Ikšķiles pašvaldība par 100 000 latu rekonstruēs katlu māju

J.G.Rubenis
J.G.Rubenis

24.martā, Ikšķiles novada domes sēdē deputāti atbalstīja papildus līdzekļu (Ls 32 000 bez PVN) piešķiršanu katlu mājas rekonstrukcijai – dūmeņa nomaiņai un ekonomaizeru uzstādīšanai, jo vecā katlu māja savu laiku jau nokalpojusi.

Sākotnēji katlu mājas remontam Ikšķilē, Dainu ielā 4a, pašvaldība bija paredzējusi Ls 50 000 (bez PVN). Par šo summu bija ieplānots nomainīt 30 gadu vecos katlus un arī nolietojušos degļus. Veicot šo darbus pēc p/a “Līvi” direktora Jāņa Gunāra Rubeņa aplēsēm varētu paaugstināt katlu mājas efektivitāti  par 15 – 20% .

Izsludinot iepirkumu konkursu, kā arī iepazīstoties ar citu pašvaldību pieredzi, p/a “Līvi” speciālisti pārliecinājušies, ka pašlaik neviena katlu māja, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nestrādā bez mūsdienīgiem kondensācijas ekonomaizeriem, kuri dod iespēju iegūt papildus siltumu no dūmgāžu ūdens tvaikiem. Ekonomaizeru uzstādīšana varētu dot gāzes ekonomiju vēl par aptuveni 15%. Kopumā katlu mājas efektivitāte varētu sasniegt 30 %.

Lai uzstādītu ekonomaizerus, vispirms jānomaina pašreizējais katlu mājas skurstenis, jo vecais dūmenis neļautu izmantot šo tehnoloģiju. Kondensējoties ūdens tvaikiem, no dūmgāzēm rastos tēraudam agresīvs, ar ogļskābi piesātīnāts kondensāts, kas gada laikā sabojātu pat jaunu tērauda skursteni.

Tāpēc nolemts uzstādīt jaunu nerūsējošā tērauda skursteni ar āetriem stobriem. J.G.Rubenis arī piebilst, ka vecais skurstenis savu laiku ir nokalpojis, un to būtu jāmaina tik un tā. “Katlu mājas rekonstrukcija  ir dzīves nepieciešamība, jo to vairs nevar ekspluatēt ilgāk par vienu sezonu,”norāda J.G.Rubenis.

Darbi tiks organizēti tā, lai katlu mājas rekonstrukcijas netiktu pārtraukta iedzīvotāju apgāde ar silto ūdeni, un tos  plānots pabeigt līdz 1.septembrim – nākamajai apkures sezonai. Rekonstruētā katlu māja varētu sekmīgi un efektīvi darboties vismaz turpmākos 15 gadus.

Speciālisti aprēķinājuši, ka pēc katlu mājas rekonstrukcijas ne tikai samazināsies gāzes patēriņš siltuma iegūšanai, bet arī “ies uz leju” siltuma tarifi.