Karstas debates par īpašuma pirkšanu Jauniešu centra izveidei par summu 100 000Ls

2009.gada 12.augustā pl.16:00 domes sēžu zālē norisinājās Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

Karstas debates aizsākās skatot kultūras jautājumus, īpaši par telpām jauniešu centra izveidei. Šajā jautājumā patreiz aktīvi darbojas Ikšķiles vidusskolas audzēkņu mammas.

Jau labu laiku attīstot ideju skolas bērniem un jauniešiem izveidot „ Dzīves skoliņu”, atkal jārunā par piemērotu telpu neesamību. Pēc ilgstošiem meklējumiem domes deputāti skata jautājumu par jaunas ēkas iegādi 100 000 Ls apmērā. Jā, šī ideja par centra izveidi guva visu deputātu atbalstu, bet jaunas ēkas pirkšana esošajos finansiālajos apstākļos – pārāk izšķērdīga. Iespējams, tomēr ir jāmeklē telpas, kuras varētu piemērot izremontējot, piemēram, Kultūras biedrības namu. Jautājumā, kur ir radušies šādi papildus līdzekļi, izrādās – no plānotās vecās Elkšņu skolas renovācijas darbiem. Vai nākamgad Elkšņu skolai šāda summa atradīsies, visticamāk, ka nē.

Nākamā tikšanās darba grupai šī jautājuma virzīšanai tālāk  17.augustā pulksten 15:00 Ikšķiles pašvaldības domes sēžu zālē.

Sakarā ar valsts mērķdotāciju trūkumu tiks meklēti pašvaldības līdzekļi, kā finansiāli atbalstīt skolu pašdarbības pulciņus turpmākajam periodam. Šādam nolūkam tiks izveidota komisija, kas izskatīs iesniegtās programmas un lems par atbalstu. Deputāti kopīgi vienojās, ka tiks atbalstītas pašdarbības, skola un bērnudārzs tuvākajiem Dziesmu un deju svētkiem.

 Sākot ar 2009./2010. mācību gadu valsts ir atcēlusi obligāto 5-6 gadnieku apmācību bērnudārzos. Turpmāk šī divu gadu apmacības programma vairs nav obligāta, bet ir vēlama tieši no sociālo prasmju apguves viedokļa un to turpinās apmaksāt Ikšķiles pašvaldība. Ja bērns uzturas bērnudārzā pilnu dienu, tad vienīgie izdevumi ir par ēdināšanu, ja ierodas tikai uz apmācībām, tad − par brīvu. Joprojām tiks nodrošināts bezmaksas transports bērniem no Tīnūžiem.

 Jautājumā par estrādes atjaunošanu un biedrības namu  tiks izveidota atsevišķa darba grupa, kas turpmākās sarunas vedīs kopā ar Kultūras biedrības vadītāju Elgu Zēģeli. Domes priekšsēdētājs izteica viedokli, ka šo biedrības namu varētu pārņemt pašvaldības īpašumā. Darba grupas viens no pirmajiem uzdevmiem būs izzināt iedzīvotāju viedokli, piemēram, anketējot, kādam mērķim šo estrādi turpmāk izmantot un pasūtīt mūru tehnisko novērtējumu.

Sakarā  ar jauno teritoriālo plānojumu nolemj izstrādāt Ikšķiles novada ģerboni. Domes priekšsēdētājs I. Trapiņš pilnvaro savu vietnieku J. Rudzīti pārstāvēt pašvaldību Valsts Heraldikas komisijas sēdē 14. augustā.  

Tuvākā  domes sēde 2009. gada 19. augustā pl.16:00 Ikšķiles pašvaldības domes sēžu zālē.