Ko darīt? Aprobežotība Ikšķiles pašvaldībā…

Ikšķiles vidusskola, Sporta stunda.
Ikšķiles vidusskola, Sporta stunda.

Šīs nedēļas sākumā tika uzsākti būvniecības darbi bērzu birzī aiz Ikšķiles Vidusskolas. Jau sen brieda nepieciešamība pēc skolas sporta laukuma, jo vecais laukums netika pienācīgi uzturēts un rezultātā kļuva nelietojams skolas programmas apguvei.

Sporta laukuma izbūvi atbalsta arī APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, to atbalsta visi Ikšķiles Domes deputāti un atbalsta arī sabiedrība. Jautājums gan ir par samērīgumu un attieksmi pret dabu. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI vienmēr ir iestājusies par vajadzību izvērtēšanu pirms sākt projektēt un būvēt.

Savukārt Ikšķiles pašvaldības vadība sporta laukuma nepieciešamību saprot savādāk. Nav svarīgas lietotāju vajadzības, bet būtiskāk ir apgūt pēc iespējas lielāku naudas summu. Lai apgūtu budžetā ieplānotās Projekta izmaksas (Ls 700 000), nepieciešama plašāka teritorija, tādēļ Ikšķiles pašvaldība Ikšķiles pilsētas centrā iznīcina dabas pamatni – veselīgu bērzu birzi.
 
Ņemot vērā spēku sadalījumu domē un pieejamos resursus, APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI neuzsāka cīņu par būvniecības darbu apturēšanu (būvniecības konkurss un līgumi jau ir noslēgti), jo APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI apzinājās, ka skolai sporta laukums ir vajadzīgs, pat ja tā apjoms ir lielāks par skolas vajadzībām. Nākotnē APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI sekos līdzi stadiona efektīvai izmantošanai. Tomēr situācija rādās kritiska, ja uz to paraugās kopumā.
 
Ikšķiles novada attīstības plāns saņēmis kritiku nu jau no paša domes priekšsēdētāja I. Trapiņa, kurš vainoja konsultantus. Domes sēdē Trapiņš pat centās vainot arī APVIENĪBU IEDZĪVOTĀJI par to, ka pats Trapiņš izvēlējies tieši šos konsultantus! APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI biedri kritizēja šī plāna izstrādes procesu, kritizēja jau tā izstrādes sākumā, jo pašvaldības speciālisti izvairījās no atbildības un plānošanā faktiski nepiedalījās. Tai pašā laikā sabiedrības pārstāvju piesaiste no domes puses bija atklāti formāla, un procesā iesaistītie pašvaldības vadītāji atklāti uzspieda savas prioritātes, kas faktiski arī ir vienīgās, kas saglabājušās kritizētajā projektā. Plānošanas rezultāts ir tāds, ka rezultāta nav.
 
Ikšķiles novadā tikko ir izveidota Kultūras un sporta pārvalde, kurai vajadzētu nākt klajā ar savu redzējumu par turpmāko attīstību savā darbības jomā, t.sk. par sporta būvju nepieciešamību. Arī Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rudzītim amata pienākums ir „plānot un organizēt novada sociālās un izglītības sfēru attīstību”. Visā šajā „kompetento un atbildīgo” vadītāju un speciālistu komandā nav neviens, kas spētu formulēt attīstības virzienus, ieguldījumu un ieguvumu apjomus.
 
Neskatoties uz šo attīstības neskaidrību, š.g. 18. marta ārkārtas domes sēdē nākamā gada budžetam jau ir piebalsoti Ls 800 000 sociālās ēkas ar krīzes dzīvokļiem rekonstrukcijai par   Ls1300 kvadrātmetrā. Š.g. 23. marta sēdē ir pieņemts lēmums par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu „kaut kādam objektam” Lupīnu ielā, Ādamlaukā, kas patiesībā ir vēl viena stadiona būvniecības pirmais solis. Stadiona, kuram nav nekāda pamatojuma ne plānos, ne dzīvē.
 
No APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI vēlēšanu saraksta Ikšķiles Domē ievēlēti 5 deputāti. Saraksta līderis K. Upacieris savu mandātu nolika pēc tam, kad Domē ievēlēto pariju vairākums mērķtiecīgi mainīja darba grafikus, cenšoties panākt APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI deputātu atstumšanu no darbiem. Viņa vietā ir nācis uzņēmējs Edgars Logins, ar pamata darbības vietu Ikšķilē. Ar šo deputātu maiņu APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI spēks domē pieauga. Diemžēl mēs par deputātu esam ievēlējuši arī Ģirtu Baķi, kurš nespēja izturēt varas pārbaudījumu. Viņš ir izstājies no APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI un veģetē varas partiju deputātu sabiedrībā. Šķiet, ka arī tur nodevējus ar atplestām rokām negaida. Tātad, šodien Ikšķiles Domē no 15 deputātiem 4 ir APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI biedri.
 
Ir skaidrs, ka APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI jāmeklē un jāpublicē visa iespējamā informācija par pašvaldības darbību, jāiesniedz priekšlikumi, lai pēc iespējas uzlabotu tos lēmumus, kurus vairākuma „balsošanas mašīnīte” pieņem, jāprotestē un kaut vai jāaizkavē absolūtu nejēdzību realizēšana. Tomēr APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir arī jāgatavojas nākošajām vēlēšanām, kurās jāpiesaista jauni vēlētāji. Ikšķiles gadījumā APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI mērķa „nodrošināt Ikšķiles novada un citu Latvijas novadu iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldību pārvaldē” sasniegšanai ir nepieciešams vairākums. Tikai un vienīgi vairākums Domē dos iespēju pārcirst birokrātiskās un partejiski koruptīvās saites, kas ir novada stagnācijas pamatā.
 
 
Pozīcijas partiju rīcībā esošais pašvaldības laikraksts „Ikšķiles Vēstis” izstāstīs par katru APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI balsojumu "pret", bet neizstāstīs pamatojumu šai noraidošai pozīcijai, tādēļ APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI deputāti pašlaik biežāk "atturas". Vai var savādāk?
 
AI priekšsēdētājs K.Upaciers
AI Valdes locekļi
AI Ikšķiles domes deputāti