Vecāku konference Ikšķiles vidusskolā

Vecāku konference Ikšķiles vidusskolā.
Vecāku konference Ikšķiles vidusskolā.

“Skolas un ģimenes loma mācibu motivācijas veidošanā”

Konferences atklāšana, apsveikums, skolas prezentācija.

"Pozitīva domāšana mācību motivacijas veidošanā" / psiholoģe D.Reinfelde /
"MĀCĪŠANĀS IR ZELTS – ko tas nozīmē" / LU lektore, ped. doktorante Gunta Ošeniece /
"No bērnudārza uz skolu" / PII vadītāja V.Krinkele/
"Audzināsim savu bērnu draudzīgu skolai" / skolas atbalsta personāls Ž.Rudakova un psihologs L.Volonte/
Konsultācijas, informācija, debates.
Kafijas pauze ap pl.20:00
Alternatīvās izglītības iespējas muzikālās Vītolu ģīmenes redzējumā.

Muzikālās Vītolu ģimenes koncerts

Skolas administrācija