Bērnu uzņemšana 1.klasē

Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2010./2011. m.g. noteikta ar 2010.gada 1.februāri.

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2010./2011. m.g. noteikta ar 2010.gada 1.februāri.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

♦ direktorei adresētu iesniegumu (veidlapa skolas kancelejā);
♦ bērna fotogrāfiju (skolēna apliecībai);
♦ uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 01.09.2010 skolas kancelejā jāiesniedz:

♦ pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
♦ bērna medicīnisko karti 026/u (ar ģimenes ārsta slēdzienu, ka var apmeklēt 1.klasi);
♦ profilaktiskās potēšanas karti 063/u.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruņiem 65030236, 65055463