Pašvaldības vadības nespēja

Pašvaldības policija Ikšķiles novadā noteikti ir!
Pašvaldības policija Ikšķiles novadā noteikti ir!

To, ka pats vainīgs, ka Ikšķilē ir tāda pašvaldības policija, kura pašus neapmierina, atzina arī izpilddirektors Guntars Kurmis, kura pakļautībā bija arī Pašvaldības policija

Viss sākās ar domes priekšsēdētāja iniciatīvu likvidēt 2 amata vienības, kā rezultātā novadā palika 4 pašvaldības policisti, no kuriem vienam ilgāku laiku bija slimības lapa. Te nu bija vietā pārmetumi par nespēju nodrošināt novadā kārtību. Un es piekrītu, ka ne 3, ne 4 policisti nevar nodrošināt patrulēšanu 24/7/365, ja tāda ir nepieciešama. Par nepieciešamību nav izvērtējuma.

Slavas dziesma Reģionālajai pašvaldības policijai (Ķekavas) ir izskanējusi dažādos medijos, tajā skaitā Ogres televīzijā, kurai Ikšķiles novada dome maksā 24000 LVL gadā, arī Ogres vēstīs, Ikšķiles vēstīs un citur , tikai žēl, ka situācija atspoguļota, tikai pa pusei pastāstot puspatiesības:

1. Apgalvojums – lai taupītu līdzekļus.
Atbilde – tērēs vēl vairāk, jo budžetā paredzēti 68000 LVL gadā, kamēr deleģēšanas līgumā 95000 LVL, pie tam, pašvaldība par saviem līdzekļiem nodrošinās bijušās policija telpas, sedzot visus komunālo
pakalpojumu izdevumus, tajā skaitā interneta un telekomunikāciju paplašinot tās, kā arī nodrošinās ar Ikšķiles policijas rīcībā šobrīd nodoto automašīnu Honda HRV un par savu naudu turpinās uzstādīt videonovērošanas iekārtas sabiedriskās vietās, turpinās segt pasta, telekomunikāciju un citu sakaru apmaksu, remonta un uzturēšanas izmaksas, transportlīdzekļu uzturēšanu un remontu, iekļaujot tajā daļu no degvielas, ko izlietos braucot ar Ikšķiles Novada Domes automašīnu Honda HRV. Šobrīd šis viss iekļaujas 68000 LVL.
Likums „Par policiju” nosaka, ka „Pašvaldības policija tiek finansēta, un tās materiāltehniskā apgāde tiek veikta no attiecīgās pašvaldības līdzekļiem”
Pielikumā „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” deputātu iesniegums VARAM ministram un
Iekšlietu ministram.

2. Apgalvojums – novada mieru sargās apmācīti un bruņoti policisti.
Atbilde – viņi nav ekskluzīvi vienīgie, tādi var būt arī Ikšķiles novada pašvaldības policijas darbinieki.
Vai Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki ārpus Ķekavas novada administratīvās teritorijas vispār var izmantot likuma „Par policiju” 12. – 14. pantā noteiktās tiesības, ja 15. pants nosaka: „Valsts policija un Drošības policija katra savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā, pašvaldības policija — attiecīgajā administratīvajā teritorijā, bet ostas policija — normatīvajos aktos noteiktajās ostas robežās”.

3. Par bruņojumu – ar šādu funkciju deleģēšanas līgumu, darbība notiek pretrunā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 50. Panta 3. daļai: „pašvaldības policijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu apriti (nosaka) — attiecīgā pašvaldība”.

Cik likumus ir gatava pārkāpt pašvaldības vadība un arī daļa deputātu, kura par šādiem lēmumiem balso, esot par to informēti?

Iveta Mežaraupe

P.S. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina uz tikšanos iesaistītās puses
29. jūnijā plkst. 9.30 Lāāplēša ielā 27, Rīgā, 2. stāvā 202. kabinetā. Uzaicināta ir Baldones,
Ikšķiles, Ināukalna, Ķekavas dome, Iekšlietu ministrija. Lūdzu skatīt pielikumu.

Uzziņai – dome Ikšķilē ir visi 15 deputāti.