrakstīt iesniegumu, kas arī tika izdarīts. Tagad atliek vien gaidīt atbildes vēstuli pa pastu. Atbilde ir izsūtīta 02.11.2009, tā arī neizsniedzot līguma kopiju.

Šajā sakarā nav skaidri būtiski jautājumi, kas, visticamāk, arī nav iekļauti dāvinājuma līguma saturā, kādēļ ir grūti paļauties vien uz priekšsēdētāja nodomu tīrību. Ir jautājumi, kas joprojām palikuši aktuāli gan sabiedrībai, gan Kultūras biedrības biedriem.

Izrietošie jautājumi:

  • Kāpēc dāvinājumu, kam ir parāds, neiekļauj Ikšķiles novada domes finanšu komiteju sēdes dienas kārtībā, bet iekļauj kā ārkārtas jautājumu – uzreiz domes sēdē? Kas notiks ar parādu par komunālajiem maksājumiem (aptuveni Ls 2400)? Vai Ikšķiles pašvaldība ir apņēmusies dzēst Kultūras biedrības parādus kā pateicību par īpašumu?
  • Kāpēc līgums, ko no vienas puses slēdz Ikšķiles novada pašvaldība, nākamajā dienā daļai deputātu ir slepens?
  • Kāpēc Ikšķiles novada domes vadība ar Kultūras biedrību kuluāros ved šāda statusa sarunas? Pārliecinot gados vecākus Kultūras Biedrības valdes locekļus par darījuma izdevīgumu. No kā var spriest, ka kādam atkal kaut kas uz priekšu tiek apsolīts. Tāpat kā grupai „ Iedomu spārni” jaunajam albūmam un priekšsēdētāja amats P/A „Līvi”.
  • Kādā apmērā ir paredzēta rekonstrukcijas pārbūve? Kas un par ko pārtop? Cik tas izmaksā? Kāpēc ilgi nostāvējušais nams tik pēkšņi saņēma tehnisko novērtējumu par kuru no savas kabatas samaksā Kultūras biedrības valdes loceklis O.Tamoviās.
  • Kādā apmērā Kultūras biedrībai būs tiesības lietot rekonstruētās telpas bez atlīdzības? Dāvinājuma līgums atlīdzības nozīmē paredzēšot, ka apdāvinātajam – domei, būs jāsniedz pakalpojums – kādi tieši tie būs? Vai Ikšķiles novada pašvaldība apņemsies bez atlīdzības nodrošināt konkrētas telpas, kā to paredz likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, Kultūras biedrības darbības vajadzībām, kas būtu ne tikai pasākumu organizēšana? Nebūtu pareizi visu Ikšķiles kultūras biedrības iepriekš sasniegto, kas ir  pilsētas vēstures neatņemama sastāvdaļa, vienkārši izmest miskastē.
  • Cik lielu naudas summu Ikšķiles novada pašvaldība ir nolēmusi iekļaut 2010.gada budžetā Kultūras nama renovācijai un kā tas atsauksies uz Ikšķiles novada iedzīvotāju ienākuma nodokļu daļu.

 

Lielākā daļa Ikšķiles iedzīvotāju vēlas lai Kultūras nams atdzimtu līdz ar tā aktīvu darbību, bet vai tas būs tas, ko mēs vēlamies, vai gluži pretēji – par to šobrīd ar balsu vairākumu vienpusēji izlemj Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs un pozīcijas deputāti, noklusējot patieso notikumu gaitu. Vai tā paliks, vai nē, ir atkarīgs arī no mums visiem.