Pašvaldība klusām veic sabiedrisko apspriešanu

Ikšķiles novada dome.
Ikšķiles novada dome.

1. februārī pulksten 17 pašvaldības zālē notika Ikšķiles vidusskolas teritorijas detālplānojuma apspriešanas sanāksme.

 Piedalījās pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Trapiņš, izpilddirektors G. Kurmis, teritorijas plānotājs. J. Veilands un „SIA AR-ASIS” projektētāja R. Dālberga. Ieradušies bija domes deputāti Z. Zēns, V. Špēlis, Ģ. Baķis,

A. Stiliņš un septiņi iedzīvotāji.

Apspriedes gaitā klātesošie bija vienisprātis, ka skolai ir vajadzīgs kvalitatīvs sporta laukums, taāu domas dalījās par projektā paredzēto skrejceļa apļa garumu – 250 metri, kuru realizējot nāktos birzī nozāģēt vairāk kā 100 kokus. Daļa deputātu, pašvaldības pārstāvji un pensionētais sporta skolotājs M. Priede atbalstīja liela sporta laukuma projektēšanu un izbūvi, bet Ikšķiles sabiedrības pārstāvji rosināja meklēt kompromisu – nedaudz samazinot skrejceļa apļa garumu, lai pasargātu kokus no iznīcināšanas.  

Lai arī pašvaldība vēlās tērēt lielus līdzekļus sporta būvē, viņa nevēlās iesaistīt sabiedrību šādu būvju apspriešanā, jo informācija par sanāksmi bija izsludināta  pirms Ziemassvētkiem, taāu atgādinājumus sabiedrībai pieejamās vietās nemanīja. Arī pašvaldības mājas lapā paziņojums par sanāksmi bija "noslīcināts" jaunumu lapas apakšā. Šāda rīcība neveicina sabiedrības uzticību pašvaldības rīcībai, vēl jo vairāk,  ja pašvaldība tā ir rīkojusies gadiem ilgi, uzskatot, ka daži viedie, kas viņiem zināmi, visu dara pareizi.  Pagaidām nav iespējams saskatīt arī jauno projekta izstrādātāju ieguldījumu jo projekts ir tas pats, kas jau iepriekš redzēts, iespējams, rēķins  varētu viest skaidrību par veikto.

Uz šo brīdi pašvaldība nespēj paskaidrot vai šī sporta būve paredzēta tikai skolai (jo drošības apsvērumu dēļ skolas teritorija ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības teritoriju), vai būs pieejama visai Ikšķiles novada sabiedrībai. Vai tas būs stadions vai sporta laukums

Būvniecības ieceres skice