Vai Latvijas valsts karogu izkārāt?

Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?
Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?

Viens no Latvijas valsts simboliem ir sarkanbaltsarkanais Latvijas valsts karogs, kura lietošanu nosaka Latvijas valsts karoga likums.

Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?

Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:

1.maijā, Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, Darba svētkos;
4.maijā, Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā;
21.augustā, Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienā;
11.novembrī, Lāčplēša dienā;
18.novembrī, Latvijas proklamēšanas dienā.

Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:

25.martā *, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā,- 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem;
14.jūnijā *,  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā,- 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS soda nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām;
17.jūnijā *, Latvijas okupācijas dienā;
4.jūlijā *,  Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā;
Pirmajā Decembra svētdienā *, Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienā.

*Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam. Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez sēru lentes.

Vai varu lietot Latvijas valsts karogu arī citos svētkos? Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.

 

Vai mani var sodīt, ja pie man piederošas ēkas karoga nav? To, vai Latvijas valsts karogs tiek lietots atbilstoši likuma prasībām, uzrauga pašvaldības. Ja karogs nav pacelts un ir pārkāpts Latvijas valsts karoga pacelšanas veids vai kārtība, vispirms izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, var uzlikt naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

Cikos karogs būtu jāpaceļ un cikos jānolaiž? Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten 9.00 un nolaiž ne agrāk kā pulksten 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

 

Latvijas valsts karoga likums