Paldies par ūdens vērtības apziņas veidošanu

Ikšķiles pašvaldība ir izbūvējusi modernu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, bet nav spējusi nodrošināt jaunu klientu piesaisti. Kāds ir rezultāts?

Esošajiem klientiem, kuriem ir tikusi tikai neliela daļa uzlabojumu, jāpieņem kārtējais tarifu pieaugums, jo pašvaldība ir apsolījusi daudzus miljonus vērto būvi iekļaut tarifos – amortizācijas atskaitījumu veidā nāksies atgūt visu Eiropas naudu.

Te nu ir tā taisnība – taupīgā zemnieku dome sarūpēja “sieru bez maksas”, bet kā parasti gadās – siers kādam jāapmaksā! Vienīgie ieguvēji ir pašvaldības darbonīši, kuriem it kā uzspiestais tarifa veidošanas mehānisms ļauj izvairīties no reāla darba klientu piesaistīšanā. Klientu piesaistīšana gan šajā gadījumā ir vajadzīga visiem, kuri neklausa kurmīgiem ieteikumiem un nebrauc prom.  Piekakātie gruntsūdeņi ātrāk vai vēlāk atriebsies, neņemot vērā tīro un nelietoto aprakto cauruļu kilometrus.

2011. gada maija rēķinos ūdens cena ir Ls 0,42 un kanalizācijas Ls 0,64 par kubikmetru, klāt vēl PVN 22%. Pašvaldības amatpersonas uzskata, ka viņi ir izdarījuši visu iespējamo, lai tarifi būtu jāpaaugstina pat “tikai” 40% ūdenim (Ls 0,59) un “tikai” 23% kanalizācijai.

Paldies par rūpēm!

Ikšķiles novada domes tarifu komisijas
PROTOKOLS Nr. 2

Ikšķile, 2011.gada 10. jūnijā

Sēdes sākums – 10:00

Sēdes vadītājs – komisijas priekšsēdētājs GUNTARS KURMIS

Protokolists –      komisijas loceklis  IVARS VIĻUMS

Komisijas loceke –  VELGA BOKMELDERE

DARBA KĀRTĪBĀ:

Ikšķiles novada p/a „Līvi” realizējamā  dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšana no 2011.gada 1.augusta.

ZIŅO:

Ivars Viļums: Ir beigušies darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta”  noslēgto līgumu ietvaros. Pamatojoties uz 2008.gada 22.novembrī noslēgtās vienošanās par projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” īstenošanu Speciālajiem noteikumiem, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu un projekta finanšu un izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizāciju , kur Ikšķiles novada pašvaldības aģentūra „Līvi” un Ikšķiles novada pašvaldība apliecināja, ka projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi tiks iekļauti tarifos (tiks piemērots tāds tarifs, kā bija plānots TEP finanšu analīzē).kā arī degvielas un elektroenerģijas cenu pieaugumu ir nepieciešams apstiprināt jaunus tarifus ūdensapgādei un kanalizācijai ar 2011.gada 1.augustu:

  1. Ūdensapgādei – Ls 0,59 par 1m³ (bezPVN):
  2. Kanalizācijai – Ls 0,79 1m³ (bezPVN).

Apspriešana:

Velga Bokmeldere uzdod jautājumu : kāpēc piedāvātais tarifs ir tāds, kas bija paredzēts TEP finanšu un izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizācijā 2010.gadam.

Ivars Viļums paskaidro, ka  paredzamais  tarifs ir mazāks nekā TEP, sakarā  ar ekonomiska krīzi un iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos. Pašvaldības aģentūra nodrošinās pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus.

NOLEMJ:

Ieteikt Ikšķiles novada domei apstiprināt Ikšķiles novada PA „Līvi” ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus:

Ūdensapgādei – Ls 0,59 par 1m³ (bez PVN):

Kanalizācijai – Ls 0,79 1m³ (bez PVN).

Sēde beidzas plkst. 11:00

Sēdes vadītājs                                                           G.Kurmis

Komisijas locekļi :                                                   V. Bokmeldere

Protokolēja                                                                  I. Viļums

10 KOMENTĀRI

  1. Un tad ir Ozolu iela, kur ūdensvadu ievilka šī paša projekta ietvaros, bet kanalizācijas nav. Tehniskais projekts ielas rekonstrukcijai stāv gatavs jau pusgadu (ar visu kanalizāciju), bet naudas realizācijai nav, jo parks par 100 000 LVL ir daudz svarīgāks.

  2. Nu nav jau tā, ka Ikšķiles novada dome neko nav darījusi klientu piesaistīšanā… pēc Apvienības IEDZĪVOTĀJI deputātu ieteikuma tika atcelta pieslēguma maksa, kas sākotnēji bija noteikta 30Ls ūdenim un 30Ls kanalizācijai. Vismaz domes finanšu komitejas sēdē tika secināts, ka tas tomēr ir devis papildus klientus, lai gan nebija skaidrības cik?<br />
    <br />
    Godīgi sakot es labprāt pats pieslēgtos gan ūdensvadam, gan kanalizācijai …. bet, diemžēl, neesmu to izredzēto vidū, kuriem gar māju šīs komunikācijas ir ievilktas… Varbūt nākamo kārtu plānojot derētu veikt privātmāju iedzīvotāju aptauju par vēlmi pieslēgties šīm komunikācijām un varbūt pat noslēgt nodomu līgumus… Tagad sanāk, ka ir cilvēki, kam pievelk, bet tie nelieto, un tai pat laikā ir cilvēki, kas labprāt lietotu, bet līdz viņiem nav aizvilktas caurules.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu