Piezīmes par 17.02.2010 apvienoto tautsaimniecības un finanšu komiteju sēdi

Ikšķiles novada dome.
Ikšķiles novada dome.

Šī bija jau otrā sēde, kurā nezināmu iemeslu dēļ bija samainīta darba kārtība, kas paredzēja izskatīt sešus Finanšu komitejas jautājumus un turpināt sēdi ar Tautsaimniecības komitejas jautājumiem,

precīzāk, ar papildus darba kārtības 33.(pēdējo) punktu − informatīvu ziņojumu par ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi.

Kā priekšlikums izskanēja plānošanas sapulci organizēt maija vidū, kur piedalīties varētu gan speciālisti, gan ieinteresētie iedzīvotāji – maksimāli 30 līdz 40 cilvēki. Toties līdz domes sēdei, 24. februārim, deputāti var iesniegt (un arī iedzīvotāji paši var pieteikties) pie pašvaldības vadības trīs darba grupās, kur katrā plānoti 10 līdz 15 cilvēki – ekonomikas, pilsētvides plānošanas un sabiedriskās labklājības, drošības un izglītības grupā. Ingūna Urtāne ierosināja, ka šajās darba grupās varētu darboties daudzo komisiju locekļi. Pēc viņas lūguma, priekšsēdētājs arī apsolīja ar šo jautājumu saistīto informāciju deputātiem nosūtīt uz e-pastu. Ir atsūtīts, meklējiet www.ikskile.com

Kārtējo reizi tika veikti grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības Nolikumā, jo pa šo laiku kaut kur bija pazudusi Apstādījumu saglabāšanas komisija, kura nu ir atjaunota un turpinās darbu trīs locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Valentīns Špēlis, Lilija Sulojeva un Jānis Lazdāns.

Izveidota jauna – uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, kurā ir pieci locekļi – priekšsēdētājs Nauris Zutis, locekļi Ģirts Plakans, Valdis Kupās, Aigars Taukulis un Jānis Jakubovs. Uz manu jautājumu, kādi bija kandidātu vērtēšanas kritēriji un kur varēja uzzināt par šādas komisijas veidošanu lai pieteiktos, I. Trapiņa atbildēja, ka šie ir uzņēmēji, kuri ir aktīvi un paši nāca ar priekšlikumiem uz domi. Uz jautājumu, kādi tad bija konkrētie priekšlikumi, atbilde skanēja: „Izveidot komisiju”. Veiksmi viņiem! Nolikumu meklējiet www.ikskile.lv

Uz domes sēdi tika virzīta arī Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija septiņu locekļu sastāvā – priekšsēdētāja Inguna Bērziņa, locekļi Dace Mistre, Zane Bēķe, Valda Krinkele, Dagmāra Villeruša, Laimonis Šmits un Helēna Andersone.

Pāris darba kārtības punkti bija, lai vara tiktu koncentrēta vienās rokās, jo turpmāk visus līgumus sagatavos jurists un parakstīs izpilddirektors.

Atzinīgi vērtējams uz domes sēdi virzītie saistošie noteikumi „Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi”. Ņemot vērā, ka paredzēta gan administratīvā, gan materiālā atbildība, var cerēt, ka kārtība būs.

Vairāki darba kārtības jautājumi par detālplānojumiem, no kuriem svarīgs ir punkts par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tirgus laukumam, definējot to kā vietu ielu tirdzniecībai. To, ka tirgus būs tieši šajā vietā, kāds ir nolēmis, un iedzīvotāju viedoklis šjā sakarā nav bijis vajadzīgs un svarīgs.

Vairāki mani jautājumi palika neuzdoti, bet man vēl būs iespēja domes sēdē tos pajautāt.