Ikšķilē ielas neremontēs, jo pašvaldība virza vairāku miljonu stadiona projektu Lupīnu ielā

Lupīnu ielas stadiona projekts!
Lupīnu ielas stadiona projekts!

Ikšķiles novada dome ir pieņēmusi lēmumu nodot sabiedriskajai apspriešanai izstrādāto Lupīnu ielas stadiona teritorijas detālplānojumu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 2011.gada 11.aprīļa līdz 2011.gada 2.maijam. 
Materiāli ir izvietoti Ikškiles novada domē, kā arī domes mājas lapā: http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/buvvalde/aktualitates/?view=article&aid=13632.

 
Apdomājiet un iesniedziet Ikšķiles novada pašvaldībai savu viedokli un priekšlikumus par detālplānojumu.
 
Priekšlikumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē, Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, pašvaldības darba laikā.
Iesniedzot priekšlikumus sabiedriskajai apspriešanai, jānorāda – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese.

Esat arī laipni aicināti uz oficiālo sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Ikšķiles novada pašvaldībā 2011.gada 19.aprīlī plkst. 17:00.

Esam aktīvi un paši veidojam sava novada infrastruktūru!

Ikskile.com:

Ielas neremontēs, jo pašvaldība virza vairāku miljonu stadiona projektu Lupīnu ielā. Tiem, kas jau iekliedzās,- tā nav vai arī tā nevar būt. Viss ir ļoti vienkārši: pašvaldībai jau tagad trūkst naudas projektu virzīšanai, un tiek meklēta iespēja uzsākt pašvaldības īpašumu pārdošanu.

Projekta virzītāji ir tie paši, kas to jau mēģinája virzīt pirms 2 gadiem.
  http://ikskile.com/news/Novada/Projekts_Ikskiles_Sporta_un_Atputas_Parks.html