NELIKUMĪBAS JAU PIRMAJĀ DOMES SĒDĒ

Pirmā domes sēde jaunievēlētajai Ikšķiles novada domei.
Pirmā domes sēde jaunievēlētajai Ikšķiles novada domei.

Vakar, 1. jūlijā, notika pirmā jaunievēlētās domes sēde Ikšķiles domē, kas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām

ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas.

Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras. Pamatojoties uz likumu, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vada un paraksta domes lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai. Likums viennozīmīgi paredz, ka domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes deputātiem, aizklāti balsojot un ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam.

      Nesagaidot cienījamās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas aicinājumu, kājās pielēca nu jau bijušais ilglaicīgais Ikšķiles domes priekšsēdētājs J. Rudzītis (LZS), izvirzot par domes priekšsēdētāja kandidātu I. Trapiņu (JL). Pēc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas aicinājuma, vai ir vēl kāds kandidāts, I. Urtāne (AI) izvirzīja K. Upacieri (AI). Tad tika ievēlēta balsu skaitīšanas komisija un ikšķiliešiem tik nozīmīgais balsojums varēja sākties. Jāpiezīmē, ka jaunievēlētajiem deputātiem Ikšķiles domē likuma normu, kas paredz aizklātu balsošanu, praktiski nebija iespējams izpildīt, jo deputāti bija cieši cits pie cita sasēdināti un kā skolā, kas gājis, atcerēsies, ka, lai blakussēdētājs nešpikotu, jāliek roka priekšā, pie tam, no abām pusēm un vēl pāri galdam.

      Kā  jau Apvienība Iedzīvotāji savā publikācijā norāda, domes sēde bija stipri iestudēta, tāpēc neatkārtošos par attiecīgajā rakstā pieminētajām niansēm. Tomēr vēlētājiem būs interesanti dzirdēt, ka cienījamais jaunievēlētais domes priekšsēdētājs I. Trapiņš pēc „pelnītās„ uzvaras teica skaistus vārdus, ka strādās Ikšķiles labā un uzsvēra, ka sadarbosies ar visiem ievēlētajiem 15 deputātiem, tādējādi pasvītrojot vēlētāju interešu nodrošināšanu. Bet – ak vai! teātris paliek teātris un arī aktieriem reizēm sajūk teksts – jau pēc brīža jaunais priekšsēdis uzsvēra: „mēs koalīcija” par domes priekšsēdētāja vietnieku izvirzām J. Rudzīti un izvirzām grozījumus domes nolikumā. Jaunais priekšsēdis un „koalīcija” bija diezgan apjukuši, kad paralēli tās izvirzītiem grozījumiem nolikumā, Apvienības Iedzīvotāji deputāti lika priekšā savus priekšlikumus, izgrozīt domes nolikumu, piedāvājot strukturālas izmaiņas. Tad Trapiņa kungs, atsaucoties uz likumu, teica, ka likums nepieļauj šādus jautājumus apspriest un „koalīcijas” deputāti neesot ar tiem iepazinušies. Pie tam, minētie grozījumi nav noformēti domes lēmumprojekta veidā. Paskatoties uz lapelēm, kas bija sagatavotas no „koalīcijas” puses, varam secināt, ka ar tām pārējie deputāti iepazinās domes sēdes laikā un lapas augšējā labajā stūrī bija uzrakstīts: „lēmumprojekts”. Jāpiezīmē, ka cienījamā domes juriste mēģināja skaidrot, ka šie esot vien tehniski grozījumi, jo ievēlēto deputātu skaitam pieaugot no 11 uz 15 ir pamats pārskatīt komitejās darbojošos deputātu skaitu, kamēr Apvienības Iedzīvotāju deputātu izvirzītie priekšlikumi par grozījumiem nolikumā, kuros citu starpā tika piedāvāts noteikt divus domes priekšsēdētāja vietniekus un mainīt komiteju skaitu, tika noraidīti, jo nav likumā paredzētajā kārtībā noformēti. Te jāpiebilst, ka neviena no likuma normām neparedz, ka jaunievēlētu deputātu priekšlikumi būtu noformējami lēmumprojektu veidā. Pie tam, likums nosaka, ka lēmumu projektu iesniegšanu reglamentē pašvaldības nolikums, kurā jāparedz kārtība, kādā lēmumu projekti izskatāmi domes pastāvīgajās komitejās un saskaņojami ar pašvaldības iestādēm vai to darbiniekiem (33. panta trešā daļa). Līdz ar to, pirmās jaunievēlētās domes lēmumprojekti vispirms būtu skatāmi domes pastāvīgajās komitejās, kuras tiek vēlētas pirmajā domes sēdē!

      Likums paredz vien to, ka paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un, ja iespējams, publicējams vietējā laikrakstā. (27. panta trešā daļa). Tādējādi „opozīcijas” deputātiem tika liegta iespēja iepazīties ar darba kārtību un „koalīcijas„ sagatavotajiem lēmumprojektiem trīs dienas pirms paredzētās domes sēdes, nerunājot jau nemaz par iepriekšiestudēto deputātu sadalījumu pa komitejām.

      Viena sīka detaļa, kas nepalika nepamanīta daudziem vērotājiem, domes priekšsēdētājs pēc neliela sēdes pārtraukuma aicināja deputātus pārvēlēt Finanšu komiteju, jo kaut kas neklapēja kopā, pie tam balsu skaitīšana piekliboja, jo klusībā saskaitītie rezultāti pēc katra balsojuma netika paziņoti publiski, kas ir stiprs reglamenta pārkāpums.

      Vēl jāpiezīmē, ka jaunievēlētais domes priekšsēdis bija tik satraucies, acīmredzot par to, ka ir „nobīdes” no iepriekš iestudētā priekšnesuma, ka nepārtraukti jauca atsevišķu deputātu vārdus un uzvārdus, nosaucot deputātu Kasparu Upacieru par Kaspacieri Upacieri, Ivetu Mežaraupi par Meža Raupi un neļāva K. Upacieram pabeigt teikumu, pārtraucot pusvārdā un norādot, ka pēc reglamenta katram deputātam ir pieļaujami divi jautājumi un šis jau ir otrais pēc kārtasJ.

      Cienījamie vēlētāji, ja Jums vēl ir ilūzija par to, ka jaunievēlētajā  Ikšķiles domē, no „pozīcijas” puses raugoties, tiks pārstāvētas Jūsu intereses,  tad laipni lūgti uz apvienoto komiteju sēdi, kas plānota š.g. 8. jūlijā plkst. 16.00 un – spriediet paši!

Novērotājs

122 KOMENTĀRI

 1. Ja jau runā par sadarbību – tad jāsadarbojas, un nav jāliek uz kārtējo domes sēdi (arī komiteju) jautājumi, ar ko visi ievēlētie deputāti pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā nav iepazīstināti. Ja gribam sadarboties, ir vispirms jāizrāda tā labā griba. Un te nemaz nav stāsts par politiku vai partijām! Vienkārši savstarpēja cieņa 🙂

 2. Tagat jau daži vieglu kritiku un iebildumus kāpina līdz naidam.<br />
  Par taupīgu risinājumu būtu jadomā visiem, arī pilošs krans virtuvē ir tikai pilošs krāns, bet ūdens kas izlīst kanalizācijā ir vertīgs un tā vērtīgumu var saprast tikai tad, ka nav ko dzert. Tādēļ nevajag mūldēt un vajag risināt problēmas.<br />
  <br />
  Priekšlikums: Rakstam iesniegumu un iesniedzam domē, lai risina šo problēmu.<br />
  <br />
  Jo laikam nevien nav gājis pa tumšām ielām.<br />
  <br />
  P.S. Piemers no šodienas, 18:23-18:40 bijā elektrības piegādes pārtraukums un nekas nedarbojās:)

 3. daudziem liktās, ka var izdarīt labāk, bet kad apvienojas izrādās, ka tālāk par likšanos netiek. Šādus, tādus burbuļus komentāros pametāt nav grūti, bet tieši un profesionāli priekšlikumi kā nav tā nav. Vai neapnīk tā “likšanās” par lietu loģisko kārtību.

 4. Man liekas ka tāds grupējums kā “IEDZĪVOTĀJI”, kas stāsta ka darbojas Ikšķiliešu labā, cenšas vienkārši izprovocēt pārējos un tikt pie varas lai varētu izsaimniekot Ikšķili.<br />
  <br />

 5. Nu redz, tāpēc jau arī AI radās, ka cilvēkiem sāka likties, ka var izdarīt labāk… un tad atlika tikai apvienoties un viss notiks… <br />
  <br />
  Attiecībā uz AI palikšanu opozīcijā, tad tas gadījies tikai tāpēc, ka tie, kas pie varas ir apvienojušies bailēs no AI izpratnes par lietu loģisko kārtību un to, ka AI redzot iepriekšējo gadu nekompetenci nestāvēs klusu….

 6. Ja starp deputātiem ir izglītoti un zinoši cilvēki, kādēļ jātērē sabiedrības līdzekļi, jāeksperimentē un jāgaida kamēr kāds iemācīsies. Par ko tāda privileģija? Katram vispirms jāapzinas ko spēj un tad jāuzņemas, citādi var sanākt vēl sliktāk kā iepriekšējiem.

 7. Nezinu ar ko Ingūna ir pelnījusi nievājošo Ingūnīte,bet domāju ne pa velti,jo cik esmu ar viņu runāju,ļoti zinoša un kompetenta pašvaldības jautājumos-tātad varētu būt ļoti neērta.Par Rubeņa kungu-daudzi izsakās atzinīgi no kolhoza laikiem,bet par Trapiņa kungu-nu atvainojos,bet par šiem gadiem ko viņš tur sēž ir parādījis vien to ka strādā kaut kā….pat tā īsti neizrādot cik ļoti grib strādāt.<br />
  <br />
  Laiks rādīs.Kā jau iepriekš teicu-Trapiņš var sevi parādīt ka cienījams vadītājs vai kā cilvēks ar lielām ambīcijām,bet mazu varēšanu.Savukārt opozīcijai jādara savs darbs.<br />
  <br />
  Te daudzi piemin ka AI nav pieredzes un kompetences.Tad nu man netīši radās jautājums-Vai tad ir kāda deputātu skola ,ko ir beiguši līdzšinējie deputāti ,ja jau viņi ir tik zinoši?Tāpat iesāka ar vēlmi strādāt un pieredze nāca strādājot.Tāpat arī būs AI .

 8. darbam domē nepietiek tikai ar gribēšanu darboties un iepriekšējo kļūdu kritizēšanu. Domē vienīgie saimnieciskās darbības profesionāļi ir Trapiņš un Rubenis. Patiesībā arī reputācijas ir labas. Pozitīvas pārmaiņas būs noteikti, ja netiks izvērsta pāķiskā intrigošana, ko ikšķilieši mēdz saukt par politiku.

 9. Neviens jau nesaka ka Trapiņš kā cilvēks ir slikts,bet kā saimnieks viņš ,visu šo gadu garumā, nav parādījis sevi no tās saimnieciskākās puses.Līdz ar to uz pozitīvām pārmaiņām ,domāju,nav ko cerēt.Viss būs pa vecam-kaut kā.Jo lai mainītos ,ir ļoti jāstrādā un jābūt ,kā saka ,iekšā visā .Ja viņš tāds ir bijis visu laiku-iekšā visā no sirds,tad kāpēc mēs viņu runājam publiski par nekārtībām pašvaldībā,kaut vai estrādes sakarā,redzam un dzirdam tikai tagad(runāju par video).Viņš jau sen ar opozīciju būtu varējuši samest naudiņu un izdot paši savas Ikšķiles vēstis,kur būtu varējuši ar visiem dokumentiem pierādīt visas nelikumības un nebūšanas-nu jau tas sāp,tad lai visi zin kas un ka te notiek,bet tas tad viņam nebija ,tātad,svarīgi.<br />
  <br />
  Patiesībā,tāpat jau neko vairs nevar mainīt.Tagad viņš var sevi parādīt vai nu no labās vai nu no tās pretējās puses.Bet Iedzīvotāju kritiku neuztveru kā atkal kārtējo nopēlumu un kašķa meklēšanu.Jāteic mani diezgan pamatīgi ir bijis jādusmojas par to,kad ja vajag kādas izziņas vai dokumentus,tad neviena kabinetos nav-kaut kur dzer kafiju.Ja strādā valsts iestādē un ja nodokļu maksātāji maksā algu,tad par tādām lietām kā Draugi lv. un entām kafijas pauzēm ir jāaizmirst(privātajos kantoros par to pat domāt nevar,ja negrib pazaudēt darbu).Un ja viņi grib sakārtot,tad lai ņemās,es esmu par.Kāpēc tad jārunā skaļi par to un jākritizē,bet ja nerunās,tad neviens neticēs kad kaut kas atkal tiek pārkāpts un netiek izpildīts.<br />
  <br />
  Viennozīmīgi-lai viņiem veicas,jo mēs visi gaidām un ceram uz pozitīvām pārmaiņām.Ceru,ka mēģinās sastrādāties,nevis meklēs personīgos kompromātus(kā to dara Daceks)<br />
  ,jo tādus var atrast visiem,arī pozīcijas cilvēkiem.Un ja tādus sāk meklēt,vai tas nenorāda un pozīcijas cilvēku nedrošību.<br />
  <br />

 10. Īstenībā Trapiņš ir ļoti lādzīgs vecis un viņš sakaārtos Ikšķili. Nav ko cepties. arī Ufo Nav slikts, viņam tikai jātiek pāri kompleksie un jāsadarbojas kopējas lietas labā. Ne jaun tāds atbalsts no iedzīvotāju puses gaida stulbu klaigāšanu opuozīcijā, bet gaida rīcību. Var jau sēdēt opozīcijā un nākošās vēlēšanās viena vieta labākā gadījumā

 11. Cik zinu, tad cien. deputātes kundze strādā ministrijā, kas pārrauga pašvaldību darbu un reorganizēja pašvaldību reformu. Tad nu tagad brīnos – cien. deputāte nepamanīja,ka domes deputātu skaits ir audzis no 11 uz 15 un līdz ar to arī loģiski ir, ka pieaug komiteju deputātu skaits par apm 30%. Tā kā pirmo domes sēdi vada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un tajā tikai ievēl domes priekšsēdētāju, tad, protams, šos priekšlikumus izmaiņām nebija kam sagatavot, jo nebija reālu amatpersonu. AI varēja aicināt šo jautājumu izskatīt pēc 3 dienām vēl vienā domes sēdē, bet domāju, ka pēc 3 dienām rezultāts būtu tas pats. Varbūt, ka uz nākošo sēdi AI deputāti nāks kādu likumu un nolikumu izlasījuši? Tas jums nav cilvēkiem prātu jaukt, te vajag domāt un strādāt.

 12. 41. Komitejas priekšsēdētājs nosaka komitejas sēdes darba kārtību, ….<br />
  44. Komiteju sēdēs tiek izskatīti tikai sēdes darba kārtībā iekļautie … Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tiem piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem deputātiem.<br />
  <br />
  Izskatās, ka AI būs daudz darba jāveic “ielās” jeb pa jaunam – internetā. Komitejas, ja koalīcija savu “konstruktīvsmu” saglabās, noairēt varēs jebkuru priekšlikumu, bet Jāņa atklātības gaisotnē par to neviens var neuzzināt.

 13. Nez vai šis punkts ir mainīts?<br />
  <br />
  23. Domes priekšsēdētāja vietnieks:<br />
  8) darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;<br />
  <br />
  Kas iepriekš “nodrošināja atklātību”, es nemaz nezinu vārdā nosaukt, bet tagad jau noteikti viss būs “super” 🙂

 14. Vai kāds var iedot JAUNO NOLIKUMU. Vēlos izstudēt produktīvas darbības veicināšanai. Ikskile.lv ir tikai Jāņa parakstīta 2005.gada 17.augusta versija. Pirms 4 gadiem nekāda steiga nav bijusi …

 15. Par aģentu un superpatriotu pārcenties – iesaku nomainīt nomājamo DVD filmu repertuāru, paņem kaut ko vieglāku.<br />
  <br />
  Ja godīgi, es sevi neuzskatu par Ikšķiles patriotu. Šī ir vieta, kur es dzīvoju un es vēlos dzīvot sakārtotā vidē, bērniem dot vismaz normālu izglītību. Man patriotiski nostaļģiskas sajūtas rodas uz Latvijas Republikas robežas. Tādēļ man nav vienaldzīgs arī bardaks jebkurā citā pilsētā vai tie paši latvāņi svešā pļavā.<br />
  <br />
  Atvainojos visiem, kam tas neinteresē, bet man nav citas iespēja vērsties pie katra no anonīmajiem komentētājiem ar aicinājumu manu personību apspriest doveiks.lv. Publiski apsolu uz saprātīgiem jautājumiem atbildēt un neko likumīgu nedzēst. Starp citu, arī tur varat uzstāties anonīmi 🙂

 16. es paņēmu domes nolikumu(saistošos noteikumus), kalkulatoru un konstatēju faktus:) varbūt oligarhiem (vai oligarham?) nevajadzēja tā steigties ar grozījumiem jau pirmajā sēdē, jo nolikumā jau arī vēl citas lietas palika, ko vajadzētu grozīt 🙂

 17. Es pirmo reizi redzu,ka deputāte iesaistas sarunā ar mistiskiem tēliem kā pienene, daceks, otto utt. Kā teikt vel viena piedzīvotāju kļūda ,jo nav ko runat internetā gudras lietas tā pat nesadzirdēs , jo te ļautiņi ir vai nu apkodušies vai sapīpējušies . Un deputātes kundzei es gribētu ieteikt pamācīties nakt ar konkrētiem paziņojumiem ne atrakstīties portālos. Un ja nav naudiņas pa ko nopirk avīzes sleju varu palīdzēt.

 18. p.s. gribēju tikai pateikt, ka ja esošā dome ievērojot pašu noteiktās procedūras bija sagatavojusi pašvaldības saistošo noteikumu grozījumus t.i. domes nolikumā, būtu ļoti patīkami iepazīties ar tiem pirms domes sēdes 🙂 vecā dome taāu nevarētu atrunāties, ka ir kļūdījusies pašu izdoto noteikumu (t.i. procedūras0 izpildīšanā:)<br />

 19. pirmajā sēdē jaunais priekšsēdētājs lika priekšā pašvaldības nolikuma grozījumus, kuros tika paredzēts mainīt 4 domes komiteju locekļu skaitu finanšu – no 4 uz 7, tautsaimniecības no 4 uz 7, sociālo jautājumu – no 4 uz 6, izglītības, kultūras un sporta no 4 uz 6, taāu atbilstoši spēkā esošajam domes nolikumam (78 punkts)domes sēdes darba kārtība bija jāizliek redzamā vietā ne vēlāk kā 3 dienas pirms kārtējās sēdes (šo var uzskatīt par kārtējo, jo nav taāu ārkārtas), kas netika izdarīts. Būtu vēl nekas, ja komiteju locekļu skaits tiktu ievēlēts atbilstoši nolikuma 34. punktam, kas paredz komitejās locekļu skaitu noteikt iespēju robežās atbilstoši ievēlēto deputātu skaitam t.i.% (iespēju robežas ir aritmētiskas, jo nolikumā nav noteikts citādi):)normāli būtu ja finanšu komitejā, kas ir būtiskākā, iekļautu 2 AI deputātus:), t.i. 8 AI deputātiem (nevis 7) būtu normāli būt pārstāvētiem komitejās,jo kā izrietēja no jaunā priekšēdētāja sacītā – mums jaunajiem būtu daudz ko mācīties, it sevišķi jau par budžeta plānošanu 🙂

 20. Andris iejuties FIB aģenta lomā, lai atklātu šī portāla sarunu fanus un nodibinātu ar tiem visciešākos kontaktus, pārliecinātu par sava neatvairāmā intelektuālā šarma burvību, Ikšķiles supergigantiskā patriota stāju un visu pārzinošo ģenialitāti. Un tas viss AI un Ikšķiles labā.

 21. Protams, situācija sarežģīta, ja visi lasāt reizē un komentējat ar dažu minūšu intervālu. Runa nav par sankcijām, tiek izteikts aicinājums un skaidrots tā pamatojums. Veiksmīgu viedokļa paušanu 🙂

 22. No mana datora un IP adreses tiek ievietoti komentāri ar trīs dažādiem nikiem,jo mēs esam trīs cilvēki kas šos komentārus ievieto(.Ko tad darīt-vai tad vienam jāraksta par visiem?Bet ko tad ja domas nesakrīt?

 23. Kas Jūsu izpratnē “pareizais pedagogs”? Piekrītu,pulciņi skolā ļoti vienveidīgi – tikai dziedāt pie Bērziņas vai viņas radiem,sports – arī ne visiem gribētājiem. Angļu valodas pulciņi nebūtu slikti, bet tos vadīs tie paši angļu valodas skolotāji ar tādu pašu metodiku ka stundas, un kā tas ir mēs jau zinam. Maksa nemainīs skolotāju, varbūt tagad pēc algas samazināšanas ledus izkustēsies. Efektīvāk jāstrādā stundās ar bērniem, lai vecākiem nebūtu jāmeklē privātskolotāji.

 24. Iksķilē bērniem diemžēl neveicas, izņemot retos gadījumus, ja tiek pie pareizā pedagoga! Tā tas ir gan dārziņā, gan skolā! Nu diemžēl jāsaka, ka laikam nav tie pareizie vadītāji, vai arī ir par maz pieredzes apmaiņas! Varbūt lai pabraukā – paskatās kā ir citur – Ogrē, Rīgā, Salaspilī, Lielvārdē! Brīvā laika pavadīšanai bērniem pulciņos arī nav izvēles. Ir tāds Puķuzirnis – vismaz kaut kas, bet tāpat jau visiem gribētājiem tur vietas nav, vai arī ir par dārgu! Es labprāt bērnu laistu angļu valodas pulciņā ( arī maksas )…

 25. vispār tāda interesanta lieta izkristalizējas, visi ir neapmierināti ar to ka nezin kas domē notiek bet tajā pašā laikā visi zin “kā vecie buki lietas bīda” visi zin ka notiek zagšana un izsaimniekošana u.t.t.

 26. Piekrītu pienenei. Trapiņam un Rudzītim jāiet kopā, nav jāstāv dažādās frontes līnijas pusēs.Rudzītis ar savām deputātēm Bēķi un Bērziņu atbalstīja skolu, kā būs tagad? Vai kaut kas mainīsies? Varbūt Trapiņš aizliegs skolas direktorei ļaut darbiniekiem un skolotājiem darba laikā nodarboties ar blakus biznesu, jo skolā medmāsa par maksu masē, var pieadzēt nagus pa Ls 5 un kur nu ēdināšana!!! Fifiga Kaņāa labāk būtu mācījusi, labi vien ka viņa nemāca stundas vidusskolā. Un vispār vidusskolas līmenis Ikšķilē nav tik augsts ka agrāk, kad mēs vēl daudzi ikšķilieši šeit mācījāmies, tad vel bija pamaskola. Bet gribētos lai mūsu bērniem būtu skolā labi. lai Trapiņam izdodas1

 27. Inta! Tieši to jau es arī gribēju teikt, kas kuram ir tuvāka tēma, redziet, Jūs pieķērāties tieši tam vārdam, kas Jums likās tuvāks, nevis traktējāt to kā līdzību, kā tas bija domāts… Es jau Jums nepiesējos, kāpēc pie vārda “Inta” nerakstāt uzvārdu, jo mani tas neinteresē, bet Jūs man gan pārmetat, ka nevarat saprast, kas esmu. Kāds tam ir mērķis?<br />
  Par AI rakstu – vai tad nelikumīgus domes lēmumus nevajadzētu pārsūdzēt atbilstoši likumdošanai? Tikai tā taāu mēs varētu noskaidrot, bija vai nebija tur nelikumības? Bet AU izvēlas kaut kādā provinciālā portāliņā papsihot, izraisot tirgus cienīgu verbālo caureju.

 28. Pienenei ir taisnība. Vajadzētu par prioritāti izvirzīt darbošanos novada iedzīvotāju labā un tam paralēli meklēt, un novērst iespējamās nelikumības. Protams, ka iepriekšējam sasaukumam jārēķinās ar to, ka tiks veikts audits par aizgājušo periodu. Pagaidām ir notikusi tikai viena, pirmā, formāla un iestudēta (šis nav pārmetums, bet tikai fakta konstatācija) sēde. Ļausim jaunajam sasaukuma pastrādāt vismaz pāris mēnešus un tad izteiksim vērtējumu. Pagaidām mēs zinām tikai “veco buku” darbības metodes, bet par “jaunajiem kazlēniem” pēc vienas sēdes vēl nevaram spriest un līdz ar to nevaram spriest par visa jaunā sasaukuma darboties spēju. Jebkurā gadījumā, lai veicas ar novada uzplaukuma veicināšanu!

 29. Man gan nav bail, ka man kāds pateiks ka man ir dibens par lielu…Tā ir katra paša problēma un ne jau dibens izsaka to kāds ir cilvēks, bet katrs jau otru vērtē savādāk, viens pēc dibena, cits pēc prāta… Var teikt ka ir daudz cilvēku ar vienādiem vārdiem, bet slēpties aiz iesaukas daceks kas ir simtiem Dacēm… Kā lai saprot kurš nu daceks komentē un kurš ne, nu piedodiet, vai nu mainat niku, vai arī pieņemiet to ko raksta………

 30. Ir jau labi, ka Iedzīvotāji jau pirmajā Ikšķiles domes sēdē pamanījuši nelikumības, tomēr es vēlētos vērst uzmanību sekojošajam. Es ļoti ceru, ka Iedzīvotāji ar savu aktīvo darbību, ko es principā atbalstu, neliks šķēršļus jebkuriem pasākumiem, ko veiks pozīcija. Nav noslēpums, ka daudzas Iedzīvotāju aktivitātes pirms vēlēšanām tika veiktas nevis tādēļ, ka jaunajam politiskajam spēkam bija patiesi liela interese panākt kādu konkrētu mērķi, bet gan tādēļ, lai caur šiem notikumiem gūtu publicitāti un vienkārši izgāztu esošās domes plānus, lai par to varētu publiski runāt un lielīties. Publicitāte tika gūta, dažas lietas tika apturētas, tomēr šobrīd nav redzams skaidrs Iedzīvotāju piedāvājums par tām prioritārajām lietām, kas jaunajai domei būtu jāveic pirmkārt. Iedzīvotājiem jāprot pienācīgi noformēt savus lēmumus un stoiciskā mierā ar pārliecību argumentēt tos atbilstoši Pašvaldību likumam un Ikšķiles novada domes nolikumam, nevis histēriski censties visiem paziņot par nelikumībām. Man ir liela cerība, ka Iedzīvotāju vienīgā darbība nebūs saistīta tikai ar kritizēšanu un visa noniecināšanu, jo tas ir visvieglākais – pateiks, ka ir nepareizi. Daudz grūtāk ir risināt konkrētas problēmas sarežģītos finansiālajos apstākļos. Tāpat es ceru, ka Trapiņš un Rudzītis sapratīs, ka Ikšķiles dome nav frontes līnija, kur cīnīties ar opozīciju ar tiem paņēmieniem, ko katrs prot. Mēs esam redzējuši citu pašvaldību deputātu (piemēram, Jūrmalā) savstarpējos cīniņus par varu un naudu. Tajos deputāti aizmirsa savus galvenos uzdevumus – risināt iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, kā rezultātā būtiski palēninājās pilsētas attīstība. Es ceru, ka Ikšķilē tā nenotiks un jaunās domes darbs būs krietni produktīvāks nekā iepriekšējās.

 31. palasījos zemāk, smieklīgi likās “startēšu ar šo vārdu”. Sports mums te ir. Kāda balva? Kuram vairāk dubļu sejā, tas zaudētājs? Ko saņem uzvarētājs? … tas pārdomām

 32. Izskatās, ka rakstu komentāru sadaļa sāk pārvērsties par “iepazīšanās klubiņu”. <br />
  <br />
  Ieteikums portāla uzturētājam atvērt atbilstošu internetāatu 🙂

 33. Dīvaini, līdz šim šajā diskusijā bija “OTTO”, “Andris”, “Andis”, “Inta” u.c. Šādi sauc tūkstošiem cilvēkus Latvijā un nav iespējams tā vienkārši identificēt pēc šiem vārdiem konkrētu personību, taāu viņi uzskata, ka ir baigi atklājušies, norādot savu vārdu. Taāu “daceks” neder, uzreiz vajag noskaidrot, kā sauc, ko dara, kur dzīvo… Un tad, uzzinot, moāīt par katru dzīves soli – deguns par šķību, dibens par lielu, ja? Pareizi sapratu?

 34. Dacek, tev nav sejas, tā kā dubļi nevar pieķerties. Es vienkārši nodemonstrēju, kā var “spēlēties” ar nikiem un bārstīt bezpersoniskus apvainojumus, jo šeit nav jāreģistrējas ar reālu vārdu. Ja kas, tad mani sauc Andis Zvīgulis un turpmāk startēšu šeit ar savu vārdu.

 35. svēto govi – Ufo atklājuši. Neaizskarama personība darbos, vārdos un domās!!! Sapratāt, šito te nekad vairs neaiztiekat!!! Pie iepriekšējā raksta komentos ir draudi pat izteikti par Ufo aizskarānu var norauties, ka bail pat domāt!!!

 36. ????? Tā, mīlīši!!! Kas tagad te notiek! Plaģiātus esam saražojuši!??? Kamēr pusdienoju, man jau kloni parādījušies?!!! Jā, laikam jāpatentē tas niks būs, citādi pēc tam dubļus no sejas neatmazgāt…

 37. Tas par vārdu variācijām – vispārīga ilustrācija (šajā gadījumā vairāk citiem lietotājiem), jo no admin stāstītā var saprast, ka no viena IP dažreiz īsā laikā sabirst dažādi niki un vienāds saturs. Tā teikt, viedoklim mākslīgi tiek veidots “svars”. Un tas jau vairs nav smuki 🙂

 38. Ja kāds, piemēram daceks izska kādu nebūt, konkrētu apvainojumu konkrētai personai, piemēram UFO, tad būtu labi, ja daceks atklātu savu vārdu, vai kā savādāk darītu zināmu savu personību. Nav nekas pretīm, ja daceks apvaino koliņu, bet tikko ir iesaistīta konkrēta persona, būtu jābūt “atklātām abām pusēm”. Ceru, ka ir skaidrs, ko vēlos teikt?!

 39. es arī piekrītu ka vajag reģistrāciju un katram dot iespēju atslēgt anonīmos komentārus.<br />
  Ja kas tad kasparsf gandrīz visur ir Kaspars Freimanis , dažereiz esmu uzrādījis sevi arī kā Kaspars bet ir vel citi Kaspari.<br />
  p.s. neskatoties uz viedokļu nesakritību lūdzu turpmāk mani cienīt tā pat kā cienu citus, un uz ielas sejā nespļaut. 😉

 40. Nu man personīgi nav bail atklāt savu īsto vārdu, esmu Inta! Vai gan gribētos publicēt savu e-pastu un uzvārdu? Nu nezinu gan…Domāju, ka to nevēlēsies daudzi……. Bet man ir priekšlikums lapas veidotājiem!<br />
  Var jau ieviest tāpat kā citos portālos lietotājvārdu, kas nedrīks dublēties, nu tad vismaz būs skaidrs Daceks 1, vai Daceks 2, nu kaut kā tā!

 41. Iepriekšējie komentāri nav īstā daceka komentāri, jo es esmu īstais daceks. Vai varbūt tomēr beidzot pienācis laiks ieviest reģistrāciju ar reāliem vārdiem, e-pasta adresēm, jo riet zem segas mēs visi mākam, bet runāt savā vārdā baidāmies. Vēl interesanti, ka savus vārdus ir gatavi atklāt cilvēki kuriem simpatizē AI, bet pārējie laikam nejūtas droši par savu “taisnību”. Kas par manu priekšlikumu???

 42. Liela jautrība par AI deputātu neveiklību 🙂 <br />
  <br />
  Un cik daudz enerģijas gudrām pamācībām. Lasīju par Tribocki Ogrē. Tur cita starpā minēts, ka pēc jaunā likuma katram deputātam ir jābūt vismaz vienā komitejā. Kā tad nu sanāk – AI ir tādi slikti, jo raujās komitejās, kuras viņiem pēc likumu ir obligātas?!<br />
  <br />
  Varbūt pozīcija var informēt par pārējo – “konstruktīvo” – Domes sēdes daļu un “vajadzīgajām” izmaiņām Domes nolikumā. Man tomēr nav saprotams, kas varēja sagatavot darba kārtību Domei, kuras darbs sākas 1.jūlijā? Protams, izņemot ar likumu noteikto darba kārtību.

 43. Mani neinteresē kurš ir izveidojis šo portālu, vai A.I., vai kāds cits! Man pat ir ptieks, ka es varu par savu novadu uzzināt vairāk un palasīt ko par to domā mani līdzcilvēki! Neesmu nevienā partijā, kādreiz teicu, ka arī nevēlos būt, bet nu jau sāku domāt varbūt tomēr! Nu mīlie cilvēki, gan Koliņi, gan Daceki, vai tiešām esat tik akli un neredzat kas Jums apkārt notiek, ko tie mūsu mīļie priekšsēži dara?…Labi varbūt piekrītu, ka jaunās A.I. partijas deputāti vēl daudz ko nezina un nemāk – iemācīsies, ticiet man! Vienīgi jācer, ka ne visu to,ko darīja viņu priekšgājēji, par ko es domāju padomājiet paši! Un cerams ka viņi arī panāks, ka visi Ikšķiles un novada iedzīvotāji būs vienādi, nevis sadalīti pa zonām un galiem, tas vajadzīgāks, tas ne!

 44. tas, ka 59% domes sastāv no vecajiem deputātiem un Ai ieguva tikai nedaudz vairāk par 1/4 balsu norāda to, ka lielākā daļa Ikšķiles iedzīvotāji bija apmierināti ar domes darbību un nevēlas tajā klaunus!

 45. Runājot par viediem vārdiem – Jūs, AI esat sevi iedomājušies kā sabiedrības apgaismotājus, bet pēc Jūsu aktivitātēm visi Jūs uzskata par galma klauniem un tādi Jūs arī savā būtībā esat! Ja jūs būtu bijuši kaut cik draugos ar prātu, tad tagad Rudzītis būtu opozīcijā, bet ne visus Dievs ir ar to apveltījis! Jūsu nemākulīgā matu skaldīšana tikai liecina par Jūsu aprobežotību un šauro redzes leņķi! Jūs laikam domājat, ka esat Ikšķilei daudz laba darījuši, bet tas viss nekur nav redzams! Labāk būtu ēduši!

 46. Dacek Ja jau tas ko saka AI ir netaisnība, pastāstiet taisnīgo versiju.<br />
  <br />
  Ņemot vērā Domes sastāvu kurš 59% sastāv no vecajiem deputātiem, es nelolotu cerības uz vieglām izmaiņām. Piemērs tam pēdējais gads, dome praktiski nemainīja savu darbības stilu, un centas rullēt talāk.

 47. Ja jau Jums viedajiem un varošajiem, viss ko dara AI liekās tik nepareizi, tad kas attur Jūs rādīt un stastīt par saviem labajiem un pareizajiem darbiem.<br />
  <br />
  Pa kluso vairs nesanāks sēdēt 4.gadus.

 48. It kā jau būtu viss normāli, ka opozīcija modri uzrauga pozīcijas darbību un norāda uz nelikumībām, bet to vajag darīt ar prātu, pirmkārt, nepazemojot pašiem sevi, piestrādājot pie domu un tekstu redakcijām, kuras tiek izplatītas tautas apskatei publiskajos medijos. Ja AI tik nekorektā veidā neveiktu apdi…šanas kampaņu pret saviem nu jau kolēģiem, bet veiktu konstruktīvu priekškilumu izstrādi un mērķtiecīgu to ierosināšanu, tad šis opozīcijas darbs varbūt vainagotos ar tautas un arī pozīcijas deputātu atbalstu un arī reālu priekšlikumu ieviešanu dzīvē. Protams, ka šeit rakstītie komentāri AI nav glaimojoši un ir pat aizskaroši! Bet tā ir tikai bumeranga veida reakcija uz AI ķengājošo priekšvēlēšanu kampaņu un pēcvēlēšanu nekorektajām aktivitātēm. 🙂

 49. Jau jau K.U nekad nav centies kandidēt, kāpēc AI pirmajā domes sēdē izvirzīja viņa kandidatūru mēra amatam un vēl n-tajām vietām! Meļi Jūs esat AI, meļi jau no pirmās dienas!

 50. Ak, Dievs! Cik te paliek smieklīgi! Humora forums. Un tās zeķes! :))) Un šitas: “morālās atejas izvirdumi” – pērle!!! Un par to “irsi” – bumeranga trāpījums! Un šito “labāk būtu ēdis” – nu manus vārdus no mutes izrāva! <br />
  Andrim – anonimitāte zināmā mērā nodrošina neaizskaramību pret nevēlamiem paranoīdiem nodarījumiem publiskajā i telpā un reālajā džīves vidē. Tā, kā pagaidām vari rēķināties ar diskusijas partneri “daceks”. 😉

 51. AI – bērni, bērni, pubertātes vecuma puišeļi un meitenītes, kuriem vēl no multenēm ir priekšstats, ka ir tikai ļaunie un labie! No malas izskatās, ka laikam Jūsu “mātes” partija prasa kaut kā atlīdzināt reklāmas kampaņas izdevumus, tāpēc par visu varu vajag kaut kur ielīst, galvenais, ka nav pat svarīgi, kur, ka tik ir kaut kas, ko atskaitīties Mākoņtēvam!

 52. Jums, kā bijušai deputātu kandidātei vajadzētu zināt, ka likums neļauj mainīt deputātu algu fondu, un, sauksim lietas īstajos vārdos, tās algas un amati bija nepieciešami Jūsu “tipa partijas” biedriem, bet runājot par “psiholoģisko spriedzi un bērnudārzu”, es šobrīd gatavoju atskaiti kā notika pēcvēlēšanu pārrunas, kādi darbi darāmi, kāpēc piedāvājām izveidot vēl vienu komiteju, vietnieku utt. Atskaiti publiskošu pirmdien, bet Jūs Dace K ņematies, jo laika daudz, un tā var uzzināt, kas ir kas. Simtu buāiņas. Ufo

 53. AI augšgalā- juriste,<br />
  AI biedru sanāksmes oficiālajā darba kārtība- Līdzatnestais alus un siers. <br />
  Pirmajā domes sēdē iesniegtie priekšlikumi, kas jāiekļauj steidzamības kārtā…varētu turpināt vēl ilgi<br />
  – SMIEKLĪGI<br />
  <br />
  Vai visiem nebūtu labāk ja šis kopā_sanākšanas un skaļi_vaimanāšanas pulciņš neķertos klāt lietām, par kurām neko nejēdz…vai vismaz nedaudz palasītu likumus un labas uzvedības grāmatas. Trūkst gudras mammītes Jums..

 54. Aicinājums AI! Ierosiniet (vispirms, ne vēlāk kā 3 dienas pirms domes sēdes, lai var sagatavot lēmumprojektu), ka domes sēžu laikā fonā tiek atskaņota dziesma “Pastum pastum pietupiess”. Es domāju šis ierosinājums saturiski būtu tikpat pilnvērtīgs kā pārējie Jūsu ierosinājumi!

 55. Vērojot šos iedzīvotāju infantilos izgājienus prātā nāk vārdi no šī gada 2 old babies līgo dienas dziesmas – Ko nu irs ar vienvārd sakot!!! un par Ufo izvirzīšanu mēra amatam – Labāk būtu ēdis! ; Ir cilvēki, kam nesanāk, un labi vien ir, ka nesanāk! ;)))

 56. Vērojot šos iedzīvotāju infantilos izgājienus prātā nāk vārdi no šī gada 2 old babies līgo dienas dziesmas – Ko nu irs ar vienvārd sakot!!! un par Ufo izvirzīšanu mēra amatam – Labāk būtu ēdis! ; Ir cilvēki, kam nesanāk, un labi vien ir, ka nesanāk! ;)))

 57. Paskatoties, kas te notiek….nu traki…Esošā vadība nesola īpašu inteliģenci, tomēr AI :(<br />
  Izvirzītie jautājumi ir vairāk kā smieklīgi un uzskatāmi pierāda, ka šīs apvienības biedriem nav pilnīgi nekādas izpratnes par pašvaldības darbu un pastāvošo likumdošanu. Turklāt izvirzīt pašvaldībai “steidzamus” pienākumus- izstrādāt priekšlikumus pašvaldības mēdiju kvalitātes uzlabošanai- c’on! Izskatās ka AI cenšas izsist sev vismaz kādu darbības jomu, diemžēl tas tiešām izskatās pēc aizvainotu bērnu niķošanās.<br />

 58. Attopieties Iedzīvotāji, cilvēkiem šis un pārējie Jūsu morālās atejas izvirdumi ir jau apnikuši! Labāk domājiet kā uzlabot situāciju novadā, nevis meklējiet, ka kāds no deputātiem pārsakās! Visi ir cilvēki! Tikai Jūs tādi kā mazi puišeļi, kam konfekti neiedeva!<br />
  P.S. deputātes Villerušas zeķes ar sarkanajām sirsniņām pirmajā domes sēdē bija vienkārši kronis visam un spilgti pierāda, ka viņa nav ņemama par pilnu!<br />
  Iedzīvotāji, mostieties!!!

 59. Man tā anonīmā padarīšana mūsu “milzīgajā” novadā liekas vienkārši smieklīga. It īpaši no “pozīcijas” puses, ja aiz muguras vienīgais represīvais aparāts – novada apmaksātā birokrātija un darbinieki.<br />
  <br />
  Lai jau paliek anonīmie, bet vismaz varētu vienu niku lietot, lai var normāli uztvert katru interneta vides personību un saprast, cik tad īsti mēs te kuļamies 🙂 Es, Hermanis un vēl …5 …10 ? 🙂

 60. Izskatās, ka Tava ziņkāre uzzināt, kas slēpjas zem komentētāju nikiem sāk pamazām pāraugt nepacietībā! 😉 Jau arvien biežāk Tu uzdod šo nebeidzamo jautājumu, lai metam nost maskas! Varbūt tomēr saglabājam vēl nedaudz intrigu?! 🙂 Kā masku ballē… :))))))))

 61. Ko var cepties par to portālu – kā bērni 🙂 Ir tāds publisks reģistrs, kur visus portālus piereģistrē – lai tās adreses vispār tehniski darboties varētu. Parādiet atjautību un sameklējiet. Varu pateikt priekšā, ka droši vien ir brīvs arī domēns ikskile.de vai ikskile.ru. <br />
  <br />
  Par portālu vispār – uztaisiet savu un sapratīsiet, ka piederībai absolūti nav nekādas nozīmes. Nozīme ir tam, vai jūs tiekat pie runāšanas. Pamēģiniet, iesūtiet rakstu!<br />
  <br />
  Ja jau gribat zināt, kam pieder, tad vismaz šo jautājumu neuzdodiet anonīmi 🙂 🙂 🙂

 62. Vai nav vienalga kam pieder portāls, ja tas publicē visu autoru iesniegtos rakstus? Rakstiet arī Jūs un tapsiet publicēti…. vismaz mana pieredze ir tāda.<br />
  <br />
  Nezkāpēc visi iedomājās, ka AI tikai trokšņo un neko nedara… nē tā nav. Darbosimies atklāti un publiskojot mūsu idejas un arī argumentāciju tām, ja Jūs uzskatat, ka tā ir tikai trokšņošana, tad es nesaprotu, ko Jūs saprotata, tad ar vārdu “strādāšana”? Vai tā ir klusa budžeta līdzekļu izmantošana kaut kādu mēŗku sasniegšanai, kuri ir zināmi tikai tiem kas ievēlēti? Vai viņi tagad ir jāaizmirst uz 4 gadiem un nav jāliekas zinis par viņu darbiem? Vai ikšķilniekiem nav tiesību kontrolēt kā viņu ievēlētie “strādā”? Esmu par atklātu pārvaldi un katra ikšķilnieka tiesībām iesniegt priekšlikumus Domē!!! <br />
  <br />

 63. Vai, kas te par traci!!! Kas par emocijām!!! 🙂 Prieks, ka tauta nav vienaldzīga!<br />
  Mazliet par AI priekšlikumiem – nu prīmā!!! Divi mēra vietnieki! Divas algas! Dižķibeles laikos! Sākums ir baigi ok! Sākam saimniekot pa īstam!!! Jauna komisija! Atkal izmaksas! Nu vajag taāu, 5 vietas iegūtas, nu vismaz kādu amatiņu iedosiet, ko?!<br />
  Ak nedosiet! Maitas! Nu tad mēs kā bērni – rotaļlietu nedabūjuši – bļausim (tipa “a tu pats tāds”) – a jūs vispār – nemākat runāt, sajaucāt vārda divus burtus!? Nu sauksim lietas īstajos vārdos – Ufo ir un paliek Ufo, grūti to īsto vārdu atcerēties tiem, kas nav SWH fani. Kas tur liels, ka tajā karstumā (psiholoģiskās spriedzes) mazliet sajuka? Un “Mežaraupa” un “Meža raupa” mutiski liekas izklausās vienādi! Kā var zināt, ka bija atstarpe? :))) Bērnudārza līmenis.<br />
  Par juridiskajām zināšanām – vienk. paņemam likumu “Par pašvaldībām” un palasām, atrodam īsto pantu un viss, kādas tur zināšanas.

 64. Ar rezulātiem nav jāsamierinās – tie jāpieņem tādi, kādi ir!!! Kādus deputātus novada cilvēki gribēja, tādus ievēlēja! Un jāsāk ir strādāt nevis TROKŠŅOT. Ja AI tikai trokšņos, būs grūti visiem. Trokšņojiet izklaides pasākumos, bet ne domes darbā!<br />
  <br />
  P.s. Tiešām interesē, kam pieder šis portāls…

 65. 😀 a sho lapu uztur Iedzivotaju Apvieniba?! varbut jakeras arii jums klaat taa pamatiigaak :p 😀 smiekliigi! tas buus veinmeer un visur! -> netiiraa politika 😀 <br />
  <br />
  p.s. atceresimies ka JL pirmsvelesanu tiksanas ar iedzivotajiem laikaa Upaciera kungs ienaaca zale un izbljaava jautajumu un nesagaidot atbildi uz savu jautajumu vnk izgaja pa durviim 😀 nu tad kursh te kuru ne? 😀 ..ta aarii izskataas ka beernu speeliites! novaakt no stripas jus visus! kaa JL taa AI!

 66. Raksts kā jau raksts. Pat Domes lapā rakstīts, ka 1.sēdi atklāj un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vada vēlēšanu komisijas vadītājs. Šajā pirmajā sēdē deputāts Jānis ir tikai deputāts Jānis.<br />
  <br />
  Vēl šajā sēdē pēc ievēlētā priekšsēdētāja priekšlikuma var balsost par komiteju sastāvu. Bet nekur neesmu redzējis, ka varētu šajā sēdē mainīt nolikumu. Ja bija nepieciešams mainīt, tad varēja nozīmēt nākošo sēdi pēc 3 dienām un starplaikā visu sagatavot un noformēt.<br />
  <br />
  Un kas tās par muļķībām, ka domes jurists kaut ko gatavojis jaunajai domei. Kas viņam deva tādu uzdevumu? Ja nolikumu gribējās mainīt, varēja to vēl 17.jūnija sēdē izdarīt pilnīgi legāli un bez stresa.<br />
  <br />
  Šeit daži komentētāji aicina samierināties ar rezultātiem un strādāt. Tieši tas jau arī notiek – Trapiņa kungs izvēlējās sev opozīcijā Iedzīvotājus un Iedzīvotāji pēc vēlēšanām nemaz netaisās pieklust vai mest kažokus otrādi – trokšņos un ticiet man, mācīsiet to darīt arī juridiski pareizi un arvien efektīvāk. Ja būtu licis opozīcijā LZS, tad neparko nebūtu jāuztraucas – tie ir pieredzējuši un Jānis izmācījis netrokšņot:)<br />
  <br />
  Jaukus murgus, pozīcija 🙂

 67. Urā! Skabargu cita acī pamanīja acīgais novērotājs! Bet nu par baļķi savā acī.<br />
  Likumu un pašvaldības nolikumu cien. iedzīvotāju deputāti izlasījuši nebija. Un man joprojām nav skaidrs, kam pieder šis portāls kas nes novada vārdu. Pret kuru fizisku vai jurididku personu vērsties autortiesību aizstāvjiem, un ko darīt tiesībsargiem ja šajā portālā tiks izplatīta pornogrāfija, kurināts rasu un nacionālais naids, publicētas atombumbas izgatavošanas tehnoloģijas un aizskarta vienkārša cilvēka cieņa un gods. Uzskatu ka AI deputātiem steidzami vajadzētu parakstīt atbilstošu deputātu pieprasījumu, lai beidzot novada amatpersonas un iedzīvotāji uzzinātu kura juridiska vai fiziska persona ir atbildīga par portāla darbību. Interesanti, kā dažam labam patiks, ja pēkšņi parādīsies portāls ar nosaukumu piem. UFO=NLO.COM kurā varēs lasīt intīmas ziņas no mākslas aprindām…

 68. Iepriekš iestudēts? Uz tik svarīgu pasākumu kā pirmā domes sēde ir jābūt sagatavotiem. Muļķim ir skaidrs, ka deputāti jau pirms tam ir tikušies un vienojušies! Pat uz baznīcu neiet nesagatavoti, bībeli ņem līdzi. <br />

 69. Kad vienreiz šis stulbums beigsies…Visi tie”novērotāji” ir apnikuši ar saviem rakstiņiem, viedokļiem..Skaidrs ir viens, lai varētu strādāt ir jāizlasa “Likums par pašvaldībām” un jāiepazīstas ar domes nolikumu.Ir jābūt kaut kādai saprašanai par domes funkcijām un sēžu reglamentu. Pretējā gadījumā būs tirgus placis. Par to, ka tika divas reizes skaitītas balsis par finanšu komitejas sastāvu – neredzu nekādu pārkāpumu.Normāls darba process.

 70. Ha, juridiskās zināšanas!!! Vajadzēja ar likumdošanu iepazīties pirms 1. domes sēdes, nevis pēc tās meklēt, kur piesieties!<br />
  Tiešām kauns, ka šādus rakstus vispār var publicēt! Un šis portāls jau kļūst par apsmieklu.

 71. Likumīgs vai nelikumīgs – to lemj tiesa. Pārējais ir tikai murgainas interpretācijas. Tas pirmkārt. Es satraucos par citu vēstījuma sadaļu – man tas ir galēji nepieņemami, ja publiski tiek izsmieta kāda cilvēka netīša kļūdīšanās vai pārteikšanās. Fui, kauns.

 72. Nezinu, kas ir autors rakstam, bet domāju, ka jebkuram ir tiesības izteikties. Izskatās, ka autors labi pārzina juridiskās nianses…<br />
  <br />
  Tā ka arī pozīcijai izrādās ir jāpamācās…

 73. es nesaprotu, cik var ņemties. Tāda sajūta, ka, lūk, iedzīvotāji ir ievēlēti, bet “ļaunie” vecie viņus tik apbižo. Nu tad dariet kaut ko, nevis visu laiku vaidiet. Te kāds šausminās – nu nepaveicās, jūsu “stiprie” neko nevar izdarīt.

 74. Arvien trakāk. Pie iepriekšējā raksta domāju, ka tā tāda kļūda. Šis jau parāda zināmu stulbumu. Mīļie AI deputāti un biedri, nelieļaujiet taāu publicēt tādus rakstus, kas pazemo jūs pašus. Ļoti atvainojos.

 75. Esmu vīlies iedzivotājos, pamats jau bija redzams vēlēšanās, vai Jūs ar putām uz lūpām aizstavējiet paskastīšu balosošanu, tad jau notika vēlēšanu biļetenu apmaiņa Rudzīša klātbūtnē pa kluso.Vajag pārsūdzēt vēlēšanas rezultātus Satversmes tiesā!

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu