Novada ilgtermiņa attīstības izstrādāšanai tiek veidotas darba grupas

Darba grupu laika plāns.
Darba grupu laika plāns.

Paildināts: pieteikšanās līdz 26.februarim, pēc J.Veilanda vārdiem un līdz 24.februārim pēc I.Trapiņa vardiem.
Sadarbībā ar Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādātāju pārstāvi Artūru Cauni ir sagatavots priekšlikums trīs darba grupu izveidošanai.

 • Tautsaimniecības darba grupa:

  tematiskais aptvērums ir uzņēmējdarbības attīstība, darba tirgus attīstība, jaunradītu darbavietu veicināšana, uzņēmējdarbības un saistītās infrastruktūras attīstība (ceļi, dzelzceļi, ŪK, elektro, energoapgāde, ražosānas teritorijas, uc.) 

 • Vides darba grupa:

  tematiskais aptvērums ir vides aizsardzība, pilsētvides un telpiskās vides attīstība, tūrisms, kultūrvēsturiskais mantojums u.c. tematiski saistītie jautājumi 

 • Sabiedrības un labklājības darba grupa (nepieciešamības gadījumā to varētu dalīt divās grupās):

  tematiskais aptvērums ir demogrāfiskā attīstība, novada pārvaldība un publiskie pakalpojumi, fiziskās un sociālās drošības jautājumi, izglītība, veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, indivīda labklājība un dzīves kvalitāte, sabiedrības aktivitāte un iesaiste 

Izveidotās darba grupas darba gaitā varētu sadarboties ar esošajām komisijām. 

Pirmās sanāksmes laikā mēs kopīgi konsensa veidā vienotos par precīzo darba grupā apspriežamo jautājumu loku un sanāksmju biežumu. Ņemot vērā līgumā noteikto dokumentu izstrādes laiku līdz 2010.gada 6.augustam un plānoto grafiku (skatīt pielikumā) sanāksmju skaits varētu būt 2 – 4. 

Darbu grupu galvenie uzdevumi būs: identificēt / vienoties par rādītājiem, pēc kādiem novērtēt attīstību un tās tendences, situācijas analīze un novērtējums, problēmu identifikācija, vēlamā nākotnes stāvokļa (ilgtermiņā un vidējā termiņā ) noteikšana, nozarisko attīstības mērķu un rīcību identificēšana. 

Vēlamais darba grupas lielums – 10…15 personas. Darba grupas dalībnieku izvēles process ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu kvalitatīvu procesu. Tādējādi katrā grupā ir jāiesaista: pašvaldības vadības pārstāvis, kompetentie speciālisti, deputāti, kuri vēlas iesaistīties (un ir profesionāļi konkrētajā tematiskajā jomā), uzņēmēji, iedzīvotāji, NVO pārstāvji – kuri pēc savas pieredzes un izglītības ir kompetenti par konkrēto tematisko jautājumu loku. Papildus ir nepieciešams „konstruktīvai opozīcijai“ iesaistīt darba grupā vismaz vienu kompetentu personu, kas pārstāv pārējo darbu grupu tematiskās jomas, piemēram, tautsaimniecības grupā būtu nepieciešama arī vides aizsardzības speciālista un sociālās/labklājības jomas speciālista iesaistīšanās.  

Lūgums sagatavot darba grupas dalībnieku projektu, norādot darba grupas dalībnieka vārdu, uzvārdu, izglītību, profesionālās pieredzes tematiku (piemēram, ceļu būvinženieris utml.), kā arī darba grupu (grupas, kurās konkrētais dalībnieks paredzējis iesaistīties). Vēlams ir, lai nebūtu pārāk daudzi dalībnieki, kas iesaistās vairāk kā vienā darba grupā (panāksim labāku koncentrēšanos uz konkrēto tematiku), tomēr sasaistes nodrošināšanai būtu vēlams, ka vismaz daži cilvēki iesaistās vairāk nekā vienas darba grupas darbā. 

Plānotais laika grafiks

Jūsu ieteikumus lūdzu sūtīt pašvaldības sekretārei, norādot minēto informāciju par kandidātiem. 
 

Artūrs Caune

valdes loceklis SIA "AC Konsultācijas"

Balasta dambis 70a-1,LV1048, Rīga,Latvija 

T +371 6787 3810

F +371 6787 3811

M +371 2912 2959

 arturs.caune@ac-konsultacijas.lv 

Jānis Veilands

Ikšķiles novada teritorijas plānotājs

65030775

4 KOMENTĀRI

 1. Ilgtermiņa attīstības plānu ir gan iespējams izstrādāt, tikai vēlams lietot palīgteikumu, piem.”Lai izstrādātu novada ilgtermiņa attīstības plānu, tiek veidotasaba grupas”. Vai otrādāk: “Tiek veidotas darba grupas, lai izstrādātu …”.

 2. Plaša sabiedrība ir labi, bet, ja prāta spējas nekādas, ne plaša, ne šaura tur nelīdzēs. Runa ir par cilvēku nespēju izteikties, kura nāk no nesapratnes un tiek visādā veidā maskēta ar bla, bla, bla tipa runām. Ja kas, “ilgtermiņa attīstību” vispār nav iespējams izstrādāt. Var izstrādāt, piemēram, eļļu dzinējā, dēļu rezerves, granti utt. Ja es dzirdu tādus tekstus, tad viss ir skaidrs – cilvēki ar galvu nedraudzējās un no tādiem ko gaidīt ir naivi.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu