Cik mēs maksāsim par atkritumu izvešanu 2017.gadā!

Cena ar PVN 21% par vienu atkritumu izvešanas reizi Ikšķiles novadā attiecīgajam tilpumam (2017. gadā)
Cena ar PVN 21% par vienu atkritumu izvešanas reizi Ikšķiles novadā attiecīgajam tilpumam (2017. gadā)

Cik mēs maksāsim par atkritumu izvešanu 2017.gadā!

No 2017.gada marta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā nodrošinās iepirkumu kārtībā izraudzīts atkritumu apsaimniekotājs – vides pakalpojumu uzņēmums SIA „Clean R”.

Ikšķiles novada iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2017. gada būs jāmaksā 8,88 eiro par m3 (t. sk. PVN).

Viens no svarīgiem līguma punktiem atsaucās uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4/2012.

No Clean-R līguma: …Pasūtītājs ir informēts, ka minimālais atkritumu konteineru iztukšošanas biežums ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Pasūtītājam ir pienākums izvēlēties radītajam atkritumu apjomam atbilstošu konteinera tilpumu, skaitu un izvešanas biežumu, kas nedrīkst būt retāk, kā noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2012
Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā”

17.5.1. apdzīvotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – vismaz 2 (divas) reizes mēnesī;
17.5.2. apdzīvotās vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās mājās – vismaz 1 (vienu) reizi katros divos mēnešos;
17.5.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība, ja tā ir saistīta ar restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu – vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī;
17.5.4. īslaicīgas apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcās, vasaras mītnēs), ja tajās tiek radīti mājsaimniecības atkritumi – 1 (vienu) reizi katros divos mēnešos periodā, kad šis īpašums tiek apdzīvots, informējot atkritumu apsaimniekotāju par īpašuma izmantošanas sezonālu raksturu un saskaņojot atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;

17.5.5. pārējos nekustamajos īpašumus – pēc nepieciešamības.

Saite uz Clean-R mājaslapu kur var aizpildīt elektronisku formu līguma noslēgšanai:
https://epakalpojumi.cleanr.lv/pakalpojumi/privatpersonam/34/1

*Lai noslēgtu elektronisku pakalpojuma līgumu, 
nepieciešama autorizācija ar internetbanku.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2012 .docx vai .pdf

Clean-R sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums privātpersonām.