Ikšķiles novada priekšsēdētāja māsīcas “priekšvēlēšanu reklāma”

Raksta teksts, izņemot virsrakstu, pilnībā pārpublicēts no "Ikšķiles Vēstis"

 

Kopš 2017. gada janvāra, veicot izmaiņas kapitālsabiedrības vadībā, Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” par vienīgo valdes locekli kļuvusi Biruta Groza. Darbu pašvaldības uzņēmuma valdē viņa sākusi 2016. gada martā.

  1. B.Groza ir dzimusi Ogrē. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju. Pēc studijām 1995. gadā uzsākusi darbu Valsts zemes dienestā, bet kopš 2001. gada vadījusi Ogres rajona biroju, kurā strādāja aptuveni 60 cilvēku.

– Pastāstiet par līdzšinējo darba pieredzi.

– Specialitātē esmu strādājusi 19 gadus, no kuriem 11 gadus esmu bijusi dažādu līmeņu vadītāja. Šajā laikā esmu piedalījusies zemes reformas īstenošanā Ogres rajonā, un mani galvenie darba pienākumi bija ikdienas biroja darbu plānošana, realizācija un kontrole, sadarbība ar pašvaldībām un citām organizācijām, klientu iesniegumu un sūdzību izskatīšana, atbilžu sagatavošana, pasūtījumu izpildes nodrošināšana, atskaišu un darba plānu sagatavošana. Līdz ar to šo gadu laikā izveidotas labas attiecības gan ar kolēģiem, gan pašvaldībām un citām organizācijām.

Darba pieredze bija saistīta ar zemes reformas realizāciju valstī, kur nekustamo īpašumu formēšanā sadarbība bija arī ar pašvaldībām. Šo gadu laikā redzēju katra pagasta, vēlāk arī novada, teritorijas attīstību. Ikšķiles novads izcēlās ar savu nākotnes redzējumu un attīstību, ar cilvēku attieksmi citam pret citu. Tāpēc, kad 2014. gadā radās iespēja strādāt Ikšķiles novada pašvaldībā, nemirkli nešaubījos, ka izvēlei ir jābūt par labu Ikšķiles novadam.

– Kā vērtējat INP SIA „Ikšķiles māja” darbu?

– Iedzīvotāju labklājībai un drošībai ir nepieciešama infrastruktūra, kas nodrošina satiksmes, ūdensapgādes, kanalizācijas, enerģētikas, sakaru un citu pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību.

Līdz šim esam veiksmīgi īstenojuši vairākus projektus, kas būtiski uzlabojuši mūsu novada iedzīvotāju ikdienas dzīves kvalitāti.

Esam saņēmuši pateicības vārdus, kas liecina, ka šis darbs ir nozīmīgs un nepieciešams. Iedzīvotāju atsaucība, ieteikumi un vēlme sadarboties dod spēku strādāt, kā arī sniedz pārliecību, ka kopā mums izdosies izveidot vidi, kur mēs visi kopā varam pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un atpūsties.

Augstu vērtēju katra ikšķilieša viedokli, ieteikumus un vēlmi iesaistīties kopīgā darbā.

– Kā organizējat uzņēmuma finansiālo darbību?

– Būtiski ir nodrošināt finanšu darbības stabilitāti – tas ir priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai. Tiek piesaistīti finanšu līdzekļi energoefektivitātes pasākumiem, teritoriju labiekārtošanas projektiem. Mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem organizēt nepieciešamos darbus dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

– gan izmantojot iedzīvotāju uzkrātos, gan piesaistot pieejamos Eiropas fondu finanšu līdzekļus.

– Kas šobrīd ir INP SIA „Ikšķiles māja” galvenie uzdevumi?

– Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sistēmas sakārtošana un attīstība – ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība, kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana. Ielu un ceļu rekonstruēšana un uzturēšana – nodrošināt ielu un ceļu seguma kvalitāti neatkarīgi no gadalaika un laikapstākļiem, veikt ceļu remontdarbu plānošanu, izmantojot aktuālos digitālos ceļu kartēšanas materiālus. Grants un smilts karjeru izstrāde – nekustamā īpašuma „Kaparāmura karjers-Ezeri” apsaimniekošana atbilstoši normatīvajiem aktiem, iegūtā materiāla izmantošana novada ceļu uzturēšanai.

– Kā organizējat komunikāciju ar iedzīvotājiem?

– Izmantojam gan tiešo, gan netiešo komunikāciju. Svarīgi nodrošināt uzņēmuma pārstāvju piedalīšanos iedzīvotāju organizētajās sanāksmēs, esam pretimnākoši skolēnu Ēnu dienās, projektu nedēļās u.c. pasākumos. Mērķu sasniegšanai par vispārīgo uzdevumu būtību INP SIA „Ikšķiles māja” definēklientu apkalpošanas uzlabošanu un klientu apmierinātības palielināšanu ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, uzlabojot uzņēmuma budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīgumu un racionalitāti, pastāvīgi pilnveidojot personāla prasmes, palielinot darbinieku motivāciju un darba vides drošību, šādi kopumā uzlabojot un attīstot INP SIA „Ikšķiles māja” darbību.

Ikšķiles Vēstis Marts
RESURSSIkšķiles novada pašvaldības informatīvais izdevums. "Ikšķiles Vēstis"

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu