Ūdens un kanalizācijas tarifi Ikšķiles novadā paliks dārgāki

Daudzdzīvokļu nams Melioratoru ielā
Daudzdzīvokļu nams Melioratoru ielā.

Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisija pēc SIA „Ikšķiles māja” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izvērtēšanas nolēma apstiprināt šādus tarifus:

PakalpojumsCena Ls par 1 m3 bez PVNCena Ls par 1 m3 bez PVN
No 2012.gada 12.oktobra No 2013.gada 1.augusta
Ūdensapgāde0.59 Ls0,62 Ls
Kanalizācija0.79 Ls0,86 Ls
Jaunie tarifi Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā stāsies spēkā 2013.gada 1. augustā.

Lēmumu par tarifu apstiprināšanu regulatora padome pieņēma 2013.gada 5.jūnija sēdē.

Līdz šim ūdenssaimniecības tarifi Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā nav bijuši regulatora noteikti, jo ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedza  pašvaldības aģentūra, pēc kuras likvidācijas šīs funkcijas ir nodotas SIA „Ikšķiles māja” kas ir komercuzņēmums.

Apstiprinātie SIA „Ikšķiles māja” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti un noteikti tādā apmērā, lai segtu uzņēmuma sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt lēmumu.

SIA „Ikšķiles māja” īpašnieks ir Ikšķiles novada pašvaldība. Komersants bez ūdenssaimniecības pakalpojumiem sniedz arī siltumapgādes, dzīvojamo namu apsaimniekošanas, sadzīves atkritumu savākšanas, pilsētas apsaimniekošanas un labiekārtošanas, kā arī citus pakalpojumus.

Video no SPRK vizītes Ikšķiles māja 2012.gada oktobrī.

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Ikšķiles novadā pieaugs arī turpmāk, jo tādas bija Eiropas projekta prasības.  Kā viens no papildus slogiem ir arī SIA “Iksķiles māja” papildus atalgotās Ikšķiles novada amatpersonas.

http://ikskile.com/zinas/pilseta/2013/05/31/vienotibas-biedru-treknie-gadi-ikskiles-pasvaldiba/