Skolas ielas rekonstrukcijas skiču projekta ziņojums

Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā
Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā

Gala ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem Skolas ielas rekonstrukcijas ieceres skiču projektam

SIA „AVIDE” ;  reģ.nr.40003534164,  juridiskā  adrese: Līduma iela31, Rīga LV 1079; iesniegtais būvniecības ieceres skiču projekts paredz esošās ielas rekonstrukciju sakārtojot gājēju zonu un labiekārtojumu, uzlabojot brauktuves stāvokli un satiksmes organizāciju, veidojot apli pie krustojuma ar autoceļa A6 Rīgas virzienu un Melioratoru ielu. Rekonstruējamā ielas daļa ir tranzītielas posms starp dzelzceļa pārbrauktuvi un autoceļa A6 divvirzienu pieslēgumiem Skolas ielai. Rekonstrukcijas teritorija ietver zemes gabalus ar kadastra Nr.  74050020478; 74050020479; 7405 002 0521.

Plānotie apbūves rādītāji:
Teritorijas kopējā platība 2.0 ha. Rekonstruējamā posma garums ielai 580 m. Autostāvvietu skaits – 73 pie daudzdzīvokļu mājām un 7 autostāvvietas gar ielas malu.

Projektējamās teritorijas juridiskie īpašnieki:
Ikšķiles novada pašvaldība ; Reģ.nr.90000013714,

Saskaņā ar Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplānu 1998. – 2010. g. nekustamā  īpašuma  Skolas iela , Ikšķilē – būvniecības ieceres teritorijā noteiktais zemes izmantošanas veids ir „Ielu un ceļu teritorija”, kur teritorijas izmantošanas veids paredz  ielas izbūvi, zemes gabals ar kadastra nr. 7405 002 0521 un nosaukumu ”Centra apbūves piebrauktuves” zemes izmantošanas veids ir „Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas” kas izmantojams daudzstāvu dzīvojamās apbūves infrastruktūras nodrošināšanai.
Izskatot jautājumu par būvniecības ieceri, ar Ikšķiles novada būvvaldes 2009. gada 07. septembra lēmumu Nr. 33/03 nolemts būvniecības ieceri nodot publiskai apspriešanai atbilstoši Būvniecības likuma IV nodaļas 12. pantam.

Publiskā apspriešana tika organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” noteikto kārtību. Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu publicēts 2009. gada novembra Ikšķiles novada domes izdevumā „Ikšķiles Vēstis” (Nr. 10 (189)).
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākumam nozīmēja norises vietu un laiku  14.12.2009. plkst. 17.00 – publiskās apspriešanas materiālus varēja apskatīt Ikšķiles novada pašvaldības ēkas zālē no 07.12.2009. – 08.01.2010. Nozīmētā atsauksmju iesniegšanas vieta – Ikšķiles novada pašvaldība. Paziņojumā norādīts informatīvā tālruņa numurs uzziņām.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā no 07.12.2009. līdz 08.01.2010. Ikšķiles novada pašvaldībā saņemtas četras aptaujas lapas un viena aptaujas lapa saņemta elektroniski. Atsauksmes ar noraidījumu būvniecības iecerei nav saņemtas, visi iedzīvotāji, kas atsaukušies projekta izvērtēšanai  to atbalsta un dod savus priekšlikumus projekta papildināšanai.

Tā kā plānotā būvniecības iecere atbilst  Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ģenerālplāna  1998. – 2010. g.  noteiktajam galvenam zemes un būvju izmantošanas veidam,   Ikšķiles novada pašvaldības  ierosinātā būvniecības iecere ir atbalstāma, un projektu var attīstīt tālāk, papildinot projektēšanas uzdevumu ar sekojošiem priekšlikumiem:
1.    Projektēt video kabeli ielas teritorijā, lai varētu nodrošināt video novērošanu riska punktos.
2.    Projektēt nojumes autobusu pieturās.
3.    Nodot projektētājam izvērtēt priekšlikumus satiksmes organizācijai.
4.    Izslēgt no projekta teritorijas tirgus laukuma izveidi.

Būvvaldes vadītāja   A.Kauliņa

17 KOMENTĀRI

 1. Tikai lūdzu neaizmirstiet par jaunām komunikācijām (visām),tajā skaitā arī siltumtrases jaunām trubām un to labu izolāciju zem Skolas ielas.Savādāk būs kā pie 13 un 11 mājas visu nomainīja ,bet siltumtrasi projektā piemirsa.Lauzt pēc tam labi sakartotu ceļu grēka darbs.

 2. Paskaties, kur te darbi procesā? Būs vien jāapskatās, kā nosedz šādu vienas apmales platuma “robu”.<br />
  <br />
  <a href=”http://picasaweb.google.lv/andris.doveiks/LejasIelaPabeigta#5401801118079355698″ target=_blank>picasaweb.google.lv/andris.doveiks/LejasIelaPabeigta#5401801118079355698</a> <br />
  <br />
  Kā jau iepriekš rakstīju, es pats tik ļoti neievēroju, bet pārbaudījis attēlus, ieraudzīju ka vispār ir. Ja darbi veikti (uzlauzts asfalts?) vēl pēc 6.novembra, tad jau tiešām lieki fakts te “vilni dzen”. Vēlreiz saku, ka viena vai divas mazliet iebīdītas akas nav problēma, ja tas notiek pēdējo reizi. <br />
  <br />
  Ja tu piesauc Līvciema ielu, tad esmu te rakstījis, ka arī Lejas ielā (un citās) gulošie policisti noteiktās vietās ir ļoti vēlami, ja jau tos bija iespējams izveidot uz maģistrālās Līvciema ielas. Vai vismaz parastu gājēju pāreju Lejas ielā pretī Skolas ielas gājēju kāpnēm. Varbūt arī tā tur jau ir?

 3. vai neesmu kko pamanījis bet visi tie robi ietvē tak ir aiztaisīti ciet? Jūs aizejat kamēr vel darbi procesā, safotogrāfējat un tad sakliedzat pa visu pasuli cik viss slikti, tā bija gan ar “neapzīmētajiem” gulošajiem policistiem līvciema ielā, tā arī ir ar ietvi liejas ielā.<br />

 4. Bīstami tas var būt neuzmanīgam gājējam, velobraucējam, bērnu ratiņu vai ratiņkrēsla “operatoram”. It īpaši ziemā, kad nedaudz piesnieg un šī “vilku bedre” piepildās un kļūst neredzama. Sekas – sākot no neliela klupiena līdz pat lauztiem kauliem un invaliditātei.<br />
  <br />
  Atradu bildēs vismaz vienu aku, kura par apmales tiesu nenosegta “ielien” ietvē. Varbūt fakts rakstīja par vēl kādu.<br />
  <br />
  Kaspar, patiesībā lielākā problēma nav tā viena vai divas akas. Lielākā problēma ir tā, ka pie stūres novadā līdz pēdējam laikam ir viedokļi, kas to “potenciālo klupienu” neuzskata par problēmu vispār. Ne par lielu, ne par mazu. <br />
  <br />
  Skolas ielas projekts rādīs, cik nozīmīgs ir novadam ir cilvēks, kurš nepārvietojas uz āetriem riteņiem. Un arī tie motorizētie (pamatā Rīgā strādājošie), kas Ikšķilē pārvietojas sastrēguma stundās – prom un mājās braucot.<br />

 5. pa Lejas ielu braucu gandrīz katru dienu, ziemā ar auto vasarā ar velosipēdu bet neko bīstamu tajā ka aka ir pa pusei ietvē nesaskatu, varbūt vari paskaidrot kas tur ir bīstams?

 6. Fakts, kur tu dzīvo un kā pārvietojies? <br />
  <br />
  Es dzīvoju tieši pie šīs Skolas ielas un neuzskatu, ka man tur būtu vajadzīgi sastrēgumi (smirdēs vēl vairāk kā asfalts!)un nervoza spiešanās pa divām joslām. Projektētājs man teica, ka tur neesot vietas 3 joslām, tādēļ runāt par 4 esošām noteikti ir pārspīlēti.<br />
  <br />
  Starp citu, uz platas ielas arī PILSĒTAS SVĒTKI un citi lielie pasākumi būtu ērtāk rīkojami nekā saspiežot visu nogāzē pie skolas. Sestdienās un svētdienās tranzītu kravas transportam var slēgt, bet vieglie pa Melioratoru ielu var apbraukt.<br />
  <br />
  Par Lejas ielas iebrauktuvēm labāk zinās pašu māju iedzīvotāji. Šādu piezīmi dzirdu pirmo reizi.<br />
  <a href=”http://ikskile.com/news/pilseta/Lejas_iela_pabeigta.html” target=_blank>ikskile.com/news/pilseta/Lejas_iela_pabeigta.html</a> <br />
  <br />
  Akas uz ietves malas varbūt sekas tam, ka projektā neplānotais bērns – ietve – iespiesta pēdējā brīdī, jau pēc komunikāciju projekta. Es pats neesmu pamanījis, būtu bilde 🙂

 7. Skolas iela patreiz ir āetru joslu platumā, bet izmanto tikai divas. Kam vajadzīgi liekie, smirdošie asfalta laukumi pie dzīvojamām mājām? Lejas ielas projektētājs barbariski izrīkojās ar kokiem, iebrauktuves pagalmos ir daudz par stāvām, kanalizācijas akas ideotiski novietotas pa pusei uz brauktuves, pa pusei iegraužas ietvē. Tik stulbs un bīstam veidojums nekur vēl nav redzēts. Tāda lūk ir objektīva starpība.

 8. Atšķirība ir tāda, ka Lejas iela faktiski paplašinājās, bet pilsētas galvenā Skolas iela pēc šī projekta pagaidām sašaurinās. Kāpēc? Ilgi domāju un tā arī nesapratu 🙂

 9. Par priekšlikumiem 1. un 2. – labi. Priekšlikumu 4. arī es iesniedzu. Redzēsim, kā tiks realizēts visai ietilpīgais 3. priekšlikums :)<br />
  <br />
  <a href=”http://doveiks.lv/2010/01/08/priekslikumi-skolas-ielas-rekonstrukcijai/” target=_blank>doveiks.lv/2010/01/08/priekslikumi-skolas-ielas-rekonstrukcijai/</a>

 10. Par projekta profesionalitāti neko neteicu! Bērnu slimnīcu arī būvēja un remontēja profesionāļi!<br />
  <br />
  Tie kas zog naudu shēmās nav nekādi nīkuļi, viņi ir profesionāļi, pretējā gadījumā viņi to nevarētu paveikt!<br />

 11. Ir labs un profesionāls rezultāts. Vai kādam skauž, ka šoreiz Ikšķilei paveicies ar profesionālu projektētāju, ka ir pārtraukta diletantu blatošanās ap domes pasūtījumiem?

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu