Un atkal – kur paliek siltuma lati?

Pašvaldība investē miljonus, bet nedēļas laikā nespēj aizbērt siltumtrasi. Kurš par to maksās?
Pašvaldība investē miljonus, bet nedēļas laikā nespēj aizbērt siltumtrasi. Kurš par to maksās?

Ir pagājusi nedēļa, kopš Skolas ielas kvartālā atsegta siltumtrase.

Šajā sakarā tika uzdots jautājums: “Kur paliek siltuma lati?” Laikam mājienus nesaprot…

Kungi – Trapiņ, Kurmi, Rubeni!

Kad trase tiks sakārtota?

Kas ir atbildīgs par šo nepamatoti ieilgušo (nenotiekošo) remontu?

Vai atbildīgais kompensēs zaudējumus no saviem personiskajiem līdzekļiem?

Un viens retorisks jautājums. Vai redzamais trases stāvoklis jūsu gudrajās galvās nerada domu, ka jūsu draugu – zemnieku – valdīšanas laikā nolaistā pilsētas siltuma sistēma steidzami jāuzlabo?

Kāda jēga no ļoti ekonomiskā katlu mājas skursteņa par Ls 50.000, ja katru gadu trubās zaudējam tikpat vai pat vairāk? Mēs it kā efektīvi sadedzinām daudz gāzes, bet neko nedarām, lai samazinātu nepieciešamību pēc gāzes dedzināšanas.  Lai sakārtotu siltumtrases, nav nepieciešams savākt desmitu māju simtu dzīvokļu īpašnieku parakstus. Tas ir jāieplāno un jāizdara!