Mēs Daugavas krastā….

Daugavas svetki 2011, Ikšķile, Lāpu gājiens.
Daugavas svetki 2011, Ikšķile, Lāpu gājiens.

2.jūlijā Ikšķiles kultūras biedrība aicināja Ikšķiles iedzīvotājus un viesus pulcēties tradicionālajos Daugavas svētkos.

Vēlējāmies izcelt Daugavu kā ainaviskās, vēsturiskās un radošās iedvesmas avotu, dāvāt skatītājiem un dalībniekiem svētkus, veicināt šīs tradīcijas popularizēšanu ģimenēs, veidot jauniešos un bērnos cieņu un izpratni pret Ikšķiles novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Visi interesenti piedalījās radošajā darbnīcā Daugava man raksta. Mākslinieces Diāna Raģele un Lauma Palmbaha palīdzēja katram dalībniekam veidot oriģinālu suvenīru kā atmiņu no Daugavas svētkiem.

Ikšķiles iedzīvotāji atsaucās uz mūsu aicinājumu un tautas namā tika veidota izstāde Daugava bildēs. Atzinību par oriģināliem un interesantiem darbiem saņēma Jānis Karlovs, Ansis Ozoliņš, Gints Ziemelis, Adele Sāmite.

Ikšķiles tautas namā vēsturnieks Voldemārs Eihenbaums iepazīstināja klausītājus ar Daugavas svētku tradīciju 30.gados, rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis stāstīja par latviešu strēlnieku gaitām Nāves salā, A.Pumpura muzeja galvenā speciāliste Irēna Arāja atklāja daudz interesanta par Lielvārdi, Pumpura muzeju un Daugavas lomu mūsu tautas likteņstāstā. Visiem tikšanās dalībniekiem dāvājām pēcpusdienas ceļojumu uz Nāves salu, kur vēsturiskais stāstījums turpinājās.

Koncertā Mēs Daugavas krastā vēlējāmies dāvāt svētkus ģimenēm ar bērniem, jauniešiem. Liels paldies mūsu viesiem bērnu vokālajai grupai Dzeguzīte mūsu novadnieces Dailas Martinsones vadībā (izmantojām ari iespēju sveikt kolektīvu 40 gadu jubilejā), bērnu deju kolektīvam Zelta sietiņš (vadītāja Baiba Šteina), lielu prieku un gandarījumu sagādāja mūsu novada bērni, ansamblis Puķuzirnis Sarmītes Viļumas vadībā. Par svētku kulmināciju kļuva TDA Rotaļa izpildītā Ginta Baumaņa deja ”Daugaviņa” , aktiera Jura Jopes izpildītās sirsnīgās un emocionālās R.Paula dziesmas, un koru Elpa (diriģenti Juris un Anna Priedelaipas) un Jubilate (diriģents Juris Kļaviņš) kopīgi dziedātā ”Tautas acis” .

Dziesmotā noskaņā Jura Kļaviņa un komponista Valda Zilvera vadībā devāmies lāpu gājienā, lai veltītu dziesmas, ziedu vainagus un uguns liesmiņas mūsu likteņupei.

Svētku dalībnieks Jānis Krilovskis no Ikšķiles savas izjūtas izteicis šādos vārdos: „Neatkārtojama burvība piemīt nelieliem svētkiem novados. Kad Daugavas malā dega lāpas, kori dziedāja, diriģents Juris Kļaviņš un Valdis Zilveris spēlēja akordeonu, šķiet, patiesā un sirsnīgā noskaņa nakts melnumā slīdēja pār visu Ikšķili.”

Ikšķiles kultūras biedrība sirsnīgi pateicas visiem svētku atbalstītājiem – Voldemāram Jānim Uplejam, Edgaram Loginam, Ginta Ziemeļa mikrouzņēmumam, Kasparam Upacierim un radio SWH par informatīvo atbalstu, Uldim Vanagam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu, paldies visiem koncerta dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, radošās darbnīcas māksliniecēm, vēsturniekiem, foto izstādes dalībniekiem, visiem kultūras biedrības biedriem, par nesavtīgu darbu šo svētku veidošanā. Īpašs paldies pasākuma režisoram Valdim Lūriņam.

Vairāk foto no Iksķiles kultūras biedrības http://ikskile.tv/daugavas-svetki-2011/