Aicinājums uz sapulci Ikšķiles vidusskolas vecākiem

Ikšķiles vidusskolas vecāku padomes izstrādātais variants.
Ikšķiles vidusskolas vecāku padomes izstrādātais variants.

Ikšķiles vidusskolas 101. telpā 12. jūnijā 18:30 notiks 2. vecāku sapulce par par satiksmes organizāciju skolas priekšā un Ikšķiles centrālā laukuma pārveidi.

 Ieeja pa sporta zāles durvīm.
Sapulces darba kārtība:
1) Atkārtots īss ieskats metu konkursam iesniegtajos metos, un “vecāku variantā” laukuma pārveidei.
2) Informācija par notikušo kopš iepriekšējās vecāku sapulces aprīlī.
3) Tālākā rīcība laukuma skolas priekšā drošai un ērtai pārveidei.
Lūgums ierasties visus vecākus, kam skolas priekšas satiksmes organizācijas un centrālā laukuma pārveides jautājums šķiet svarīgs.
Ar cieņu,
Mārtiņš Prūsis
Ikšķiles vidusskolas
Vecāku padomes priekšsēdētājs
t. 26183539