Indulis Trapiņš par Ikšķiles novada uzņēmējiem

Lūk viens piemērs pašvaldības attieksmei pret uzņēmējdarbību Ikšķiles novadā:

SIA “Marss” pirms sešiem gadiem, kad Ikšķiles novada pašvaldību jau vadīja Indulis Trapiņš (Vienotība), ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar Ikšķiles novada pašvaldību par zemes nomu uz 25 gadiem (pēc neoficiālas informācijas), ieguldījis uzņēmuma līdzekļus un piesaistījis Eiropas finansējumu lai izveidotu šķiroto atkritumu apsaimniekošanas laukumu.

Pašvaldība noslēdzot jauno līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar Clean R, iekļāva punktu:

..SIA “Clean R” līguma ietvaros jānodrošina arī dalīti savākto sadzīves atkritumu šķirošanas laukuma un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izbūve pašvaldības norādītajā vietā – nekustamajā īpašumā “Kaparāmura karjers – Ezeri”, Tīnūžu pagastā (blakus esošajam šķirošanas laukumam).

Lai maksimāli traucētu SIA “Marss” šķiroto atkritumu laukuma darbību (Kaparāmura karjers – Ezeri), tika dots rīkojums pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” par slēdzamās barjeras pārnešanu pirms SIA “Marss” ierīkotā laukuma iebrauktuves, lai pilnībā bloķētu uzņēmēja darbu.

Ja pašvaldība būtu paredzējusi otrā šķiroto atkritumu laukuma izveidi citā vietā, Ikšķiles novada iedzīvotājiem būtu ieguvums! Ar šādu attieksmi nevajag cerēt, ka uzņēmēji nāks ar idejām – viņi drīzāk muks prom, un pēc iespējas ātri, kā to pēdējos gados ir izdarījuši vairāki lieli nodokļu maksātāji, pārceļot savus uzņēmumus uz blakus novadiem.

1 KOMENTARS

  1. Nezinu kādas idejas tiek gaidītas, bet es trīs reizes gāju risināt vienu jautājumu, saņēmu solījumu ka dome apspriedīsies, izdomās u.t.t.. Ir pagājuši divi gadi … viņi vēl apspriežas.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu