Ikšķile kaldina jaunos čempionus

Ikšķiles pašvaldība ir dāsna jauno sportistu atbalstīšanā, kas ir ļoti pozitīvi pēc būtības.

Bērniem, kuri trenējas I. Miglinieka sporta skolā, ikmēneša atbalsts no pašvaldības ir 20,- lati, tiem, kuri trenējas hokejā – 53,- lati mēnesī.

Saprotu, ka šī ir tradīcija, tādēļ aicinu ikviena Ikšķilē deklarētā bērna vecākus, kuru bērns nodarbojas ar kādu sporta veidu, vērsties pašvaldībā, ar lūgumu atbalstīt bērna sportot prieku no 20,- līdz 53,- (tas arī varētu nebūt maksimums) latiem mēnesī. Vēl labāk, ja šādu atbalstu lūgs biedrība. Un tad jau pavisam drīz mums būs ne tikai basketbolisti un hokejisti, bet arī futbolisti, volejbolisti un tenisisti, peldētāji!

Ogrenet.lv raksta:

Ikšķiles pašvaldība atbalstīs sava novada jaunos hokejistus

Šodien Ikšķiles novada domes sēdē deputāti lēma par 7000 latu finansējuma piešķiršanu Hokeja Klubam “Ogres Juniors”, kurā trenējas arī 11 Ikšķiles novadā deklarēti bērni.

Kā savā iesniegumā norāda biedrības „Hokeja Klubs „Ogre Juniors” valdes priekšsēdētājs K.Bergmanis, finansējums nepieciešams hokeja treniņu un spēļu procesa nodrošināšanai, jo, sakarā ar pieaugošo bērnu skaitu, lai nodrošinātu kvalitatīvu treniņu procesu, būs nepieciešamas papildus ledus laukuma izmantošanas stundas.

Šobrīd hokejā klubā ir 107 audzēkņi. Palielinoties bērnu skaitam, izveidotas trīs atsevišķas grupas, kas treniņiem nedēļā velta 9 stundas. Šogad Hokeja kluba “Ogre Juniors” komandas plāno turpināt pidalībties Latvijas Bērnu un Jaunatnes Meistarsacīkstēs Hokejā U-10, U-12, U-14, U-16 grupās, kā arī starptautiskos turnīros. Biedrība oktobrī organizēs arī U-10, U-12, U-14 grupu turnīru “Ogres Kauss 2012”, kurā piedalīsies komandas no dažādām pilsētām.

Ja pašvaldība savu atbalstu nesniegtu, vecākiem par bērnu treniņiem mēnesī būtu jāmaksā 70 latu līdzšinējo 20 latu vietā. Pēc līdzīga principa pašvaldība atbalsta arī tos bērnus, kas trenējas Igora Miglinieka sporta skolā.

http://www.ogrenet.lv/ikskile/19196/

 

5. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai „Hokeja klubs „Ogre Juniors””

            Izskatot biedrības „Hokeja Klubs „Ogre Juniors”” valdes priekšsēdētāja K.Bergmaņa 14.02.2012. iesniegumu (saņ. 15.02.2012. Nr. 231) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai un attīstībai 2012.gadā, pamatojoties uz Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,

dome, atklāti balsojot ar „__” balsīm, „par”__, „pret”__, „atturas”___, nolemj:

1.      Piešķirt finansējumu LVL 7000,00 (septiņi tūkstoši lati) apmērā biedrībai „Hokeja klubs „Ogre Juniors”” (reģ. Nr. 40008173982, juridiskā adrese: Bērzu aleja 14-8, Ogre, Ogres novads), turpmāk saukta „Biedrība”, ar mērķi – Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu hokeja treniņu un spēļu procesa nodrošināšanai 2012.gadā.

2.      Noteikt šādus nosacījumus lēmuma 1.punktā noteiktā finansējuma saņemšanai:

2.1.Biedrība 2012. gadā nodrošina, ka Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu vecāku iemaksas par treniņiem un spēlēm viena bērnam nepārsniegs 20 Ls/mēnesī;

2.2.Biedrība finansējuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos regulāri atskaitīsies pašvaldībai par biedrības komandā esošo Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu sekmēm.

3.      Šī lēmuma 1.punktā norādīto finansējumu paredzēt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem.