No kļūdām mācās – tikai ne Ikšķilē

Centrā, Indulis Trapiņš Ikšķiles kultūras biedrības namā.
Centrā, Indulis Trapiņš Ikšķiles kultūras biedrības namā.

2006.gada vasarā arhitektūras konkursā par Ikšķiles novada kultūras nama meta izstrādi uzvarēja Zanes Karpovas, Ingas Stakiones un Colin Franzen kopdarbs Kultūras kalns.

2010.gada janvāris. Ikšķiles novada dome bez konkursa iegādājas Ikšķiles Kultūras biedrības nama rekonstrukcijas projekta metu.

Šos abus notikumus šķir trīs ar pusi gadi, kuros ir daudz runāts un rakstīts par kļūdām un nejēdzībām, kas tika pieļautas toreiz, 2006.gadā, bet atmiņa ir īsa.

2006.gadā, kad konkursā nejauši uzvarēja fima kas saistīta ar tā brīža izpilddirektora J.Karpova meitu , projekts izmaksāja vairāk kā 200 000Ls. Pašvaldību vadīja Jānis Rudzītis, un lai arī projekta virzīšana bija nelikumīga, nauda nav atgūta.

2010.gada pašvaldību jau vada bijušais opozīcijas deputāts, tagad Iksķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, klusām un atkal pilnīgi nejauši projekta metu nopērk no bijušā opozīcijas deputāta Oļģerta Tamoviāa, šoreiz gan projekts maksā tikai nepilnus 3000Ls, formāli viss ir likumīgi.

Aptuveni mēnesi pēc tā, kad pašvaldības zālē izstādīti rekonstrukcijas meti un saņemti pārmetumi par neskaidru pašvaldības rīcību, apkopojot iedzīvotāju viedokli, pašvaldība veic kārtējo “demokrātisko” soli.

Brīdī, kad jau iegādāts kārtējais projekts, pašvaldība aicina diskutēt un pavisam neuzkrītoši pieliek dažas rindas, kurās paziņo arī par sabiedrisko apspriešanu rekonstrukcijas projekta metam.

Diez kā drēbnieks šūtu uzvalku, ja no sākuma audumu piegrieztu, bet pēc tam klientu aicinātu noņemt mērus un spriest par vajadzībām?

Ziņa no Ikskile.lv

Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties diskusijā par kultūras nama likteni

 

Ikšķiles kultūras namam jau ilgu laiku ir bijis nepieciešams kapitālais remonts, ko, šobrīd pašvaldībai iegūstot ēku īpašumā, ir iespējams veikt. Kultūras nams ir viena no Ikšķiles pilsētas vēsturiskajām celtnēm ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, līdz ar to par kultūras nama likteni vajadzīgs diskutēt iedzīvotājiem un izlemt tā rekonstrukcijas apjomu.

Šobrīd piedāvātais rekonstrukcijas mets ataino vienu no versijām, ja esošo kultūras namu gribētu kaut daļēji piemērot šodienas prasībām. Paliek jautājums:

–    vai Ikšķiles iedzīvotājiem ir svarīgi saglabāt esošo vēsturisko celtni pašreizējā apjomā un arhitektoniskajā veidolā un turpmāk projektēt jaunu kultūras nama ēku estrādes tuvumā;

–   vai rekonstruēt esošo ēku, pilnībā izmainot tās apjomu un arhitektūru, lai izpildītu šodienas kultūras dzīves prasības Ikšķilē.

 

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU  BŪVES METAM- IKŠĶILES  KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJAI  LĪBIEŠU IELĀ 2, IKŠĶILĒ, IKŠĶILES NOV.

Objekts: Kultūras nama rekonstrukcija

Būvniecības ierosinātājs: Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000013714, Strēlnieku ielā 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

Projektētājs: SIA “IRBE” reģ. Nr. 40003303302, “Irbes”,Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV 5052, arhitekts Uldis Asarītis tālr. 29619726.

Būvniecības ieceres prezentācijas sapulce notiks Ikšķiles novada pašvaldības ēkas zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, 19.04.2010. no plkst. 17.00 līdz 19.00.

Atsauksmes iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē darba laikā no 06.04.2010. līdz 07.05.2010.

Kontaktpersona būvvaldes vadītāja Anda Kauliņa tālr. 65030775.

Atsauksmes iesniegt rakstiski norādot sekojošas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese. Pamatot savu atbalstu vai noraidījumu iesniegtā būves meta projekta priekšlikumam.