Vai lai aizstāvētu likumību obligāti jāpārkāpj likums?

http://www.balozipilseta.lv/
http://www.balozipilseta.lv/

Baložupilseta.lv raksta

Likuma sargs – policija.

Ķekavas pašvaldības policiju nosauca par Reģionālo pašvaldības policiju, neizskaidrojot deputātiem šīs darbības jēgu un ignorējot deputātu norādes uz šo darbību neatbilstību likumam.

Ar lielu pompozitāti tika paziņots, ka jaunnosauktā policija izplešas pa visām sīkajām pašvaldībām (Baldone, Mārupe, Ikšķile, Inčukalns), kuras pašas ar šo uzdevumu netiek galā. Kā vienīgais glābiņš nāk “Policists”, jo tam jau ir pieredze, kā aizturēt pašvaldības darbiniekus, ja tie nepakļaujas priekšsēdētāja iegribām, kā sodīt tos, kuri nav izkāruši karogu pie nepabeigtas mājas, kā izvietot ceļazīmes, lai pēc tam varētu no iedzīvotājiem iekasēt desmitiem tūkstošu, kā sodīt tos izlaiduma viesus, kuriem nav pieticis vietu autostāvvietā pie skolas, iesūtīt veikalā pārlieku nobriedušu jaunieti alkohola kontrolpirkumam utt.

Likuma sargs – ministrija.

   VARAM ministrija, kur kontrolē pašvaldību lēmumu atbilstību likumam, konstatēja, ka šādas manipulācijas ar pašvaldības policiju neatbilst likuma burtam. Cita starpā ministrija norāda- Ministrija izvērtēja Iekšlietu ministrijas vēstulē minēto un savā 2012.gada 29.maija vēstulē Nr.17.18-1e/8427 vērsa domes uzmanību uz likuma ”Par policiju” 19.panta pirmajā  un trešajā daļā minēto, pauda viedokli, ka pašvaldības policija nav tiesīga pildīt savus pienākumus vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, ja pašvaldības policija nav izveidota kā kopīga iestāde. Ministrija lūdz:

1)   Ķekavas novada domi nekavējoties nodrošināt Reģionālās pašvaldības policijas darbības atbilstību ārējos normatīvajos aktos, tajā skaitā likumā ”Par pašvaldībām”, likumā ”Par policiju” un Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.397 ”Pašvaldības policijas paraugnolikums”, noteiktajam;

2)   Baldones novada domi un Ināukalna novada domi sadarbībā ar Ķekavas novada domi lemt par iespēju izbeigt noslēgtos deleģēšanas līgumus par Reģionālās pašvaldības policijas darbību Baldones novada pašvaldības un Ināukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un lemt par likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā noteiktās autonomās funkcijas izpildes kārtību atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā izvērtējot nepieciešamību veidot savu pašvaldības policiju vai pašvaldības policiju kā pašvaldību kopīgo iestādi.

Likuma sargs – dome.

 Saki “Partija” – saproti “Ļeņins”. Pārfrāzējot šo gadsimtu veco teicienu būtu jākonstatē, ka mūsdienās satopamies ar līdzībām “Saki “dome” – saproti “priekšsēdētājs” un viņa pārstāvētā partija”.

 Ministrija nosūtījusi vēstuli ar pretenziju domei, bet priekšsēdētājs to slēpj no deputātiem. Dome algo virkni juristu, kuru algas pārsniedz 1000 LVL mēnesī, bet atbildi ministrijai gatavo kāds Ivanovs. Ķekavas administrācijā šādu speciālistu neizdevās atrast, toties policijā ar šādu uzvārdu skaitās policijas priekšnieka vietnieks. Ministrija domei norāda uz policijas darbības neatbilstību likumam, bet policija gatavo domes priekšsēdētājam apšaubāma rakstura draudu vēstuli ministrijai ar norādi, ka dome negrasās ko mainīt, bet ministrijai gan vajadzētu zināt savu vietu un nejaukties “lielu vīru darīšanās”. Cita starpā šajā vēstulē tiek minēts –  Dome norāda, ka Valsts policija nespēj savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt savus, likuma “Par policiju” 19.panta trešajā daļā noteiktos pienākumus…

  Ikšķiles novada dome (Vienotība) gatavojas tuvākajā domes sēdē noraidīt ministrijas pieprasījumu atcelt domes lēmumu, ar kuru likvidēta pašu policija un tiek slēgts līgums ar Reģionālo pašvaldības policiju.

Ko darīt, kad likums traucē?

   Ķekavas novada domes priekšsēdētājs (Vienotība) iesaka:

1) ja tiesa atjauno darbā nevēlamu darbinieku, tad jāpaziņo tiesai, ka tās lēmums nav saprotams;

2) ja tiesas izpildītājs pieprasa izpildīt tiesas spriedumu, tad jāpierunā izpilddirektors, lai tas “uzcep” vienošanos par darba attiecību izbeigšanu un jāatrod kāds liecinieks, kurš apliecinātu, ka šo “cepeti” parakstījusi nevēlamajam darbiniekam līdzīga persona;

3) ja nepalīdz iepriekšējie varianti, tad vienpersoniski jāparaksta rīkojums par 6000 LVL pārskaitīšanu uz nevēlamā darbinieka kontu, sak, “Nu apmierinies vienreiz”;

4) ja ministrijas ierēdņi norāda, ka netiek ievērots likums, tad jāizskaidro, ka, nepārkāpjot likumu, nevar pa lēto piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;

5) ja pārbaudi par noklausīšanās sistēmām domē veic Drošības policija, tad vajag pārliecināties, ka kāda tev lojāla darbinieka brālis nestrādā šajā ietādē;

6)  pats galvenais – neko neteikt deputātiem, jo tie visu var sabojāt…

http://www.balozipilseta.lv/public/